• Är kassaskåp brandsäkert?

  Vilka kassaskåp är brandsäkra?

  Kassaskåp kan vara brandsäkra beroende på deras konstruktion och säkerhetsfunktioner. Kassaskåp som är tillverkade för att vara brandsäkra brukar ha speciella isolerande material som skyddar innehållet från brand och höga temperaturer. Dessa material kan inkludera keramiska eller fiberplattor, stenull eller andra brandhärdiga material.

  Det är dock viktigt att notera att inte alla kassaskåp är brandsäkra, och att det finns olika klassificeringar av brandskydd för kassaskåp. Det finns även andra faktorer som kan påverka ett kassaskåps förmåga att skydda innehållet vid brand, till exempel hur länge det kan stå emot höga temperaturer och om det finns några andra svaga punkter i konstruktionen.

  Därför är det viktigt att välja rätt kassaskåp som passar dina behov och krav, och att välja en modell som har testats och certifierats för brandsäkerhet av en oberoende tredjepartsorganisation.

  Vilka kassaskåp är brandsäkra?

  Det finns olika typer av kassaskåp som är utformade för att vara brandsäkra. Här är några exempel på kassaskåp som vanligtvis betraktas som brandsäkra:

  1. Dokumentskåp – Dessa kassaskåp är utformade för att skydda dokument och papper från brand och stöld. De är vanligtvis tillverkade av högkvalitativt stål och använder isolerande material för att skydda dokumenten från höga temperaturer. Dokumentskåp är oftast utformade med hyllor anpassade för förvaring av dokument i A4-pärmar.
  2. Arkivskåp/Hängmappsskåp – Dessa kassaskåp är utformade för att skydda dokument och papper från brand och stöld. Skåpen är utformade med utdragbara lådor anpassade för hängmappar men kan även användas för A4-pärmar.
  3. Brandavskiljande skåp – Brandavskiljande skåp är en typ av skåp som är konstruerade för att avskilja brandfarliga produkter från andra delar av byggnaden, så att en eventuell brand inte sprider sig till andra utrymmen. Dessa skåp används främst för förvaring av brandfarliga vätskor, gaser eller andra produkter som kan orsaka en brand.
  4. Kemikalieskåp – Ett kemikalieskåp är en specialtyp av förvaringsskåp som används för att förvara brandfarliga kemikalier på ett säkert sätt. Kemikalieskåp är vanligtvis tillverkade av metall, och är utrustade med olika funktioner för att säkerställa att innehållet förvaras på ett säkert sätt, såsom lås, tätning och utdragbara hyllor. Utöver brandskyddet är kemikalieskåp också konstruerade för att skydda mot utsläpp av farliga kemikalier. Skåpen har vanligtvis en tätning runt dörrarna för att förhindra att kemikalierna läcker ut i händelse av en olycka eller brand.
  5. Datamediaskåp – Specialtyp av förvaringsskåp som används för att förvara värdefull och känslig data, såsom hårddiskar, USB-minnen, CD-skivor eller andra datamedier, på ett säkert sätt. Datamediaskåp är vanligtvis tillverkade av stål och har en speciell konstruktion som skyddar mot brand, inbrott och vattenskador.
  6. Stöldskyddskåp – Stöldskyddsskåp är en typ av säkerhetsskåp som är utformade för att skydda mot stöld, inbrott och olaglig åtkomst till värdefulla föremål och dokument. Dessa skåp är tillverkade av tungt material som stål och har en stark konstruktion med flera skyddslager och lås för att förhindra obehörig åtkomst. Förutom stöldskyddet har stöldskyddsskåp också ha brandskyddsfunktioner, beroende på deras utformning och konstruktion. Vissa stöldskyddsskåp kan ha brandskyddsklassning för att skydda innehållet mot brand i en viss tid, såsom 30, 60 eller 90 minuter.
  7. Värdeskåp – Värdeskåp är en typ av säkerhetsskåp som används för att skydda värdefulla föremål, dokument och pengar mot stöld, inbrott och skador från yttre påfrestningar som brand och vatten. Värdeskåp är konstruerade för att ha hög säkerhet och skyddsnivå och är vanligtvis tillverkade av tungt material som stål. Skåpen har också ha brandskyddsfunktioner och kan ha en brandskyddsklassning för att skydda innehållet mot brand under en viss tid, exempelvis 30, 60 eller 90 minuter.

