• HS1 inkl. väska

  Hjärtstartare

  Genom att ha en hjärtstartare inom räckhåll som alla kan använda ökar man väsentligt den drabbades chans att överleva ett hjärtstopp. Ger trygghet för att du vet att du kan rädda ett liv innan ambulansen kommer fram. Kan användas när som helst, var som helst och av alla.
  Med en Hjärtstartare kan alla rädda liv.

  Dessa prisvärda hjärtstartare är avsedd för lekmän och för placering på platser där det kan ta mer än 5 minuter tills ambulansen har anlänt.

  Lätt att lära

  Med minimal träning kommer du att känna dig så trygg att det är möjligt för dig att rädda livet på en medarbetare, en vän, en familjemedlem eller någon person på gatan.

  Lätt att använda

  Naturlig röstinstruktion leder användaren genom alla steg vid HLR och defibrillering.

  Alltid klar för användning

  Omfattande automatisk självtest kontrollerar alla HeartStarts vitala funktioner dagligen, veckovis och månadsvis för att säkra att den alltid är klar för användning i en livshotande situation.

  Röststyrd vägledning

  En klar och lugn röst hjälper dig med instruktioner som är lätta att följa.

  Den är till exempel lämplig på kontors- och industribyggnader, köpcentrum, flygplatser, flygplan, tåg och tågstationer, hotell, idrottsarenor, färjor, tandläkare etc.

  Se video!

  Innehåll:

  Hjärtstartare HS1
  Väska med bärrem
  Sårtvätt
  Mun-munduk
  Rakhyvel
  Handskar

 • HS1

  Hjärtstartare

  Genom att ha en hjärtstartare inom räckhåll som alla kan använda ökar man väsentligt den drabbades chans att överleva ett hjärtstopp. Ger trygghet för att du vet att du kan rädda ett liv innan ambulansen kommer fram. Kan användas när som helst, var som helst och av alla.
  Med en Hjärtstartare kan alla rädda liv.

  Dessa prisvärda hjärtstartare är avsedd för lekmän och för placering på platser där det kan ta mer än 5 minuter tills ambulansen har anlänt.

  Lätt att lära

  Med minimal träning kommer du att känna dig så trygg att det är möjligt för dig att rädda livet på en medarbetare, en vän, en familjemedlem eller någon person på gatan.

  Lätt att använda

  Naturlig röstinstruktion leder användaren genom alla steg vid HLR och defibrillering.

  Alltid klar för användning

  Omfattande automatisk självtest kontrollerar alla HeartStarts vitala funktioner dagligen, veckovis och månadsvis för att säkra att den alltid är klar för användning i en livshotande situation.

  Röststyrd vägledning

  En klar och lugn röst hjälper dig med instruktioner som är lätta att följa.

  Den är till exempel lämplig på kontors- och industribyggnader, köpcentrum, flygplatser, flygplan, tåg och tågstationer, hotell, idrottsarenor, färjor, tandläkare etc.

  Se video!

  Innehåll:

  Hjärtstartare HS1
  Väska med bärrem
  Sårtvätt
  Mun-munduk
  Rakhyvel
  Handskar

 • FRx inkl. väska

  Genom att ha en hjärtstartare inom räckhåll som alla kan använda ökar man väsentligt den drabbades chans att överleva ett hjärtstopp. Ger trygghet för att du vet att du kan rädda ett liv innan ambulansen kommer fram. Kan användas när som helst, var som helst och av alla.
  Med en Hjärtstartare kan alla rädda liv.

  HeartStart FRx är en enkel, robust och pålitlig hjärtstartare för dem som är på plats först. Interna självtester säkerställer att den alltid är klar att användas och vägleder användaren genom tydliga, talade instruktioiner.

  Robust
  Även om de flesta plötsliga hjärtstopp inte inträffar i extrema miljöer, så gör en del det. Heartstart FRx är byggd för att klara miljöer där livräddare kan behöva vistas; regnväder, ombord på flygplan, simhallar, metallytor eller industriområden. (Mer information finns i det tekniska databladet)

  FRx klarar sprutande vatten, belastning upp till 250 kg och ett fall på 1 meter mot ett betonggolv.

