DS 52K ES 36K Diplomat 108 (Beg.) Stålfors (Beg.) Hadak 713 (Beg.) Hagelins 170 (Beg.) DS 36EB DS 52EB Office P3 Rosengrens DS 190 (Beg.) Diplomat NGS 270 (Beg.) Diplomat NGS 230 (Beg.) DS 52EBL Top 32K Office PW3 Hadak 815 (Beg.) Hadak 633 (Beg.) DS 52E ES 100 ES 150 Office P3E DS 36EG DS 52EG GF 202 (2 skåp) D 170 (Beg.) Office PW3E ES 130 (Lagerrensning) Altikon 150 (Beg.) DS 36E ES 200 ES 350 Top 51 ES 130 Top 120 DS 36ER WF 50 EG 1700 FR 1360 Office PW4 Jöli 9E (Beg.) DS 500 (Lagerrensning) DS 600 (Lagerrensning) ES 400 DS 36EBL Top 93 Top 165 Office PW4E DS 500 (Lagerrensning) ES 700 SA 210 ES 045 Top 32 RB 100E Top 67 Jöli 8E (Beg.) ES 065 Design 36B (lagerrensning) EU Black EU White Design 36S (lagerrensning) EU Green EU Blue EU Grey EU Orange EU Pink EU Red EU Yellow
DS 52K ES 36K Diplomat 108 (Beg.) Stålfors (Beg.) Hadak 713 (Beg.) Hagelins 170 (Beg.) DS 36EB DS 52EB Office P3 Rosengrens DS 190 (Beg.) Diplomat NGS 270 (Beg.) Diplomat NGS 230 (Beg.) DS 52EBL Top 32K Office PW3 Hadak 815 (Beg.) Hadak 633 (Beg.) DS 52E ES 100 ES 150 Office P3E DS 36EG DS 52EG GF 202 (2 skåp) D 170 (Beg.) Office PW3E ES 130 (Lagerrensning) Altikon 150 (Beg.) DS 36E ES 200 ES 350 Top 51 ES 130 Top 120 DS 36ER WF 50 EG 1700 FR 1360 Office PW4 Jöli 9E (Beg.) DS 500 (Lagerrensning) DS 600 (Lagerrensning) ES 400 DS 36EBL Top 93 Top 165 Office PW4E DS 500 (Lagerrensning) ES 700 SA 210 ES 045 Top 32 RB 100E Top 67 Jöli 8E (Beg.) ES 065 Design 36B (lagerrensning) EU Black EU White Design 36S (lagerrensning) EU Green EU Blue EU Grey EU Orange EU Pink EU Red EU Yellow
Höjd utv 520 mm 360 mm 1080 mm 2050 mm 980 mm 1730 mm 360 mm 520 mm 1950 mm 1930 mm 1240 mm 1100 mm 520 mm 315 mm 1950 mm 1080 mm 1450 mm 520 mm 999 mm 1180 mm 1950 mm 360 mm 520 mm 1950/1780 mm 1615 mm 1950 mm 1171 mm 1500 mm 360 mm 1290 mm 1597 mm 510 mm 1171 mm 1255 mm 360 mm 1800 mm 1634 mm 1500 mm 1951 mm 1100 mm 530 mm 600 mm 1597 mm 360 mm 970 mm 1708 mm 1951 mm 500 mm 1710 mm 1320 mm 640 mm 315 mm 1730 mm 710 mm 800 mm 669 mm 360 mm 515 mm 515 mm 360 mm 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm
Bredd utv 410 mm 424 mm 600 mm 1290 mm 650 mm 670 mm 424 mm 410 mm 930 mm 780 mm 650 mm 550 mm 410 mm 445 mm 930 mm 670 mm 780 mm 410 mm 587 mm 648 mm 930 mm 424 mm 410 mm 920/800 mm 800 mm 930 mm 585 mm 540 mm 424 mm 737 mm 737 mm 445 mm 585 mm 711 mm 424 mm 920 mm 750 mm 690 mm 1250 mm 890 mm 435 mm 500 mm 832 mm 424 mm 565 mm 711 mm 1250 mm 350 mm 1206 mm 620 mm 479 mm 445 mm 1142 mm 485 mm 670 mm 549 mm 420 mm 400 mm 400 mm 420 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm
Djup utv 445 mm 388 mm 550 mm 750 mm 920 mm 600 mm 388 mm 445 mm 520 mm 620 mm 560 mm 620 mm 445 mm 425 mm 520 mm 640 mm 580 mm 445 mm 507 mm 633 mm 520 mm 388 mm 445 mm 420/380 mm 630 mm 520 mm 507 mm 690 mm 388 mm 630 mm 630 mm 425 mm 507 mm 580 mm 388 mm 420 mm 719 mm 590 mm 520 mm 670 mm 440 mm 460 mm 630 mm 388 mm 450 mm 580 mm 520 mm 425 mm (+25 mm) 654 mm 505 mm 467 mm 425 mm 675 mm 450 mm 620 mm 507 mm 417 mm 480 mm 480 mm 417 mm 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm
Höjd inv 415 mm 245 mm 245 mm 415 mm 1800 mm 1700 mm 415 mm 207 mm 1800 mm 415 mm 830 mm 1010 mm 1800 mm 245 mm 415 mm - 1450 mm 1800 mm 1012 mm 245 mm 1123 mm 1438 mm 402 mm 1012 mm 1034 mm 245 mm - 1450 mm 1360 mm 1780 mm 412 mm 470 mm 1438 mm 245 mm 786 mm 1487 mm 1780 mm 381 mm 1536 mm 1200 mm 475 mm 207 mm 1550 mm 527 mm 519 mm 245 mm 410 mm 410 mm 245 mm 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm
Bredd inv 305 mm 325 mm 325 mm 305 mm 810 mm 450 mm 305 mm 341 mm 814 mm 305 mm 415 mm 480 mm 810 mm 325 mm 305 mm - 630 mm 810 mm 426 mm 325 mm 578 mm 578 mm 341 mm 426 mm 546 mm 325 mm - 570 mm 550 mm 1134 mm 320 mm 360 mm 673 mm 325 mm 426 mm 546 mm 1134 mm 236 mm 1047 mm 490 mm 326 mm 341 mm 962 mm 346 mm 398 mm 325 mm 300 mm 300 mm 325 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Djup inv 320 mm 260 mm 260 mm 320 mm 415 mm 390 mm 320 mm 296 mm 420 mm 320 mm 337 mm 460 mm 415 mm 260 mm 320 mm - 460 mm 415 mm 346 mm 260 mm 463 mm 463 mm 296 mm 346 mm 418 mm 260 mm - 465 mm 355 mm 405 mm 310 mm 310 mm 463 mm 260 mm 301 mm 418 mm 405 mm 306 mm 487 mm 360 mm 304 mm 296 mm 450 mm 301 mm 346 mm 260 mm 300 mm 300 mm 260 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Brandskyddsklass NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P90 min SP 60 DIS (60 min) SP A60 min SP A1, 60 min NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P60 min Brandisolerat NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P90 min NT FIRE 017 P60 min EN 15659, LFS P90 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) Brandisolerat NT FIRE 017 P120 min SP A90 min NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P120 min Brandisolerat NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P60 min - NT FIRE 017 P90 min Brandisolerat NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P90 min NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P120 min EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) NT FIRE 017 P120 min EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) NT FIRE 017 P60 min - 90 P NT Fire 017 NT FIRE 017 P90 min Brandisolerat NT Fire 017 P90 min NT Fire 017 P90 min NT Fire 017 P90 min NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P60 min EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) Brandisolerat NT Fire 017 P60 min NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P60 min NT FIRE 017 P120 min EN 15659, LFS P90 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) NT Fire 017 P90 min EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) NT Fire 017 P90 min NT FIRE 017 P120 min KSG 4500 P60 min NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) KSG 4500 P60 min NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT Fire 017 60P (60 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia)
Inbrottsskyddsklass Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande - Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande - Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande
Vikt 60 kg 37 kg 240 kg 570 kg 180 kg 320 kg 37 kg 60 kg 142 kg 390 kg 280 kg 220 kg 60 kg 38 kg 142 kg 270 kg 330 kg 60 kg 210 kg 280 kg 142 kg 37 kg 60 kg 98 kg 485 kg 142 kg 220 kg 280 kg 37 kg 320 kg 390 kg 54 kg 220 kg 290 kg 37 kg 50 kg 500 kg 395 kg 194 kg 290 kg 63 kg 105 kg 480 kg 37 kg 138 kg 390 kg 194 kg 57 kg 670 kg 223 kg 110 kg 38 kg 694 kg 86 kg 230 kg 137 kg 43 kg 53 kg 53 kg 43 kg 53 kg 53 kg 53 kg 53 kg 53 kg 53 kg 53 kg
Volym 40 l 20 l 20 l 40 l 605 l - 40 l 20 l 605 l - 40 l 116 l 223 l 605 l 20 l 40 l - 418 l 605 l 150 l 20 l 300 l 385 l 37 l 150 l 236 l 20 l - 384 l 265 l 818 l 41 l 52 l 448 l 20 l 98 l 339 l 818 l 27 l 780 l 200 l 45 l 20 l 698 l 49 l 71 l 20 l 36 l 36 l 20 l 36 l 36 l 36 l 36 l 36 l 36 l 36 l