 • Vem kan öppna ett kassaskåp?

  Vad gör man när man tappat bort nycklar eller glömt bort koden till sitt kassaskåp?

  Ja, då får man kontakta en värdeförvaringstekniker. E-safe har värdeförvaringstekniker som kan hjälpa till med att öppna upp alla typer av kassaskåp. Vi har även en Jour för när man akut behöver komma in i sitt kassaskåp.

  En värdeförvaringstekniker kan öppna ett kassaskåp, men bara under specifika omständigheter och med lämplig auktorisation. Värdeförvaringstekniker har ofta specialutbildning och erfarenhet av att öppna kassaskåp, och de använder vanligtvis speciella verktyg och tekniker för att öppna kassaskåp på ett säkert och icke-destruktivt sätt.

  Värdeförvaringstekniker kan öppna kassaskåp för flera olika ändamål, till exempel om en kund har förlorat sin nyckel eller sin kod till kassaskåpet, eller om det finns en säkerhetsfråga eller misstanke om att något är fel med kassaskåpet. För att öppna ett kassaskåp måste värdeförvaringsteknikern ha tillstånd från kassaskåpets ägare eller myndigheterna, och de måste också följa strikta protokoll för att säkerställa att öppnandet utförs på ett säkert och korrekt sätt.

  Det är viktigt att notera att värdeförvaringstekniker inte öppnar kassaskåp utan tillstånd eller för olagliga ändamål, eftersom det kan vara olagligt och kan resultera i allvarliga konsekvenser.

  En värdeförvaringstekniker ansvarar för att hantera och underhålla säkra förvaringsplatser för värdefulla föremål, såsom pengar, juveler, dokument och andra känsliga föremål. Dessa förvaringsplatser kan vara kassaskåp, bankfack, värdeskåp eller andra säkra förvaringslösningar.

  Typiska arbetsuppgifter för en värdeförvaringstekniker kan inkludera:

  1. Installation och underhåll av kassaskåp och andra säkra förvaringslösningar.
  2. Utföra regelbundna kontroller av kassaskåp och andra förvaringsutrymmen för att säkerställa att de fungerar som de ska och är säkra.
  3. Hantera dokumentation för föremål som förvaras i kassaskåp eller andra förvaringsutrymmen.
  4. Samarbete med kunder för att hjälpa dem att välja rätt förvaringslösning för deras behov och för att säkerställa att deras föremål är säkra och skyddade.
  5. Utföra nödöppningar av kassaskåp eller andra förvaringsutrymmen vid behov, till exempel om en kund har förlorat sin nyckel eller kod.
  6. Arbeta enligt strikta protokoll och rutiner för att säkerställa säkerheten och integriteten för de förvarade föremålen.

  En värdeförvaringstekniker måste vara mycket noggrann och följa strikta protokoll för att säkerställa säkerheten och skyddet för de värdefulla föremålen som de hanterar. De måste också ha god kommunikationsförmåga för att samarbeta med kunder och andra professionella inom branschen.

 • Vad är ett kassaskåp?

  Kassaskåp är samlingsnamnet för alla typer av värdeförvaringsenhter.

  Kassaskåp har länge varit en av de viktigaste säkerhetsanordningarna för både företag och privatpersoner. Dessa robusta förvaringsenheter används för att skydda allt från kontanter och smycken till viktiga dokument och värdefulla föremål. Men vad är det som gör kassaskåp så effektiva när det kommer till att skydda våra ägodelar?

