Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Dokumentskåp

Dokumentskåp

ES 150 DS 36ER Office P3 ES 100N DS 52ER EG 500K (Beg.) DS 52K Top 93 ES 36K Top 120 Office PW3E ES 100 ES 200 DS 52EG Top 32K Office PW4 FS 130 (Beg.) ES 350 DS 52EB DS 36EBL ES 130 FS 90 (Beg.) GF 202 (2 skåp) DS 36EG DS 52EBL Office PW4E FS 180 (Beg.) DS 36E DS 52E ES 400 FS 210 (Beg.) WF 50 DS 36EB SA 210 Top 51 Top 165 GF 197 (Beg.) ES 700 Top 32 ES 045 Top 67 Dahlstedt BDD 60 (Beg.) ES 065 Design 36B (lagerrensning) Rosengrens 90 (Beg.) Design 36S (lagerrensning) EU Blue EU Grey Top 93 (Beg.) EU Orange Rosengrens RDC 140 (Beg.) EU Pink Rosengrens 4040 (Beg.) EU Red Hadak 145 (Beg.) EU Yellow EU White Rosengrens 156 (Beg.) EU Black EU Green Rosengrens RD 140 (Beg.) HA 45 (Beg.) SA 460 (Beg.) SA 580 (Beg.) ES 350 (Beg.) HA 75 + Kodlås (Beg.)
Höjd utv 1180 mm 360 mm 1950 mm 999 mm 520 mm 497 mm 520 mm 970 mm 360 mm 1255 mm 1950 mm 999 mm 1290 mm 520 mm 315 mm 1951 mm 1270 mm 1600 mm 520 mm 360 mm 1171 mm 900 mm 1950/1780 mm 360 mm 520 mm 1951 mm 1805 mm 360 mm 520 mm 1597 mm 2100 mm 1800 mm 360 mm 1320 mm 510 mm 1708 mm 1970 mm 1710 mm 315 mm 640 mm 710 mm 600 mm 669 mm 360 mm 900 mm 360 mm 515 mm 515 mm 970 mm 515 mm 1600 mm 515 mm 1808 mm 515 mm 1453 mm 515 mm 515 mm 1560 mm 515 mm 515 mm 1700 mm 1374 mm 1850 mm 1900 mm 1597 mm 1912 mm
Bredd utv 648 mm 424 mm 930 mm 587 mm 410 mm 367 mm 410 mm 565 mm 424 mm 711 mm 930 mm 587 mm 737 mm 410 mm 445 mm 1250 mm 1000 mm 737 mm 410 mm 424 mm 585 mm 950 mm 920/800 mm 424 mm 410 mm 1250 mm 915 mm 424 mm 410 mm 832 mm 1000 mm 920 mm 424 mm 620 mm 445 mm 711 mm 1000 mm 1206 mm 445 mm 479 mm 485 mm 520 mm 549 mm 420 mm 710 mm 420 mm 400 mm 400 mm 565 mm 400 mm 700 mm 400 mm 678 mm 400 mm 785 mm 400 mm 400 mm 750 mm 400 mm 400 mm 710 mm 1035 mm 885 mm 1050 mm 737 mm 1035 mm
Djup utv 633 mm 388 mm 520 mm 507 mm 445 mm 453 mm 445 mm 450 mm 388 mm 580 mm 520 mm 507 mm 630 mm 445 mm 425 mm 520 mm 400 mm 630 mm 445 mm 388 mm 507 mm 460 mm 420/380 mm 388 mm 445 mm 520 mm 420 mm 388 mm 445 mm 630 mm 450 mm 420 mm 388 mm 505 mm 425 mm 580 mm 550 mm 654 mm 425 mm 467 mm 450 mm 560 mm 507 mm 417 mm 640 mm 417 mm 480 mm 480 mm 450 mm 480 mm 640 mm 480 mm 854 mm 480 mm 585 mm 480 mm 480 mm 550 mm 480 mm 480 mm 600 mm 480 mm 505 mm 505 mm 630 mm 480 mm
Höjd inv 1010 mm 245 mm 1800 mm 830 mm 415 mm 392 mm 415 mm 786 mm 245 mm 1034 mm 1800 mm 830 mm 1123 mm 415 mm 207 mm 1780 mm 1438 mm 415 mm 245 mm 1012 mm 245 mm 415 mm 1780 mm 245 mm 415 mm 1438 mm 245 mm 1200 mm 402 mm 1487 mm 1536 mm 207 mm 475 mm 527 mm 519 mm 245 mm 245 mm 410 mm 410 mm 786 mm 410 mm 410 mm 1548 mm 410 mm 1183 mm 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 1200 mm 1730 mm 1780 mm 1438 mm 1738 mm
Bredd inv 480 mm 325 mm 814 mm 415 mm 305 mm 252 mm 305 mm 426 mm 325 mm 546 mm 810 mm 415 mm 578 mm 305 mm 341 mm 1134 mm 578 mm 305 mm 325 mm 426 mm 325 mm 305 mm 1134 mm 325 mm 305 mm 673 mm 325 mm 490 mm 341 mm 546 mm 1047 mm 341 mm 326 mm 346 mm 398 mm 325 mm 325 mm 300 mm 300 mm 426 mm 300 mm 300 mm 508 mm 300 mm 550 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 908 mm 760 mm 900 mm 578 mm 908 mm
