• Nödvändigt med bra värdeskåp där många människor vistas

  Mathildenborgs korttidsboende i Limhamn utanför Malmö har på senare tid drabbats av ett antal stölder. Flera boende i fastigheten har blivit bestulna på allt från kontanter till värdesaker. Ett par av stölderna har skett från de värdeskåp som finns i respektive rum, medan andra saker har försvunnit ifrån exempelvis handväskor.

  Helen Martinsson, som är verksamhetschef i området, rapporterar att man polisanmält varje stöld och kommer att fortsätta polisanmäla eventuella framtida stölder. Hon säger att det är av högsta vikt att problemet löses eftersom de boende ska känna sig helt trygga med sin vistelse på Mathildenborg.

  Boende på korttidsboendet informeras vid ankomsten alltid om att det finns värdeskåp att förvara sina värdesaker i. Varje skåp har en unik nyckel som endast tilldelas den boende. Dock har man som princip att även be de boende att i största möjliga mån lämna sina värdesaker hemma under tiden man befinner sig på Mathildenborg. Besökare bör alltid ha eventuella värdesaker under uppsikt för att inte riskera att bli av med något.

  Eftersom många människor rör sig på boendet varje dag har man nu bestämt sig för att ta ytterligare steg för att arbeta förebyggande mot stölder av olika slag. Ledningen har klubbat igenom att man bland annat ska se över om värdeskåpen behöver uppdateras eller nyckelsystemet ändras för att öka säkerheten.

  Mathildenborgs korttidsboende har i nuläget 57 vårdplatser fördelade på 3 våningar. Polisen har varit på platsen för att försöka säkra eventuella spår hos dem som drabbats av stölderna. Man ska också studera eventuella mönster som kan säga något mer om hur stölderna har gått till.

  För närvarande finns inga misstänkta men man arbetar vidare för att försöka gripa någon som är skyldig till brotten. Under tiden ber man dem som rör sig på Mathildenborg att hålla ögon och öron öppna efter avvikande beteenden.

 • Kassaskåp stals vid villainbrott i Hosjö

  När en villaägare i Hosjö i Falu kommun kom hem till sitt hus på fredagskvällen upptäcktes det att det skett ett inbrott i villan. Ägaren ringde därför polisen som skickade en bil till platsen för att undersöka saken.

  Villaägaren uppgav till polisen att inbrottet måste ha skett någon gång efter klockan tolv på fredagen eftersom det var då han lämnade hemmet senast. Polisen kunde snabbt konstatera att tjuven eller tjuvarna tagit sig in i huset genom en låst altandörr. Vad man använt för verktyg för att ta sig in är ännu oklart. Därefter har de systematiskt sökt igenom huset efter pengar och andra värdesaker.

  Kolla in vårt stora sortiment av kassaskåp som exempelvis värdeskåp, säkerhetsskåp och dokumentskåp.

  Bland de stulna sakerna finns ett kassaskåp som enligt ägaren till huset har innehållit värdesaker samt en del kontanter. Polisen har redan säkrat ett antal spår på brottsplatsen och hoppas kunna lösa brottet. En mer noggrann undersökning av villan och dess omgivning kommer att göras av polisens tekniker vid ett senare tillfälle, i hopp om att hitta ytterligare ledtrådar. Man hoppas även kunna säkra DNA-spår för att på så sätt knyta nya inbrott till det som skedde i Hosjö.

  Polisen uppger att tjuvar ofta försöker ta med sig hela kassaskåp vid olika inbrott eftersom det helt enkelt går snabbare än att försöka bryta sig in i själva kassaskåpet på plats. Att bulta fast kassaskåpet är ett sätt att göra processen svårare för eventuella tjuvar.

  I fallet i Hosjö har polisen ännu ingen misstänkt och man har heller inte gripit någon för brottet. Utredningen fortsätter med förhoppningen om att brottet ska lösas och att man ska gripa den skyldige.

  Från polisens sida uppmuntrar man grannsamverkan där man hjälper varandra att hålla koll på respektive hus i området. All avvikande aktivitet bör alltid rapporteras till polisen så att de kan skicka ut en bil för att undersöka det hela närmare.

