Rosengrens 6020 (Beg.) Stålfors (Beg.) Office PW3 Office P3 Office PW3E Office P3E Top 165 ES 350 ES 400 Office PW4 Office PW4E MB 1950 RB 100E ES 700 MS2 M199 MS2 199 MS2M/A 190 MS2 D199 MS1/A 150 MS1M/A 190 GF 253 GF 252 F2004B F2006B Archive 640 Archive 880 Office 3 S2 Fire DS 1515 Titan 163E FG 3 Office 3 S2 Fire El AI 180 HA 75 FG 4 RB 100E Titan 192E CSO 785E SA 580 RB 300E Titan 169E D 192E HA 150 HA 75 S2 D 175E SA 990 HA 150 S2 Sargasso D 193E CS 304 Office 3 Fire Grade I Office 3 Fire Grade I El
Rosengrens 6020 (Beg.) Stålfors (Beg.) Office PW3 Office P3 Office PW3E Office P3E Top 165 ES 350 ES 400 Office PW4 Office PW4E MB 1950 RB 100E ES 700 MS2 M199 MS2 199 MS2M/A 190 MS2 D199 MS1/A 150 MS1M/A 190 GF 253 GF 252 F2004B F2006B Archive 640 Archive 880 Office 3 S2 Fire DS 1515 Titan 163E FG 3 Office 3 S2 Fire El AI 180 HA 75 FG 4 RB 100E Titan 192E CSO 785E SA 580 RB 300E Titan 169E D 192E HA 150 HA 75 S2 D 175E SA 990 HA 150 S2 Sargasso D 193E CS 304 Office 3 Fire Grade I Office 3 Fire Grade I El
Höjd utv 1950 mm 2050 mm 1950 mm 1950 mm 1950 mm 1950 mm 1708 mm 1597 mm 1597 mm 1951 mm 1951 mm 1950 mm 1730 mm 1710 mm 1990 mm 1990 mm 1900 mm 1990 mm 1500 mm 1900 mm 1990 mm 1950 mm 2095 mm 2095 mm 1950 mm 1950 mm 1950 mm 1515 mm 1630 mm 1900 mm 1950 mm 1785 mm 1912 mm 1900 mm 1730 mm 1925 mm 1695 mm 1900 mm 1770 mm 1690 mm 1630 mm 1912 mm 1912 mm 1615 mm 1900 mm 1912 mm 1970 mm 1690 mm 1970 mm 1950 mm 1950 mm
Bredd utv 1080 mm 1290 mm 930 mm 930 mm 930 mm 930 mm 711 mm 737 mm 832 mm 1250 mm 1250 mm 1260 mm 1142 mm 1206 mm 800 mm 1000 mm 1000 mm 1200 mm 700 mm 700 mm 1000 mm 950 mm 1000 mm 1000 mm 950 mm 1260 mm 940 mm 800 mm 775 mm 900 mm 940 mm 1000 mm 1035 mm 1220 mm 1142 mm 950 mm 1206 mm 1050 mm 1126 mm 1125 mm 775 mm 1035 mm 1035 mm 1145 mm 1050 mm 1035 mm 1250 mm 1125 mm 1250 mm 940 mm 940 mm
Djup utv 740 mm 750 mm 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm 580 mm 630 mm 630 mm 520 mm 520 mm 520 mm 675 mm 654 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 500 mm 400 mm 450 mm 550 mm 450 mm 600 mm 550 mm 550 mm 585 mm 635 mm 650 mm 450 mm 585 mm 540 mm 480 mm 450 mm 675 mm 560 mm 654 mm 505 mm 700 mm 700 mm 650 mm 740 mm 480 mm 630 mm 710 mm 740 mm 664 mm 700 mm 664 mm 585 mm 585 mm
Höjd inv 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1487 mm 1438 mm 1438 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1550 mm 1536 mm 1915 mm 1915 mm 1825 mm 1915 mm 1425 mm 1825 mm 1940 mm 1800 mm 1930 mm 1930 mm 1780 mm 1780 mm 1760 mm 1345 mm 1450 mm 1875 mm 1760 mm 1675 mm 1738 mm 1875 mm 1550 mm 1685 mm 1536 mm 1780 mm 1505 mm 1510 mm 1450 mm 1738 mm 1738 mm 1450 mm 1780 mm 1738 mm 1770 mm 1405 mm 1770 mm 1760 mm 1760 mm
Bredd inv 814 mm 810 mm 810 mm 810 mm 546 mm 578 mm 673 mm 1134 mm 1134 mm 1140 mm 962 mm 1047 mm 785 mm 985 mm 985 mm 1185 mm 685 mm 685 mm 950 mm 842 mm 925 mm 925 mm 844 mm 1154 mm 800 mm 632 mm 595 mm 875 mm 800 mm 900 mm 908 mm 1195 mm 962 mm 770 mm 1047 mm 900 mm 946 mm 945 mm 595 mm 908 mm 908 mm 980 mm 900 mm 908 mm 1093 mm 945 mm 1093 mm 800 mm 800 mm
Djup inv 420 mm 415 mm 415 mm 415 mm 418 mm 463 mm 463 mm 405 mm 405 mm 405 mm 450 mm 487 mm 362 mm 362 mm 340 mm 362 mm 440 mm 340 mm 400 mm 435 mm 410 mm 560 mm 430 mm 430 mm 390 mm 460 mm 440 mm 400 mm 390 mm 430 mm 320 mm 400 mm 450 mm 350 mm 487 mm 360 mm 490 mm 490 mm 440 mm 540 mm 320 mm 460 mm 570 mm 540 mm 434 mm 485 mm 434 mm 390 mm 390 mm
Vikt 490 kg 570 kg 142 kg 142 kg 142 kg 142 kg 390 kg 390 kg 480 kg 194 kg 194 kg 200 kg 694 kg 670 kg 62 kg 72 kg 78 kg 82 kg 64 kg 63 kg 172 kg 195 kg 145 kg 145 kg 150 kg 200 kg 457 kg 425 kg 375 kg 225 kg 457 kg 250 kg 440 kg 275 kg 694 kg 470 kg 653 kg 400 kg 540 kg 530 kg 395 kg 575 kg 440 kg 745 kg 460 kg 575 kg 801 kg 530 kg 801 kg 658 kg 658 kg
Volym 605 l 605 l 605 l 605 l 339 l 385 l 448 l 818 l 818 l 822 l 698 l 780 l 544 l 683 l 611 l 821 l 429 l 425 l 737 l 659 l 732 l 1000 l 640 l 880 l 549 l 390 l 380 l 680 l 549 l 650 l - 920 l 698 l 454 l 783 l 577 l 698 l 699 l 379 l - - 658 l 913 l - 840 l 699 l 840 l 549 l 549 l