  För det första är kassaskåp konstruerade för att vara extremt tåliga och motstå yttre påverkan. De är tillverkade av högkvalitativt stål och kan vara upp till flera centimeter tjocka. De är ofta också utrustade med extra skydd, såsom dörrar som är svåra att bända upp, och inre lås som gör det nästintill omöjligt för obehöriga att komma åt innehållet.

  För det andra är kassaskåp ofta utrustade med avancerade lås- och säkerhetssystem som är speciellt utformade för att förhindra inbrott och stöld. Detta inkluderar bland annat kombinationslås, nyckellås och biometriska lås, som kräver fingeravtryck eller irisigenkänning för att öppnas. Dessutom kan kassaskåp utrustas med larm och övervakningssystem för att ytterligare höja säkerheten.

  För det tredje är kassaskåp ofta brand- och vattensäkra. De är konstruerade för att tåla höga temperaturer och vatten, vilket betyder att de kan skydda värdefulla föremål och dokument även om de utsätts för en brand eller översvämning. Detta gör kassaskåp till en av de bästa lösningarna för att säkra dina tillgångar mot en mängd olika hot.

  Trots att kassaskåp är en utmärkt lösning för att skydda värdefulla föremål och dokument är det viktigt att komma ihåg att de inte är helt oumbärliga. Det är viktigt att ha en säkerhetsplan på plats och att tänka på att även de mest avancerade kassaskåp kan öppnas av en skicklig inbrottstjuv. Så se till att ha flera lager av säkerhet, som exempelvis att ha en larmcentral som är kopplad till ditt kassaskåp, eller att ha en säkerhetsvakt som övervakar ditt kassaskåp.

  Sammanfattningsvis är kassaskåp en viktig säkerhetsåtgärd för alla som vill skydda sina värdefulla föremål och dokument. De är extremt tåliga, utrustade med avancerade lås- och säkerhetssystem och kan tåla brand och vatten. Men tänk på att kassaskåp inte är oumbärliga och se till att ha flera lager av säkerhet för att skydda dina tillgångar mot eventuella hot.

 • Kassaskåp med nyckel- eller kodlås?

  En av de allra vanligaste frågorna vi får är ”ska jag välja ett kassaskåp med nyckel- eller kodlås?”. I denna artikel tänkte vi därför ge svar på denna fråga och lista båda alternativens för- och nackdelar.

  Fördelar med kassaskåp med nyckellås

  En av de främsta fördelarna med nyckellås är att det är billigare än kodlås. Det är också den vanligaste anledningen till att folk väljer ett skåp med nyckel. Man vill helt enkelt inte betala 1000–2000 kronor extraför att få ett skåp med kodlås.

  Det finns dem som upplever att det är enklare att hålla koll på en nyckel än att komma ihåg en fyr- eller sexsiffrig sifferkombination. Och då kan det såklart vara en fördel att välja ett skåp med nyckellås.

  Nackdelar med kassaskåp med nyckellås

  Att välja ett kassaskåp med nyckellås innebär däremot inte enbart fördelar, utan också en hel del nackdelar. Den främsta nackdelen är att du blir tvungen att släpa runt på en stor och otymplig nyckel, i och med att den aldrig ska lämnas hemma.

  Eftersom du är tvungen att släpa runt på nyckeln är risken således stor att du tappar bort den. Eller i värsta fall – att den hamnar i fel händer.

  Skulle du dessutom råka ut för ett inbrott, och tjuvarna hittar ditt skåp och ser att det låses upp med nyckel, vänder de oftast upp och ner på hela hemmet.

  Fördelar med kassaskåp med kodlås

  En av de främsta fördelarna med kodlås är att du slipper kånka runt på en stor och otymplig nyckel. Du slipper också problemet med tjuvar som vänder upp och ner på hela hemmet i jakt på nycklar.

  Ytterligare en fördel är att du kan byta kod om du misstänker att någon obehörig kommit åt den. Självfallet går det också utmärkt att byta ut koden med jämna mellanrum för ökad säkerhet.