 • Tjuvar använde vinkelslip för att såga upp kassaskåp

  Under lördagsnatten utsattes två företagare i centrala Kalmar för ett inbrott. Det handlar om en matgrossist och en naprapat på Torsåsgatan i staden. Efter larm till polisen skickade man en bil till platsen där det upptäcktes att tjuvarna tagit sig in i fastigheten genom att bryta upp en dörr på baksidan av huset. Dörren är placerad utan någon större insyn och det finns i nuläget inget vittne som har sett något av själva inbrottet. Genom att ha ett kassaskåp som är stöldfördröjande så kan man öka chansen att inte gå miste om sina värdesaker.

  Polisen rapporterar att tjuvarna först tycks ha tagit sig in till matgrossisten där de lokaliserade ett kassaskåp som de sedan sågade sig in i. Teknikerna tror att tjuvarna kan ha använt sig av en vinkelslip för att göra detta.  Ägarna till företaget var inte på plats vid tidpunkten för inbrottet men befann sig under följande dag på platsen för att inspektera vad som hade stulits och rapportera detta vidare till polisen.

  Tjuvarna har efter inbrottet hos matgrossisten begett sig vidare in till naprapaten där de stulit ett kassaskrin innehållandes ett par tusenlappar. Polisen har talat med innehavaren av naprapatkliniken och kan konstatera att ingenting annat av värde misstänks ha stulits ifrån detta kontor.

  Polisen arbetar just nu med att försöka säkra eventuella spår som tjuvarna kan ha lämnat efter sig på platsen. Tekniker finns på plats för att göra en ordentlig genomgång av de båda brottsplatserna och man hoppas på att få ett genombrott inom de närmaste dagarna. Polisen har i nuläget dock ingen misstänkt och har inte gripit någon för inbrotten.

  Nu uppmanar man allmänheten att se över säkerhetsrutinerna kring sina kassaskåp. Obehöriga bör aldrig få möjlighet att komma i närheten av dem. Det är därför extra viktigt att man ser till att besökare till företaget inte kan få en uppfattning om vart man förvarar sitt kassaskåp.

 • Tjuvar stal kassaskåp i lokal idrottsarena

  Idrottshallen Liljas Arena i Nybro fick nyligen påhälsning av tjuvar som fick med sig ett kassaskåp från platsen. Polisen fick in ett larm om inbrottet klockan 04.31 på morgonen och när man kom till platsen med en av sina bilar upptäckte man en uppbruten kanslidörr. Vad tjuvarna använt för att ta sig in är ännu oklart men polisen misstänker att man brutit sig in med hjälp av någon form av spett eller kofot.

  Polisen arbetar ännu för att säkra bevis och hitta möjligt DNA på brottsplatsen. De har i dagens läge inte gått ut med om de funnit några ledtrådar eller ej.

  Kim Hild, pressinformatör vid polisens regionsledningscentral, säger; ”kassaskåpet från kansliet saknas, men vi vet ännu inte vad som finns i det”. Vad som fanns i kassaskåpet är i dagsläget alltså inte officiellt men polisen arbetar nu för att försöka hitta spår på brottsplatsen. Dessutom intervjuar man dem som arbetar på Liljas Arena samt ansvariga chefer för arenan. Målet är att ta reda på vad kassaskåpet innehöll samt om någon medarbetare under veckorna innan inbrottet har noterat något misstänkt i området.

  Ingen misstänkt har ännu gripits för inbrottet i Liljas Arena i Nybro men polisen hoppas på att få ett genombrott i arbetet med den tekniska undersökningen under de närmaste dagarna. Samtidigt patrullerar poliser med jämna mellanrum förbi arenan. Man hoppas att en tydlig närvaro i området ska avskräcka tjuvar från att slå till igen.

  Polisen råder alla företagare och organisationer att med jämna mellanrum tömma sina kassaskåp för att på så sätt minska risken för att bli bestulen. Man kan också ta olika säkerhetssteg så som att bulta fast det eller gömma undan det från uppenbar insyn för människor utanför lokalen eller dem som rör sig i närheten av där kassaskåpet står.

 • Medlemmar i skytteklubbar kartlades för att kunna stjäla deras vapenskåp

  Polisen i Stockholm utreder i dagsläget inbrott där medlemmar i olika skytteklubbar runt om i huvudstaden fått sina skjutvapen stulna. Tjuvarna har i samtliga fall forcerat ytterdörren till bostäderna och sedan tagit sig in, burit med sig hela vapenskåp ut till väntande fordon och åkt iväg. Ägarna har vid inbrotten inte varit hemma.

