• Så ska du tänka när du köper vapenskåp

  Att köpa ett vapenskåp är nödvändigt för alla som vill äga ett vapen för exempelvis jaktsyfte. Detta har att göra med att lagen tydligt säger att man då man har en vapenlicens måste kunna uppvisa att man förvarar vapnen på ett säkert sätt.

  För den som inte tidigare ägt vapen finns det ett par saker som man kan tänka på för att göra rätt val för det vapen man själv äger samt de omständigheter man lever under. Tidningen Svensk Jakt rapporterar i en artikel om att man bör tänka igenom ett par saker för att göra rätt val.

  För det första bör man försäkra sig om att man känner till alla lagar och regler som gäller vid förvaring av vapen. Detta kan man få information om från den butik som säljer vapnet men även via nätet och polisen. Det är alltid ens eget ansvar att se till att man kan reglerna.

  Nästa steg är att fundera igenom vilken typ av vapenskåp man behöver. Har man många vapen, eller om man har för avsikt att i framtiden köpa fler vapen, så kan det vara smart att redan från början investera i ett skåp som kan hantera detta.

  Sist men inte minst tipsar Svensk Jakt om att man bör fundera igenom vart man ska förvara sitt skåp för att uppnå största möjliga trygghet. Man bör ha en tydlig plan redan innan man beger dig till butiken för att inhandla sitt skåp.

  Att förvara vapen på ett säkert sätt i ett godkänt vapenskåp är A&O för den som vill äga vapen. Gör man inte detta riskerar man att förlora sin licens eftersom kraven på att följa reglerna är höga. För allas säkerhet bör man alltså fundera igenom sitt val av vapenskåp samt vart man skall placera det noggrant.

 • Säkerheten extra viktig vid medlemskap i skytteklubb

  Metro rapporterar nu i en artikel hur kriminella gäng använde Google för att hitta adressuppgifter till medlemmar i olika skytteklubbar. Målet var att göra inbrott i hemmen för att stjäla deras vapen. Vid ett av de rapporterade inbrotten stals ett vapenskåp med elva vapen och ett av dessa användes sedan vid en dödsskjutning i Tensta utanför Stockholm.

  Åtminstone en av de drabbade är en tävlingsskytt som är medlem i Roslagens pistolskyttar. Vid detta inbrott tog tjuvarna utöver vapnen även med sig ammunition som förvarades i hemmet. Polisens egen utredning visar att vapnen kunde lokaliseras av tjuvarna tack vare att de Googlat pistolskytteförbundets hemsida, där de kommit över resultatlistor med personuppgifter till över sjuttio medlemmar i olika skytteklubbar runt om i Sverige. Sedan har det inte varit särskilt svårt att hitta deras adresser, enligt information som Sveriges Radio har tagit del av.

  Polisen är idag övertygade om att vapnen efter stölden såldes vidare till kriminella ligor. Dagen efter inbrottet i fallet med tävlingsskytten dog exempelvis en man i Tensta när ett skott avlossades vid en vapenaffär. Vapnet som då skulle säljas kom från det stulna vapenskåpet.

  Mats Lindström, polisinspektör som utrett fallet, berättar att; ”det här vapnet hamnade i Tensta därför att en av dem som senare blev dömd för stölden hade åkt dit för att sälja det till den person som dog av skottskadan”. Även om man hittade en av de skyldiga i fallet med inbrottet hos tävlingsskytten så har inga andra vapen påträffats utöver det i Tensta.

  Roslagens pistolskyttar har efter stölden valt att inte längre publicera resultatlistor på sin hemsida. Pistolskytteförbundet, med över 26 000 medlemmar, kommer dock fortsätta med resultatlistor som kan nås av alla.

  Detta är ett fall där man kan konstatera att man som medlem i en skytteklubb bör vara extra uppmärksam och investera i riktigt bra vapenskåp samt säkerhet runt det, för att på så vis undvika de största riskerna.