  En annan fördel är att du kan ha flertalet personliga koder, om ni är flera familjemedlemmar som ska ha tillgång till skåpet. Utöver detta finns det lås med andra smarta funktioner som loggningsfunktions och tidsfördröjning mm.

  Nackdelar med kassaskåp med kodlås

  Den enda nackdelen som vi egentligen kan komma på med dessa lås, är att man kan glömma bort sin kod.

  Avslutningsvis

  Personligen anser vi att ett kassaskåp med kodlås alltid är att föredra. Ur ett säkerhetsperspektiv finns det ingenting som skiljer de två alternativen åt, i och med att såväl nyckel- som kodlås testas och certifieras.

  Man skulle även kunna påstå att det sistnämnda alternativet är säkrare med tanke på du löper en stor risk att tappa bort dina nycklar. Utöver detta är kodlås mer bekvämt och praktiskt!

  Köp ditt kassaskåp hos E-safe

  Om du är på jakt efter ett nytt kassaskåp, kan du med fördel inhandla det hos oss på E-safe. Vi erbjuder ett av marknadens största utbud av värdeförvaringsenheter, dessutom till konkurrenskraftiga priser. Utöver detta har vi möjlighet att hjälpa dig med inbärning av skåpet.

  Om du fortfarande är osäker eller också har några frågor, är du varmt välkommen att vända dig till oss på E-safe. Använd vårt kontaktformulär, skicka ett e-postmeddelande till info@esafe.se eller ring oss direkt på 08-120 504 60.

  Notera att både telefon- och butik håller lunchstängt mellan 12:00-13:00.

 • Vilket vapenskåp ska man köpa?

  Har du precis införskaffat dig en jägarlicens och är på jakt efter ett vapenskåp att förvara bössorna i? Eller tävlingsskjuter du kanske? Oavsett vilket så kan det vara svårt att navigera bland djungeln av vapenskåp. Vi tänkte därför guida dig igenom de olika alternativen och en gång för alla reda ut frågan ”vilket vapenskåp ska man köpa?”.

  Så väljer du rätt vapenskåp

  Att navigera bland det stora utbudet av vapenskåp kan kännas överväldigande. Något som i sin tur resulterar i att man har svårt att veta vilket skåp man ska köpa till sina bössor eller pistoler. Nedan delar vi därför med oss av våra bästa tips för att hitta rätt vapenskåp:

  Se till att det är testat och certifierat

  Det allra första du bör tänka på är att hitta ett skåp som är testat och certifierat enligt den svenska normen SSF 3492. Alla vapen måste enligt svensk lag förvaras i ett skåp som är testat och certifierat.

  För att lära dig mer om vad denna norm betyder, kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”Vad innebär SSF 3492?”.

  Fundera på hur många vapen som ska rymmas

  Nästa steg är att börja fundera på hur många vapen som ska få plats i skåpet. Här är det såklart viktigt att ta din nuvarande vapensamling i åtanke, samtidigt som duokcså bör tänka på framtida inköp. Finns det någon chans att du investerar i fler bössor i framtiden?

  Tänk också på att ammunitionen ska förvaras i skåpet. Tenderar du att köpa stora ammunitionspack, finns det alltså mindre plats för dina vapen. Vår rekommendation är därför att alltid välja ett skåp som är lite större än vad du först tänkt dig.

  Finns det andra värdesaker att förvara i skåpet?

  Det är däremot inte enbart vapen och ammunition som får plats i vapenskåpet. Tack vare det gedigna inbrottsskyddet kan du även förvara andra värdesaker som klockor, smycken, kontanter och viktiga dokument i skåpet.

  Vanligtvis tenderar det att tillkomma mer saker allt eftersom man upptäcker hur praktiskt och säkert det känns att förvara sina värdesaker i ett kassaskåp. Det är också en av anledningarna till att vi alltid rekommenderar att man investerar i ett större skåp än man först tänkt sig.

  Vill du slippa bulta fast skåpet?