  Tillförlitlig
  Heartstart FRx är byggd med erfarenhet från en bas på över 200 000 installerade Heartstart-hjärtstartare (Jan 2005), sedan introduktionen av hjärtstartare men namnet Heartstart.

  Funktionerna i Heartstart FRx har testats i fält med föregångare från Heartstart-serien, samt har viktiga nya förbättringar som gör FRx till en pålitlig och stabil partner i kritiska ögonblick.

  Alltid Redo
  Interna självtester är nyckeln till pålitlighet i produkter som används sällan. Heartstart FRx har dagliga veckovis och månadsvis självtester av funktioner inklusive test av elektroder för att säkerställa att allting fungerar när den behövs som mest.

  Minimalt underhåll
  Heartstart FRx kräver inga regelbundna tekniska underhållsprogram.
  Alla vitala funktioner testas i det interna självtestprogrammet som även kontrollerar energiladdning/-urladdning och elektroder.

  När den statusindikatiorn blinkar grönt bekräftas att allt är som det ska och FRx är redo för användning. I annat fall avger FRx en ljudsignal som meddelar att tillsyn krävs. , tex byte av elektroder eller batteri.

  Med FRx i standby-läge består underhållet helt enkelt av visuell inspektion och byte av förbrukningsartiklar som elektroder (vartannat år) och batteri (vart 4:e år).

 • Ögondusch Steril 200ml

  Steril ögonduschspray med 6 min spoltid. Förblir steril även vid upprepade spolningar och är klar att använda på sekunden. Munstycket är speciellt framtaget för att ge ögat en optimal genomsköljning och snabbt se till att främmande substans neutraliseras. Enkel och säker att använda samt ger en behaglig och effektiv genomsköljning.

  Kliniskt testad och utprovad med mycket goda resultat, på S:t Eriks Ögonsjukhus, Mälarsjukhuset och Länssjukhuset Ryhov. Beställ gärna testprotokollen av oss!

  För varje såld flaska går 10 kr till Synskadades Riksförbund som på bred front jobbar för att öka chansen för fler synskadade att komma ut i arbetslivet.

  Det handlar om sekunder
  Det är oerhört viktigt att snabbt kunna påbörja spolning när man fått en främmande substans i ögat. Ögonduschen är framtagen för att snabbt och säkert kunna påbörja en steril och effektiv spolning av ögat. Ögonduschens utformning gör att den är klar att använda på sekunden. Munstycket är speciellt framtaget för att ge ögat en optimal genomsköljning och snabbt se till att främmande substans neutraliseras.

  Det lidande en livslång ögonskada ger kan inte beskrivas. Därför är det viktigt att man snabbt vidtar åtgärder för att minimera skaderiskerna. Att ha tillgång till snabb och effektiv ögonspolning kan ha avgörande betydelse för hur allvarlig en eventuell ögonskada blir.

  Varje flaska är märkt med ett batchnummer och bäst före-datum i botten. Vi kontaktar er automatiskt när det är dags att byta ut befintliga ögonduschar.

  Huvudet behöver ej lutas bakåt vid sköljning, då ögonduschen kan användas i olika vinklar och lägen. Detta innebär att man snabbt kan förflytta sig. Spolning under eventuell transport underlättas.
  Innehåller steril koksaltlösning (0,9%). Drivgas: kvävgas.

  Miljövänlig. Dahl Medical är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar. Den tomma Ögonduschflaskan lämnas till metallåtervinningen där den smälts ner och blir värdefull metall som kan återanvändas.

  Enkla illustrerade instruktioner samt spoltidrekommendationer på varje flaska.

 • Ögonduschställning med 3 flaskor

  Med våra unika mönsterskyddade väggställningar för Ögondusch 200ml får du en överskådlig och lättillgänglig ögonduschstation. Flaskorna sitter fast med korken i ställningen vilket gör att ett enda moment krävs för få en spolklar flaska i handen. Perfekt när ögonspolning måste inledas omedelbart. Flaskorna innehåller steril koksaltlösning (0,9%) och spoltiden för varje flaska är minst 6 minuter.