 • Domstol stödjer beslag av vapen

  Polisen har i ett ärende som under det senaste året drivits intensivt fått svart på vitt att man gjorde rätt när man förra sommaren beslagtog en 75-årig mans vapen, och senare även drog in hans licenser. Detta visar en dom från förvaltningsrätten i Linköping som nu avslår mannens överklagan.

  Mannen, som kommer från Södermanland, valde att vända sig till förvaltningsrätten för att få saken prövad, efter det ursprungliga omhändertagandet av vapnen. Det hela startade med att polisen i juni förra året kallades till mannens bostad då han efter en incident i berusat och nedstämt tillstånd hade avlossat skott utanför bostaden.

  Redan på plats beslagtogs mannens vapen, men ett gevär saknades vid tillfället och lämnades in några dagar senare. I september fick mannen beskedet att polisen beslutat att dra in hans vapenlicenser permanent.

  Enligt beslutet bedömdes mannen vara olämplig att ha vapen, dels för att han avfyrat skott då han var berusad, och dels för att ett av hans vapen inte fanns i ett låst vapenskåp. Reglerna är mycket strikta när det gäller vapenförvaring och följer man dem inte kan detta bli resultatet.

  Mannen hade överklagat beslutet av den ursprungliga bedömningen eftersom han anser att han har stort behov av sina vapen som skjutledare och skytteinstruktör. Han anger dessutom att han har varit skötsam under hela sitt liv som jägare och att det skulle ge förödande konsekvenser om han inte fick tillbaka licenserna.

  Man har som vapenägare ett stort ansvar att hantera sina vapen med gott omdöme och pålitlighet. Det är upp till var och en att informera sig om vilka regler som gäller. Att inte förvara vapen i vapenskåp och att hantera dem i berusat tillstånd är något som kan få stora konsekvenser för alla inblandade. Därför bedömer förvaltningsrätten att mannen inte får fortsätta att hantera sina vapen i framtiden.

 • Så har kassaskåp flera användningsområden

  Traditionellt sett används kassaskåp enbart för att förvara kontanter men allt eftersom samhället har gått över till att bli mer tekniskt avancerat har man också upptäckt flera viktiga användningsområden. Idag använder privatpersoner liksom företagare enligt en artikel Aftonbladet kassaskåp för att förvara allt från värdepapper och lösenord till nycklar samt kontrakt av olika slag. Många väljer också att ha det som smyckesförvaring.

  Kassaskåp går numera att hitta i många olika former och storlekar. Prisklassen varierar från någon hundralapp eller två till många tusen kronor. Marknaden för kassaskåp är stor och man ser en utveckling där allt fler privatpersoner väljer att låta installera kassaskåp även i hemmet. Man ser helt enkelt tryggheten med att själv ha ett kassaskåp som man kan kontrollera.

  Allt fler inbrott sker dock av kriminella ligor med målet att komma åt känslig information. Detta är en av orsakerna till att långt fler människor än tidigare väljer att ha personliga kassaskåp. Det finns helt enkelt en hel del saker som man helt enkelt inte vill förvara digitalt eftersom risken för att någon ska kunna nå uppgifterna är alltför stor.

  Vare sig man väljer att investera i ett kassaskåp för personligt bruk eller för att säkra värdesaker och kontanter i sin butik eller affärsverksamhet så är det ett gott val att köpa ett kassaskåp av bra kvalitet. Då minskar man risken för att någon ska komma åt dokument, kontanter eller andra saker som av någon anledning inte får komma i felaktiga händer. Det är ju sällan en smart ide’ att välja kassaskåp som är enkla att bara plocka med sig. Istället ska man satsa på ett som gör att eventuella tjuvar känner att det är för komplicerat att bryta sig in i för att man ska vilja prova.

 • Därför är ett fastbultat kassaskåp ett smart val

  Att investera i ett bra kassaskåp är alltid en god ide’ för affärsinnehavare som vill hålla kontanter och andra värdesaker trygga på kontoret eller i butiken. Det är ju ett faktum att man dagligen hanterar dessa i olika typer av transaktioner med kunderna och att man bör försäkra sig om att de är trygga till dess att de kan placeras på banken.

