Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Integritetspolicy

Personuppgifter

esafe.se som ägs av BeSafe Nordic AB (nedan benämnd som ESAFE) värnar om din personliga integritet både som webbplatsbesökare och kund. Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information ESAFE samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som ESAFE behandlar är ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer (vid betalning mot faktura) och IP-nummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation och att uppnå betalning eller annan fullgörelse. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register t.ex. kreditupplysningsregister. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till kronofogdemyndigheten eller domstol. Ditt personnummer kommer också att behandlas på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.
Uppgifterna kan användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev samt för statistikändamål per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.
Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.
Om hela eller delar av företagets verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.
ESAFE använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad/kund hos ESAFE sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dem. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter lagras dock så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag  som t ex bokföringslagen eller för att fullgöra företagets åtaganden gentemot dig t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Tillgång till uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post. ESAFE vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till ESAFE förändras t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller telefonnummer vänligen lämna ESAFE korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@esafe.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen exempelvis den som rör direkt marknadsföring. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att ESAFE inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagar, begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig när som helst. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade, begära att vi raderar dina personuppgifter, begränsa vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter.

När behandlingen baseras på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till den behandlingen när som helst.

Om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via info@esafe.se eller ringa oss på 08-12050460.

Du har också rätt att när som helst lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om det.
esafe.se använder cookies.

En så kallad session-cookie sparas på din dator för att se till att varor du vill köpa hamnar i din egen kundvagn, samt att se till att du kan logga in på korrekt konto. Cookien innehåller ingen personinformation och det går inte att använda informationen på något sätt. Cookiens enda funktion är att tekniskt se till att man är korrekt inloggad på sitt eget konto. För att det ska gå att logga in och handla på esafe krävs alltså att du har cookies aktiverat i din webbläsare.

Google

Google Analytics ger oss möjligheten att se hur besökarna till vår webbsida använder den. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer. Genom Google Analytics kan vi se vad för innehåll som är populärt och lättare anpassa våra sidor så de ger dig mer av det du uppskattar. Vi kan inte identifiera dig som individ utifrån den här informationen.

Här finner du information från Google om hur olika cookies från dem används.

Du kan läsa mer om hur Google Analytics använder insamlad data här

Du kan hindra informationen Google-cookien genererar om ditt användande av vår webbsida från att samlas in och användas av Google i framtiden genom att ladda ned och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din nuvarande webbläsare. Här hittar du detta tillägget.

Ändringar i Integritetspolicy

ESAFE förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

BeSafe Nordic AB (ESAFE)

559083-9675

Instrumentvägen 29

126 53 Hägersten

08-12050460

info@esafe.se

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0