  Kliniskt testad och utprovad med mycket goda resultat, på S:t Eriks Ögonsjukhus, Mälarsjukhuset och Länssjukhuset Ryhov. Beställ gärna testprotokollen av oss!

  För varje såld flaska går 10 kr till Synskadades Riksförbund som på bred front jobbar för att öka chansen för fler synskadade att komma ut i arbetslivet.

  Det handlar om sekunder
  Det är oerhört viktigt att snabbt kunna påbörja spolning när man fått en främmande substans i ögat. Ögonduschen är framtagen för att snabbt och säkert kunna påbörja en steril och effektiv spolning av ögat. Ögonduschens utformning gör att den är klar att använda på sekunden. Munstycket är speciellt framtaget för att ge ögat en optimal genomsköljning och snabbt se till att främmande substans neutraliseras.

  Det lidande en livslång ögonskada ger kan inte beskrivas. Därför är det viktigt att man snabbt vidtar åtgärder för att minimera skaderiskerna. Att ha tillgång till snabb och effektiv ögonspolning kan ha avgörande betydelse för hur allvarlig en eventuell ögonskada blir.

  Varje flaska är märkt med ett batchnummer och bäst före-datum i botten. Vi kontaktar er automatiskt när det är dags att byta ut befintliga ögonduschar.

  Huvudet behöver ej lutas bakåt vid sköljning, då ögonduschen kan användas i olika vinklar och lägen. Detta innebär att man snabbt kan förflytta sig. Spolning under eventuell transport underlättas.
  Innehåller steril koksaltlösning (0,9%). Drivgas: kvävgas.

  Miljövänlig. Dahl Medical är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar. Den tomma Ögonduschflaskan lämnas till metallåtervinningen där den smälts ner och blir värdefull metall som kan återanvändas.

  Enkla illustrerade instruktioner samt spoltidrekommendationer på varje flaska.

  Innehåll:

  Väggfäste: 1st
  Ögondusch 200ml: 3st
  Skylt: 1st
  Skruvpaket: 1st

 • Ögonduschställning med 5 flaskor

  Med våra unika mönsterskyddade väggställningar för Ögondusch 200ml får du en överskådlig och lättillgänglig ögonduschstation. Flaskorna sitter fast med korken i ställningen vilket gör att ett enda moment krävs för få en spolklar flaska i handen. Perfekt när ögonspolning måste inledas omedelbart. Flaskorna innehåller steril koksaltlösning (0,9%) och spoltiden för varje flaska är minst 6 minuter.

  Kliniskt testad och utprovad med mycket goda resultat, på S:t Eriks Ögonsjukhus, Mälarsjukhuset och Länssjukhuset Ryhov. Beställ gärna testprotokollen av oss!

  För varje såld flaska går 10 kr till Synskadades Riksförbund som på bred front jobbar för att öka chansen för fler synskadade att komma ut i arbetslivet.

  Det handlar om sekunder
  Det är oerhört viktigt att snabbt kunna påbörja spolning när man fått en främmande substans i ögat. Ögonduschen är framtagen för att snabbt och säkert kunna påbörja en steril och effektiv spolning av ögat. Ögonduschens utformning gör att den är klar att använda på sekunden. Munstycket är speciellt framtaget för att ge ögat en optimal genomsköljning och snabbt se till att främmande substans neutraliseras.

  Det lidande en livslång ögonskada ger kan inte beskrivas. Därför är det viktigt att man snabbt vidtar åtgärder för att minimera skaderiskerna. Att ha tillgång till snabb och effektiv ögonspolning kan ha avgörande betydelse för hur allvarlig en eventuell ögonskada blir.

  Varje flaska är märkt med ett batchnummer och bäst före-datum i botten. Vi kontaktar er automatiskt när det är dags att byta ut befintliga ögonduschar.