  E-safe erbjuder ett stort antal skåp för förvaring av vapen för både privatpersoner och företag till förmånliga priser.

  Gemensamt för inbrotten är att de som bor i hemmen är medlemmar i skytteklubbar i Stockholmsområdet. Polisen misstänker därför att det finns ett tydligt samband mellan inbrotten. En källa säger till media att tjuvarna tycks ha kartlagt medlemmar i skytteklubbarna och sedan systematiskt rånat deras hem då de själva inte varit hemma. Stölderna har skett i såväl lägenheter som i hus belägna i helt olika delar av Stockholm.

  Målet med inbrotten tycks vara att få tillgång till ett stort antal vapen. Huruvida dessa sedan ska användas för att begå brott eller för att säljas på svarta marknaden är i nuläget oklart. En talesman för polisen meddelar dock att det blivit allt vanligare att vapen säljs på den svarta marknaden. Detta gör dem nämligen svårare att spåra då kriminella begår olika typer av vapenrelaterade brott.

  Ingen har i dagens läge gripits för stölderna av skjutvapnen men vid det sista misstänkta försöket till stöld avbröts tjuvarna och flydde platsen. Polisen hoppas på att säkra DNA från den brottsplatsen men är mycket förtegna om utredningsarbetet.

  Att försöka stjäla vapenskåp från privatpersoner är ett vanligt tillvägagångssätt för att få tillgång till vapen. Det är ofta välorganiserade brott där man arbetar tillsammans för att effektivt få tag på så många vapen som möjligt, utan alltför stora risker. Alla ägare av ett vapenskåp uppmuntras därför att bulta fast vapenskåpet där man förvarar sina vapen för att på så vis göra det svårare för en tjuv att få loss det.

 • Dramatisk ökning av stulna vapenskåp

  Skåne upplever just nu en dramatisk ökning av stulna vapenskåp och polisen talar om en tiodubbling av antalet rapporterade stölder under hösten. Tidigare har vapenskåp i huvudsak stulits av tjuvar som vill åt värdesaker som förvaras i skåpen men utvecklingen visar att det numera är främst vapen som stjäls.

  Majoriteten av vapenskåpen som rapporterats som stulna har varit fastbultade och polisen råder nu allmänheten att bulta fast även vapenskåp som väger över 150 kilo. Anledningen till detta är att tjuvarna ofta har med sig utrustning som gör det enkelt att köra ut även tunga skåp till en väntande bil. I det stora antalet fall av stulna vapenskåp i Skåne har tjuvarna försökt bryta loss vapenskåpen med ett spett eller en kofot.

  Polisen har konstaterat att tjuvarna i de aktuella inbrotten verkar vara väl medvetna om vilka bostäder som har vapen hemma. De har därför bland annat kontaktat Jägareförbundet för att försöka bilda sig en uppfattning om hur detta kan ha skett. Lina Andersson från polisen berättar att man har en teori kring orsaken men att man i nuläget inte vill gå ut med den offentligt. Inget av de stulna vapnen har ännu återfunnits i samband med andra brott och polisen utesluter inte att åtminstone en del av vapnen kan ha transporterats utomlands för att säljas.

  Inbrotten har i huvudsak skett på kvällstid och fram till femtiden på morgonen. Det finns också vissa uppgifter som indikerar att tjuvarna oftast drar sig för att bryta sig in i hem där det finns larm. Polisen vill därför nu uppmuntra hemägare att hålla ögon och öron öppna och rapportera avvikelser de noterar i grannskapet.

  Som vapenägare måste du ha dina vapen inlåsta i ett godkänt vapenskåp. För att vara på den säkra sidan bör du helst även bulta fast det ordentligt samt installera ett larm för att förhindra att tjuvar försöker stjäla det. Kolla in vårt sortiment av godkända vapenskåp som har säkerhetsklassningen SSF 3492.

 • Unga lär sig vikten av säkervapenförvaring

  Elever och lärare på Ryssbygymnasiet är överens om en sak; det är viktigt att lära sig om bra vapenförvaring i tidig ålder för att på så sätt hantera vapen med största respekt som vuxna. Debatten har under hösten dock varit hård kring huruvida landets Naturbruksgymnasium ska få behålla sina ”gröna” utbildningar med fokus på bland annat jakt.