Standard utrustning Nyckellås, 2 nycklar, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. Nyckellås, 2 nycklar, utdragbar låda och förankringssats. Nyckellås, 2 flyttbara hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Nyckellås inkl. 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor Nyckellås och 3 flyttbara hyllor El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås inkl. 2 nycklar, 5 flyttbara hängmappsramar, en flyttbar hylla Nyckellås, 2 flyttbara hyllor och en låsbar låda Nyckellås, en flyttbar hylla och en låsbar låda El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. Nyckellås inkl. 2 nycklar, utdragbar låda Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor, datamediainsats 90 min (90 DIS) Kodlås och 4 flyttbara hängmappsramar El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. El-kodlås, utdragbar låda, 2 flyttbara hyllor. El-kodlås, utdragbar låda, 2 flyttbara hyllor. Kodlås, 4 flyttbara hyllor och förankringssats El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. 2 skåp med nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor El-kodlås, 2 hyllor Kodlås, 4 flyttbara hyllor och förankringssats El-kodlås, utdragbar låda, 2 flyttbara hyllor. Kodlås, 5 flyttbara hyllor El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. El-kodlås, låsbar låda, 2 flyttbara hyllor El-kodlås, låsbar låda, 3 flyttbara hyllor El-kodlås, en flyttbar hylla, utdragbar låda och förankringssats. El-kodlås, utdragbar låda, 2 flyttbara hyllor. El-kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. Cylinderlås, 2 nycklar och 4 flyttbara hyllor El-kodlås, utdragbar förvaringslåda, 3 flyttbara hyllor Nyckellås inkl. 2 nycklar och 4 hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Kodlås, flyttbar hylla, 2 utdragbara lådor Kodlås, en flyttbar hylla och utdragbar låda Kodlås och 2 flyttbara hyllor El-kodlås, låsbar låda, 3 flyttbara hyllor El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. El-kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. El-kodlås, 3 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. Kodlås, 4 flyttbara hyllor Kodlås, Låda, 1 st hylla El-kodlås, 2 låsbara lådor, 3 flyttbara hyllor Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. El-kodlås, 2 utdragbara förvaringslådor, 3 flyttbara hyllor El-kodlås, en flyttbar hylla, låsbar låda och förankringssats. Kodlås, 2 utdragbara lådor El-kodlås, utdragbar låda, en flyttbar hylla och förankringssats. Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti El-kodlås, en hylla, utdragbar låda, 4 nyckelkrok och livstidsgaranti
Kapacitet 5 pärmar 3 pärmar 18 pärmar ca 100 pärmar 26 pärmar 38 pärmar 3 pärmar 5 pärmar 85 pärmar 500 hängmappar + övre hyllplan 26 pärmar 18 pärmar 5 pärmar 3 pärmar 85 pärmar 18 pärmar 400 hängmappar + övre hyllplan 5 pärmar 19 pärmar 30 pärmar 85 pärmar 3 pärmar 5 pärmar ca 150 pärmar 44 stående A4-pärmar 85 pärmar 23 pärmar 30-36 pärmar 3 pärmar 45 pärmar 60 pärmar 6 pärmar 23 pärmar 33 pärmar 3 pärmar ca 75 pärmar 36 pärmar 44 pärmar ca 90 pärmar 16 pärmar 5 st pärmar 6 st pärmar 64 pärmar 3 pärmar 16 pärmar 52 pärmar ca 90 pärmar 3 st pärmar 128 pärmar 24 pärmar 7 pärmar 3 pärmar 64 + 36 pärmar 8 pärmar 7-10 pärmar 10 pärmar 3 pärmar 5 pärmar 5 pärmar 3 pärmar 5 pärmar 5 pärmar 5 pärmar 5 pärmar 5 pärmar 5 pärmar 5 pärmar
Falltestad Ja ja - - - - Ja Ja - - - - Ja Ja - - - Ja Ja Ja - Ja Ja - - - Ja - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja - - Ja - - - - Ja Ja Ja Ja - - Ja - Ja Ja - Ja - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan Ny order

Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.

Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60