Brandskyddsklass A60 (60 min) SP 60 DIS (60 min) Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat EN 15659, LFS P60 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P120 min Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat NT Fire 017 P90 min NT FIRE 017 P120 min Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat EN-15659, LFS-60P NT Fire 017 P120 min NT Fire 017 120P (120 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) Brandisolerat EN-15659, LFS-60P - NT Fire 017 90 P Brandisolerat NT Fire 017 P90 min NT Fire 017 120P (120 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P60 min NT Fire 017 P120 min NT Fire 017 120P (120 min för papper) + MTC - DIP120 - 60DMA (60 min för datamedia) NT FIRE 017 P120 min NT Fire 017 90 P NT Fire 017 90 P NT FIRE 017 P90 min NT FIRE 017 P60 min NT Fire 017 90 P Brandklass S 120P, EN 1047-1 NT FIRE 017 P120 min NT FIRE 017 P120 min EN-15659, LFS-60P EN-15659, LFS-60P
Inbrottsskyddsklass Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande S2 EN 14450 Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande S2 EN 14450 - Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande S2 EN 14450 Stöldfördröjande Stöldfördröjande S2 EN 14450 Stöldfördröjande Stöldfördröjande Stöldfördröjande EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I
Standard utrustning Nyckellås, 3 nycklar, 4 flyttbara hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås, 4 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås, 4 flyttbara hyllor och förankringssats El-kodlås, 3 flyttbara hyllor, låsbar låda och förankringssats. El-kodlås, låsbar låda, 3 flyttbara hyllor El-kodlås, låsbar låda, 3 flyttbara hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Kodlås, 4 flyttbara hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor El-kodlås, 2 utdragbara förvaringslådor, 3 flyttbara hyllor El-kodlås, 2 låsbara lådor, 3 flyttbara hyllor Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor. Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor. Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor. Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor. Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor. Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor. Nyckellås med 2 nycklar, 5 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor och förankringssats Espanjolettlåsning, 2 nycklar och 5 flyttbara hyllor Espanjolettlåsning, 2 nycklar och 5 flyttbara hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Kodlås och 4 flyttbara hyllor El-kodlås, 3 flyttbara hyllor, låsbar och utdragbar låda och livstidsgaranti Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Kodlås, 4 flyttbara hyllor Nyckellås, Kodlås eller båda. 4 flyttbara hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor El-kodlås, 2 utdragbara förvaringslådor, 3 flyttbara hyllor El-kodlås, 4 flyttbara hyllor och livstidsgaranti El-kodlås, 4 flyttbara hyllor Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor El-kodlås, 2 låsbara förvaringslådor, 3 flyttbara hyllor El-kodlås, 3 flyttbara hyllor, 2 låsbara och utdragbara lådor och livstidsgaranti Kodlås, 3 hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 hyllor Kodlås, 3 hyllor Nyckellås med 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Kodlås, 3 hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 flyttbara hyllor Kodlås, 4 flyttbara hyllor
Kapacitet ca 100 pärmar ca 100 pärmar 85 pärmar 85 pärmar 85 pärmar 85 pärmar 52 pärmar 60 pärmar 64 pärmar ca 90 pärmar ca 90 pärmar ca 90 pärmar 64 + 36 pärmar 128 pärmar 65 pärmar 80 pärmar 80 pärmar 95 pärmar 76 pärmar 55 pärmar 100 pärmar 95 pärmar 90 pärmar 100 pärmar ca 60 pärmar ca 90 pärmar ca 80 pärmar 64 pärmar 64 pärmar ca 60 pärmar ca 80 pärmar - 75 st pärmar ca 70 pärmar 64 + 36 pärmar 75 pärmar 68 pärmar 75 pärmar 64 + 36 pärmar 108 pärmar 64 stående A4-pärmar 150 st pärmar 75 st pärmar 68 stående A4-pärmar 150 pärmar 150 st pärmar 90 pärmar 108 stående A4-pärmar 90 pärmar ca 80 pärmar ca 80 pärmar
Falltestad - - - - - - Ja Ja Ja - - - - Ja - - - - - - - - - - - - - Ja - - - - - - Ja Ja - - Ja - - - - - - - - Ja - -
Rek. Belopp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80.000 kr 80.000 kr

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan Ny order

Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.

Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60