  Skolverketsståndpunkt var ursprungligen att samhällets syn på vapen blir mer och mer restriktiv och man såg helt enkelt att ett avskaffande av utbildningarna i jakt skulle minska risken för exempelvis skolskjutningar.

  Läraren Patrik Yngvesson berättar att anställda lärare på skolan inte fått någon information kring förslaget från Skolverket direkt. Istället har man fått höra talas om det från utomstående. Då skolan vid förslagets offentliggörande dessutom var mitt i antagningsprocessen för det följande läsåret fick man ta emot många samtal från oroliga föräldrar som funderade på om deras barn skulle vara tvungna att söka andra utbildningar istället.

  Eleverna själva säger att de är övertygade om att det är bäst att ha gått en ordentlig utbildning i jakt eftersom man då får lära sig vikten av säker vapenförvaring och hantering av vapen i tidig ålder. Man blir helt enkelt en mer ansvarstagande vapenägare genom att ha utbildats i ämnet.

  Flera lärare håller med om det eleverna säger då de anser att studenterna på Ryssbygymnasiet har en långt bättre grund att stå på ur ett säkerhetsperspektiv än andra. LärarenHenrik Gustafsson berättar att man dessutom observerar eleverna under deras första år på gymnasiet. Enbart de studenter som är mogna nog att förstå vikten av bra vapenförvaring och hantering får sedan vapentillstånd på skolan.

  Förslaget från Skolverket är nu tillbakadraget och det är inte aktuellt att stänga ned gymnasieutbildningarna i jakt för ungdomar. Det är med andra ord tydligt att eleverna lär sig att ha största respekt för vapenförvaring och att unga som lär sig hantera vapen på ett ansvarsfullt sätt inte innebär någon risk för samhället i stort.

 • Tjuvar misslyckades med att bryta upp kassaskåp

  Det betalar sig att ha ett kassaskåp som är svårt för tjuvar att ta sig in i. Detta fick personal och elever på Pilängsskolan i Landskrona erfara när okända gärningsmän under natten till måndagen den 15:e januari bröt sig in i skolan genom att krossa en ruta i entrédörren.

  Tjuvarna har sedan fortsatt in i skolan där de tagit sönder en ruta till ett kontor och letat igenom ett flertal olika skåp och lådor för att hitta värdefulla saker att stjäla. Polisen fick in ett larm om inbrottet vid tretiden på natten och fann då de anlände till platsen att gärningsmännen också försökt ta sig in i ett kassaskåp genom att välta omkull det. Tjuvarna misslyckades dock då kassaskåpet helt enkelt var för stadigt för att bryta sig in i. Papper och värdesaker i kassaskåpet är därmed i säkert förvar hos sina rätta ägare.

  Inga gärningsmän har ännu gripits för inbrottet på Pilängsskolan. Ett larm om ett inbrott på en annan skola i staden tidigare under natten gör dock att polisen inte utesluter att samma gärningsmän ligger bakom de båda inbrotten. Skolans elever och deras vårdnadshavare är informerade om incidenten.

  Vad som stulits i inbrottet i Pilängsskolan i Landskrona är ännu oklart men utredningsarbetet hos polisen fortsätter. Klart är i alla fall att tjuvarna misslyckades med att komma in i kassaskåpet där skolans viktigaste föremål förvaras.

  Då polisen har goda förhoppningar om att hitta DNA på platsen ser de positivt på att någon ansvarig ska kunna gripas för brottet. Polisen fortsätter att bevaka Landskronas skolor lite extra under de närmaste veckorna för att kunna ingripa vid försök till inbrott. Allmänheten ombeds nu att hålla ögon och öron öppna samt rapportera till polisen om de ser eller hör någon misstänkt aktivitet vid stadens skolor.

 • Polisen vill få tips om inbrott

  I oktober 2016 fick polisen under en helg flera anmälningar om inbrott i norra Sverige. Polisen vill få in tips från allmänheten och information om iakttagelser som kan ha betydelse.

  Kustområdet i norra Sverige mest drabbat

  Under den aktuella helgen fick polisen flera anmälningar i de fyra nordligaste länen och det är främst kustområdet som blev mest drabbat. Tittar man i statistiken så är det vanligt att inbrottstjuvar kör räder genom regioner och passerar länsgränser, enligt polis André Westberg.