  Huvudet behöver ej lutas bakåt vid sköljning, då ögonduschen kan användas i olika vinklar och lägen. Detta innebär att man snabbt kan förflytta sig. Spolning under eventuell transport underlättas.
  Innehåller steril koksaltlösning (0,9%). Drivgas: kvävgas.

  Miljövänlig. Dahl Medical är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar. Den tomma Ögonduschflaskan lämnas till metallåtervinningen där den smälts ner och blir värdefull metall som kan återanvändas.

  Enkla illustrerade instruktioner samt spoltidrekommendationer på varje flaska.

  Innehåll:

  Väggfäste: 1st
  Ögondusch 200ml: 5 st
  Skylt: 1st
  Skruvpaket: 1st

 • Steril Ögonskölj 40ml

  Ögonskölj 40ml är optimal när du akut behöver spolning av ögonen. Den är liten, smidig och ger en behaglig genomsköljning av ögat. Ögonskölj kan lätt hållastillgänglig överallt när den bäres i bältesfästet. Spoltiden är 1 minut och flaskan innehåller steril koksaltlösning (0,9%).

  OBS! exklusive bältesfäste.

 • Förbandsskåp plåt large

  Grönlackerade kraftiga stilrena förbandsskåp med vred. Innehåller det som behövs vid akuta situationer samt daglig förbrukning. En storsäljare hos oss!

  Material: Plåt
  Färg: Grön
  Storlek: 42 x 34 x 13 cm

  Innehåll:

  Snögg allförband 1m: 3st
  Snögg fingerförband 5m: 1st
  Ögonskölj 40ml: 2st
  Burnshield kompress 20x20cm: 1st
  Burnshield gel 125ml: 1st
  Alcogel 150ml: 1st
  Elastoquick 3cm: 1st
  Elastisk binda 8cm: 1st
  Elastisk binda 10cm: 1st
  Sterila kompresser 5x5cm: 25st
  Andningsmask: 1st
  Universalsax: 1st
  Pincett: 1st
  Sårtvättar: 10st
  Suturtejp: 18st
  Tygplåster 50-pack: 2st
  Zinkhäfta: 1st
  Handskar nitril: 6st
  Hygienservett: 10st

 • Förvaringsskåp inkl. Förbandstavla DISPLAY

  Behov, användandet och miljön kan variera på olika arbetsplatser. På vissa kan förbrukningen och påfyllningsfrekvensen vara hög, eller så sitter DISPLAY ® i extremt dammiga miljöer.

  Material: Trä / Akryl
  Färg: Grön
  Storlek: 62,4x45x11,2 cm

  OBS! Skåpet levereras tomt men med 1st komplett förbandstavla DISPLAY

 • Förvaringsskåp inkl. Förbandstavla Long

  Behov, användandet och miljön kan variera på olika arbetsplatser. På vissa kan förbrukningen och påfyllningsfrekvensen vara hög, eller så sitter DISPLAY ® i extremt dammiga miljöer. Våra skåp avsedda för DISPLAY tillgodoser dessa behov.

  Material: Trä / Akryl
  Färg: Grön
  Storlek: 48x114x11,2 cm

  OBS! Skåpet levereras tomt men med 1st komplett förbandstavla DISPLAY

 • Dammskyddsskåp DISPLAY

  Behov, användandet och miljön kan variera på olika arbetsplatser. På vissa kan förbrukningen och påfyllningsfrekvensen vara hög, eller så sitter DISPLAY ® i extremt dammiga miljöer. Våra skåp avsedda för DISPLAY ® tillgodoser dessa behov.

  Material: Trä / Akryl
  Färg: Grön
  Storlek: 62,4x45x9,5 cm

 • Dammskyddsskåp Long

  Behov, användandet och miljön kan variera på olika arbetsplatser. På vissa kan förbrukningen och påfyllningsfrekvensen vara hög, eller så sitter DISPLAY ® i extremt dammiga miljöer. Våra skåp avsedda för DISPLAY ® tillgodoser dessa behov.

  Material: Trä / Akryl
  Färg: Grön
  Storlek: 48x114x9,5 cm

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan Ny order

Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.

Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60