Djup inv 460 mm 260 mm 420 mm 337 mm 320 mm 293 mm 320 mm 301 mm 260 mm 418 mm 415 mm 337 mm 463 mm 320 mm 296 mm 405 mm 463 mm 320 mm 260 mm 346 mm 260 mm 320 mm 405 mm 260 mm 320 mm 463 mm 260 mm 360 mm 296 mm 418 mm 487 mm 296 mm 304 mm 301 mm 346 mm 260 mm 260 mm 300 mm 300 mm 301 mm 300 mm 300 mm 580 mm 300 mm 385 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 320 mm 360 mm 360 mm 463 mm 320 mm
Vikt 280 kg 37 kg 142 kg 210 kg 60 kg 47 kg 60 kg 138 kg 37 kg 290 kg 142 kg 210 kg 320 kg 60 kg 38 kg 194 kg 40 kg 390 kg 60 kg 37 kg 220 kg 35 kg 98 kg 37 kg 60 kg 194 kg 50 kg 37 kg 60 kg 480 kg 70 kg 50 kg 37 kg 223 kg 54 kg 390 kg 80 kg 670 kg 38 kg 110 kg 86 kg 80 kg 137 kg 43 kg 180 kg 43 kg 53 kg 53 kg 138 kg 53 kg 320 kg 53 kg 450 kg 53 kg 370 kg 53 kg 53 kg 420 kg 53 kg 53 kg 420 kg 340 kg 315 kg 400 kg 390 kg 440 kg
Volym 223 l 20 l 605 l 116 l 40 l 29 l 40 l 101 l 20 l 236 l 605 l 116 l 300 l 40 l 20 l 818 l 385 l 40 l 20 l 150 l 20 l 40 l 818 l 20 l 40 l 448 l 20 l 200 l 37 l 339 l 780 l 20 l 45 l 49 l 71 l 20 l 20 l 36 l 36 l 101 l 36 l 36 l 36 l 250 l 36 l 36 l 36 l 36 l 345 l 473 l 577 l 385 l
Brandskyddsklass NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P60 min Brandisolerat NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P60 min NT Fire 017 60 P NT FIRE 017 P60 min EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) NT FIRE 017 P60 min EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) Brandisolerat NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P60 min EN 15659, LFS P90 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) Brandisolerat Saknar brandskydd NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P120 min Saknar brandskydd NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P60 min Brandisolerat Saknar brandskydd NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P120 min Saknar brandskydd NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P60 min EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) NT FIRE 017 P120 min EN 15659, LFS P90 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) NT FIRE 017 P120 min EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P120 min KSG 4500 P60 min NT FIRE 017 P120 min KSG 4500 P60 min NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT FIRE 017 P120 min NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT FIRE 017 P120 min NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) SNI P120 min + SP 90 DIS NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT FIRE 017 P120 min NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) SP P60 min NT Fire 017 90 P NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P120 min NT Fire 017 90 P
Inbrottsskyddsklass Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Inbrottsfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande
Standard utrustning El-kodlås, utdragbar låda, 2 flyttbara hyllor. El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås inkl. 2 nycklar, utdragbar låda, 2 flyttbara hyllor. El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. Nyckellås, utdragbart tråg/låda Nyckellås, 2 nycklar, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. El-kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. Nyckellås, 2 nycklar, utdragbar låda och förankringssats. El-kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. Kodlås, 4 flyttbara hyllor och förankringssats El-kodlås, utdragbar låda, 2 flyttbara hyllor. El-kodlås, låsbar låda, 2 flyttbara hyllor El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. Nyckellås inkl. 2 nycklar, utdragbar låda Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Nyckellås, 2 flyttbara hyllor El-kodlås, låsbar låda, 3 flyttbara hyllor El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. El-kodlås, utdragbar låda, 2 flyttbara hyllor. Nyckellås, 1 flyttbar hylla, 2 utdragbara lådor 2 skåp med nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. Kodlås, 4 flyttbara hyllor Nyckellås, 4 flyttbara hyllor El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. El-kodlås, låsbar låda, 3 flyttbara hyllor Nyckellås, 5 flyttbara hyllor Cylinderlås, 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor El-kodlås, en flyttbar hylla, utdragbar låda och förankringssats. El-kodlås, 3 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. Nyckellås och 4 flyttbara hyllor El-kodlås, 2 låsbara lådor, 3 flyttbara hyllor El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. El-kodlås, en flyttbar hylla, låsbar låda och förankringssats. Nyckellåsning, inkl. en nyckel och en utdragbar låd El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. Kodlås, en flyttbar hylla Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti El-kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti Nyckellås och 3 flyttbara hyllor El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti Nyckellås, 4 flyttbara hyllor och en låsbar fack El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti Nyckellås, 2 flyttbara hyllor, datamediainsats 90 min (90 DIS) El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti Nyckellås inkl. 2 nycklar och 3 flyttbara hyllor El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti Nyckellås inkl. en nyckel, 2 flyttbara hyllor och en låsbar fack Nyckellås, 2 nycklar, 3 hyllor Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor El-kodlås, låsbar låda, 3 flyttbara hyllor El-kodlås, 4 hyllor
Kapacitet 30 pärmar 3 pärmar 85 pärmar 19 pärmar 5 pärmar 4 pärmar 5 pärmar 16 pärmar 3 pärmar 33 pärmar 85 pärmar 19 pärmar 45 pärmar 5 pärmar 3 pärmar ca 90 pärmar 45 st A4-pärmar 60 pärmar 5 pärmar 3 pärmar 23 pärmar 30 st A4-pärmar ca 150 pärmar 3 pärmar 5 pärmar ca 90 pärmar 100 st A4-pärmar 3 pärmar 5 pärmar 64 pärmar 120 st A4-pärmar ca 75 pärmar 3 pärmar 24 pärmar 6 pärmar 52 pärmar ca 95 pärmar 128 pärmar 3 pärmar 7 pärmar 8 pärmar 7 pärmar 10 pärmar 3 pärmar 20 st A4-pärmar 3 pärmar 5 pärmar 5 pärmar 16 pärmar 5 pärmar 50 st A4-pärmar 5 pärmar 50 st A4-pärmar 5 pärmar 24 pärmar + övrig förvaring 5 pärmar 5 pärmar 42 pärmar 5 pärmar 5 pärmar 45 st pärmar 65 pärmar 75 pärmar 60 pärmar 75 st pärmar
Falltestad Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0