  I Västerbotten i orterna Norsjö, Robertsfors och Umeå, kom det fyra anmälningar om inbrott. I Piteå skedde tre inbrott där det framkom att i två av fallen låg villaägarna och sov under händelsen. Fönster var uppbrutna men det är oklart om tjuvarna hann få med sig något då de verkar ha förstått att någon var hemma.I något av fallen har fönster stått på vid gavel med brytmärken runt fönstret och altandörr samt entrédörr var sönderslagna. Även fritidshus i Härnösand hade påhälsning och det försvann bland annat en åkgräsklippare och en uppstoppad fågel.

  Användbar information till polisen

  Information om fordon eller personer som har rört sig i de aktuella områdena kan vara intressanta i utredningen. Det är bra med iakttagelser och ha för vana att notera registreringsnummer eller något annat som kan identifiera fordon som rör sig misstänksamt i bostadsområden. Var också extra uppmärksam på personer som uppträder misstänkt särskilt personer som inte normalt brukar röra sig i området. Anteckna gärna signalement och vilka tider som personer rört sig på platsen.

  Vid misstanke om brott eller misstanke om förberedelse till brott kan man alltid tipsa via telefonnumret 114 14. Det går även att anmäla via internet genom polisens hemsida.

  Ett brand och inbrottssäker kassaskåp eller värdeskåp är den bästa försäkringen mot att ha kvar familjens värdesaker efter ett inbrott. Det tar alldeles för lång tid att bryta upp t ex ett certifierad värdeskåp Grade 1, och den tiden har inte vanliga inbrottstjuvar!

  Källa: http://norran.se/nyheter/blaljus-nyheter/pitea-brot-sig-in-i-hus-dar-de-boende-lag-och-sov-685181

 • Bankfack får kraftig prishöjning på SEB

  En kraftig prishöjning har skett på bankfack hos banken SEB. Beslutet grundar sig på att banken inte ändrat sina priser på fem år och att de nu vill upp i samma pris över hela landet. Priserna har i vissa fall ökat med hela 1 000 kronor i hyra per år.

  Flera orsaker bakom ett högre pris hos SEB

  På SEB har man tagit ett större helhetsgrepp i att se över sin prissättning för värdefack. Priset har varit oförändrat under en period på fem år och kostnaden för kunderna har varierat mellan olika kontor. Banken har beslutat om att ha samma pris i hela Sverige och bakom beslutet har man även tagit hänsyn till att efterfrågan på bankfack har minskat. Presschefen på SEB, Frank Hojem, anser inte att bankens prishöjning är en strävan att balansera den rådande minusräntan.

  SEB har bankfack på de flesta av sina kontor men det är ovanligt att de sätts in vid nybygge. Enligt Frank Hojem är endast hälften av bankens värdefack uthyrda. Den sjunkande efterfrågan kan bero på att allt fler sparar viktiga dokument, såsom testamenten, digitalt. Banken har också en digital lagringstjänst som ett alternativ.

  Läsare från DN har reagerat starkt på det höjda priset

  På tidningen DN har flera läsare hört av sig angående den stora höjningen av priserna på bankfack hos SEB. Bland läsarna beskrivs prishöjningar från 650 till 1 550 kronor och från 1 200 till 2 200 kronor vilket de anser vara en ganska stor ökning.

  De flesta SEB kunder väljer nu att säga upp sina bankfack och köpa ett kassaskåp istället för sina värdesaker. Priset på kassaskåp som har testade och certifierade brand och inbrottsskydd börjar från ca 2500 kr och uppåt med frakten inkluderat. Därför blir ett kassaskåp mycket mer prisvärd än att ha bankfack, då priset man betalar för kassaskåp är en engångskostnad och oftast har man redan tjänat igen kostnaden på 1-2 år. En annan fördel med att ha kassaskåp istället för bankfack är att man slipper anpassa sig efter bankernas öppettider.

  Källa: http://www.dn.se/ekonomi/saftigt-hojt-pris-for-bankfack-pa-seb/

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan

Din webbläsare är för gammal!

Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare, eftersom den blivit för gammal och stödjer inte de dagens standarder som denna webbplats kräver för att fungera korrekt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi Google Chrome eller Apple Safari.

Ring 08-120 504 60 i fall du inte har möjlighet att använda en annan webbläsare så hjälper vi dig per telefon.

Berätta mer