  När en frisersalong i Kristianstad under natten till lördagen fick påhälsning av inbrottstjuvar försökte man bland annat få med sig ett fastbultat kassaskåp men misslyckades då man helt enkelt inte kunde få loss det från väggen. Det faktum att man valt ett kassaskåp som inte lätt kunde förflyttas visade sig alltså vara en briljant ide’ för affärsinnehavaren.

  Många tjuvar rekognoserar innan man går in i en affärslokal för att stjäla kassaskåp och annat av värde. Fastbultade kassaskåp är näst intill omöjliga att få loss och detta minskar risken för att tjuvarna ska välja ens egen affärsverksamhet markant. Man vill helt enkelt inte lägga tid på att bryta sig in i en lokal där man med stor sannolikhet inte kommer att kunna nå värdesaker utan väljer i dessa fall hellre mindre säkra lokaler.

  Tjuvarna lyckades vid inbrottet i Kristianstad att få med sig en kassaapparat och en Ipad. Deras innehåll och huruvida det är av värde är i dagsläget okänt. Tidningen Kristianstadsbladet rapporterar att det i nuläget inte finns några misstänkta för inbrottet men polisen arbetar med att försöka säkra spår från fönstret där tjuvarna gick in i frisersalongen samt på andra platser runt om i lokalen.

  Man hoppas på att detta visar på vikten av att företagare runt om landet tänker igenom hur man på bästa sätt kan hålla sin verksamhet säker.

 • Så kan säkrare vapenhantering nolla dödsolyckor

  Statistiken visar att antalet dödsolyckor med vapen har minskat stadigt sedan 1980-talet, en tid då det skedde cirka sex stycken dödliga vådaskjutningar i Sverige om året. En avhandling från Umeå Universitet, där man studerat dödliga skottskador i landet, visar att siffran nu är nere på tre personer per år.

  En av anledningarna till detta tros vara att kunskapen om hur man ska förvara och hantera vapen har ökat kraftigt, mycket tack vare att man 1985 införde obligatorisk jägarexamen för att få hantera vapen.

  Fallen där dödsolyckor sker då en jägare till exempel misstas för en älg och skjuts eller då man snubblar till och ett skott går av är vanligast. Alla kan ramla, speciellt ute i naturen där grenar och stenar kan ställa till problem liksom väderleken.

  Mensura Junuzovic, författaren av studien, samt specialistläkare vid Umeå universitet och medicine doktor inom rättsmedicin, konstaterar; ”alla vapen kan gå av när något oväntat sker, oavsett om de är säkrade eller inte”.

  Sedan finns också gruppen där man noterar att vapenskåp och hur man förvarar vapnen är avgörande för en trygg miljö. Junuzovic berättar vidare; det finns flera fall där barn hittar föräldrarnas vapen eller nycklarna till vapenskåpet och så skjuter de sig själva eller någon annan.

  Felaktig vapenhantering och hur man sköter vapenförvaringen är faktorer som enligt studien visat sig ha stor påverkan på huruvida en olycka sker. Det är sällan en olycka orsakas av ett fel på själva vapnet.

  Man kan med andra ord konstatera att det är viktigt att förvara vapen på ett säkert sätt – i vapenskåp. Dessutom har man ett ansvar för att nycklarna till skåpet hanteras varsamt och tryggt så att ingen obehörig kan komma in i skåpet av misstag.

  Mensura Junuzovic konstaterar i sin avhandling att man i Sverige idag är nära nollvisionen vad gäller denna typ av olyckor, men att träning och utbildning vad gäller säker vapenhantering är fortsatt viktig.

 • Kvinna hittade kassaskåp i skogen och sökte själv reda på dess ägare

  De flesta som hittar ett kassaskåp i skogen skulle med stor sannolikhet ringa polisen, men Nina Unkuri från Vallentuna bestämde sig istället för att själva hitta kassaskåpets ägare och returnera dess innehåll.

  När Nina fann kassaskåpet under en promenad hade hon själv nyligen blivit av med registreringsplåtar till sin bil. Detta betydde att hon spenderat lång tid i kö hos polisen för att göra en anmälan. Med denna erfarenhet i bagaget hade hon inte lust att stå i regnet och vänta på att polisen skulle skicka ut en bil. Istället undersökte hon själv kassaskåpets innehåll som redan låg exponerat i det ösande regnet.

  Bland bilder, dokument och fotonegativ fann hon registreringsbevis för bilar, en pärm märkt ”huset” och en mängd olika kvitton. Genom att torka av vattnet från dokumenten så gott det gick fick hon fram ett namn på en person som hon sedan sökte efter på nätet. Nina hittade ett namn på en person som bodde i Vallentuna, men jobbade som redovisningskonsult i stan, och när hon kontaktade henne för att fråga om hon blivit av med sitt kassaskåp uttryckte kvinnan att Nina hade ”räddat hennes liv”.

  Ägarna informerade Nina om att det bland annat fanns extranycklar till huset och bilen i kassaskåpet. De hade kostat många tusen kronor att ersätta om inte Nina hade varit så handlingskraftig. Ägarna var mycket tacksamma över att få tillbaka sitt kassaskåp och framförallt de saker som de annars skulle ha förlorat. Det enda som fortfarande saknas är silver och en del smycken.

  Då det blir allt vanligare att man försöker ta med sig kassaskåpen istället för att bryta upp dem på plats så är det viktigt att man bultar fast skåpen för att minska risken att man blir av med sina värdesaker.

  Polisen har i nuläget inga spår efter dem som stal kassaskåpet och heller ingen misstänkt person. Man jobbar för att försöka säkra spår från tjuvgodset samt i huset de stals ifrån men tror tyvärr att regnet har spolat bort det mesta.

 • Bankfack ett minne blott med en växande marknad för värde- och kassaskåp

  Den gamla tidens bankfack, där kunder kunde förvara sina värdesaker i speciella värdefack på banken, ser ut att bli ett minne blott på allt fler banker runt om i landet. Det finns helt enkelt inte en tillräcklig grund för att bankfacken ska bli kvar eftersom för få är villiga att betala för dem.

  Handelsbanken i Hässleholm är en av de banker som nu stänger denna tjänst helt för sina kunder. Ansvariga på banken meddelar att detta sker då efterfrågan på tjänsten har minskat markant under de senaste åren. Det är med andra ord för kostsamt att fortsätta erbjuda tjänsten och samtidigt göra de uppdateringar som kan komma att krävas inom de närmaste åren. Flyttar banken exempelvis till nya lokaler behöver man också bygga ett nytt bankvalv med värdeskåp och detta tillåter inte ekonomin då nästan inga kunder vill betala för det.

  En annan viktig faktor som påverkar det minskade intresset för bankfack är att allt fler kunder väljer att förvara aktiebrev och testamenten i elektronisk form. Framtiden ser ut att erbjuda än fler möjligheter att detta slag. Samtidigt har det också blivit allt vanligare att investera i ett eget kassa- eller värdeskåp hemma. Kunderna vill ha säker förvaring men samtidigt kunna få ut de dokument eller värdesaker de vill ha utan att för den skull behöva åka ned till banken för att hämta ut dem. Människor söker helt enkelt smidigare alternativ som både är säkra och sparar tid.

  Samtliga svenska banker rapporterar nu att de förutspår en kraftig minskning av bankfack under de närmaste åren och att de därför planerar för en framtid helt utan denna tjänst. Målet då allt fler väljer att köpa egna värde- eller kassaskåp är att istället erbjuda andra tjänster som ligger mer i tiden för bankernas uppdrag.

 • Kommunen tar krafttag mot stölder

  Brukarna inom den kommunala äldreomsorgen i Skövde har länge varit drabbade av stölder och man har nu därför bestämt sig för att förbättra förvaringsmöjligheterna för de äldre. Planen är att inom den närmaste framtiden installera digitala värdeskåp som varje enskild brukare kan använda sig av.

  Per Granath, som är sektorchef för vård och omsorg i kommunen, rapporterar att stölderna skett på ett antal olika sätt. Tyvärr är det vanligt att brukarna rapporterar att någon tagit ut pengar på deras bankomatkort.  Hur den som stulit kortet i dessa fall har fått tag på det är ännu oklart.

  Polisen har rent historiskt sett ofta varit tvungna att lägga ned sina utredningar i avsaknad av bevis. Per Granath säger dock att man tyvärr misstänker att kommunanställd personal ligger bakom stölderna eftersom de i allmänhet har tillgång till brukarnas nycklar.

  Genom att använda sig av värdeskåp med fingerprint-lås så minskar man risken med att nycklar hamnar på villovägar.

  Som ett led i att förbättra brukarnas möjligheter att slippa stölder har Skövde kommun nu bestämt sig för att införa digitala värdeskåp på alla äldreboenden. Då dessa saknar nycklar anser man att det också minskar risken för att anställda på kommunen ska kunna ta sig in i en brukares värdeskåp.

  Kommunen har som princip att alltid ersätta stölder som brukare råkar ut för även om man inte kunnat binda stölderna till specifika anställda. En noggrann genomgång av vad som stulits gör att man kan beräkna vilken ersättning varje brukare har rätt till. Detta är ett problem med flera dimensioner säger Per Granath, och vi försöker därför vara liberala med våran ersättning.

  Polisen har undersökt samtliga brottsplatser ordentligt men teknikerna har ännu inte funnit några spår efter vem som kan ha genomfört stölderna. Man hoppas på att övervakningskameror kan var behjälpliga i jakten på tjuven eller tjuvarna som riktat in sig på att stjäla från äldre medborgare i Skövde kommun.

 • Nödvändigt med bra värdeskåp där många människor vistas

  Mathildenborgs korttidsboende i Limhamn utanför Malmö har på senare tid drabbats av ett antal stölder. Flera boende i fastigheten har blivit bestulna på allt från kontanter till värdesaker. Ett par av stölderna har skett från de värdeskåp som finns i respektive rum, medan andra saker har försvunnit ifrån exempelvis handväskor.

  Helen Martinsson, som är verksamhetschef i området, rapporterar att man polisanmält varje stöld och kommer att fortsätta polisanmäla eventuella framtida stölder. Hon säger att det är av högsta vikt att problemet löses eftersom de boende ska känna sig helt trygga med sin vistelse på Mathildenborg.

  Boende på korttidsboendet informeras vid ankomsten alltid om att det finns värdeskåp att förvara sina värdesaker i. Varje skåp har en unik nyckel som endast tilldelas den boende. Dock har man som princip att även be de boende att i största möjliga mån lämna sina värdesaker hemma under tiden man befinner sig på Mathildenborg. Besökare bör alltid ha eventuella värdesaker under uppsikt för att inte riskera att bli av med något.

  Eftersom många människor rör sig på boendet varje dag har man nu bestämt sig för att ta ytterligare steg för att arbeta förebyggande mot stölder av olika slag. Ledningen har klubbat igenom att man bland annat ska se över om värdeskåpen behöver uppdateras eller nyckelsystemet ändras för att öka säkerheten.

  Mathildenborgs korttidsboende har i nuläget 57 vårdplatser fördelade på 3 våningar. Polisen har varit på platsen för att försöka säkra eventuella spår hos dem som drabbats av stölderna. Man ska också studera eventuella mönster som kan säga något mer om hur stölderna har gått till.

  För närvarande finns inga misstänkta men man arbetar vidare för att försöka gripa någon som är skyldig till brotten. Under tiden ber man dem som rör sig på Mathildenborg att hålla ögon och öron öppna efter avvikande beteenden.

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan Ny order

Din webbläsare är för gammal!

Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare, eftersom den blivit för gammal och stödjer inte de dagens standarder som denna webbplats kräver för att fungera korrekt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi Google Chrome eller Apple Safari.

Ring 08-120 504 60 i fall du inte har möjlighet att använda en annan webbläsare så hjälper vi dig per telefon.

Berätta mer