  Något som många efterfrågar är att slippa bulta fast sitt skåp i vägg eller golv. Fundera därför på om du också vill slippa detta eller också är tillfreds med att bulta fast det i antingen väggen eller golvet.

  Om du vill slippa bulta fast ditt skåp, måste dess vikt överstiga 150 kg (exklusive vapen).

  Fundera på om du vill ha nyckel- eller kodlås

  Sist men inte minst bör du fundera på vilken typ av lås som skåpet ska ha. Nyckel- eller kodlås?

  Vi rekommenderar att man väljer ett skåp med kodlås. På så sätt slipper du släpa runt på stora och otympliga nycklar (de ska aldrig förvaras i hemmet), vilka löper en stor risk att hamna i fel händer.

  Skulle du få ett inbrott och tjuvarna ser att du har ett vapenskåp med nyckellås, vänder de oftast upp och ner på hela hemmet i hopp om att hitta nycklarna. Någonting som du slipper med ett kodlås.

  Tips på vapenskåp i olika storlekar

  Nu när du har bättre koll på vad du ska tänka på när du ska köpa ett vapenskåp, tänkte vi tips om tre prisvärda och högkvalitativa alternativ:

  Vapenskåp Safir 8

  Safir är ett högkvalitativt vapenskåp som är testat och certifierat enligt den svenska normen SSF 3492. Skåpet är försett med en praktisk kolvringslåsning som även hjälper till att ingjuta en känsla av kvalitet.

  Utöver detta är skåpet utrustat med nyckellås och rymmer upp till fem gevär. I och med att skåpets vikt understiger 150 kg måste det bultas fast i antingen golv eller vägg.

  Läs mer om och köp vapenskåpet Safir 8.

  Vapenskåp Safir 10E

  Om du önskar ett skåp som är snäppet större än Safir 8, kan vi varmt rekommendera dess storebror – Safir 10. Ett praktiskt och högkvalitativt skåp som har plats för upp till 10 vapen. Eftersom skåpet levereras med sidohyllor har den ett pipstöd för ”endast” 7 gevär.

  Till skillnad från sin lillebror levereras däremot Safir 10 med ett lättanvänt högsäkerhetsklassat elektroniskt kodlås. Även detta skåp understiger däremot 150 kg och måste därför bultas fast.

  Läs mer om och köp vapenskåpet Safir 10E.

  Vapenskåp Safir 16E

   

  Sist men inte minst skulle vi vilja tipsa om Safir 16E. Ett rymligt vapenskåp med plats för upp till 16 vapen. Precis som sin lillebror Safir 10 levereras denna modell med sidohyllor och har därför pipstöd för 9 vapen.

  Även detta skåp levereras med ett lättanvänt högsäkerhetsklassat elektroniskt kodlås, samt en brandbox som ger brand- och vattensäker förvaring av dokument, datamedia och värdesaker. Dessutom väger skåpet mer än 150 kg och behöver därför inte bultas fast.

  Läs mer om och köp vapenskåpet Safir 16E.

  Köp ditt vapenskåp hos E-safe

  Vi hoppas att du nu har bättre koll på vilket vapenskåp du ska köpa. Är du dessutom i färd med att inhandla ett skåp, kan du med fördel göra det hos oss på E-safe. Vi erbjuder ett av marknadens största utbud av godkända vapenskåp. Vi kan också hjälpa dig med inbärning.

  Om du fortfarande är osäker eller också har några frågor, är du varmt välkommen att vända dig till oss på E-safe – vi guidar till rätt vapenskåp!

  Använd vårt kontaktformulär, skicka ett e-postmeddelande till info@esafe.se eller ring oss direkt på 08-120 504 60. Notera att både telefon- och butik håller lunchstängt mellan 12:00-13:00.

 • Vi tipsar om vapenskåp som inte behöver bultas

  Alla som innehar ett vapen måste förvara dem i ett skåp som är certifierat enligt normen SSF 3492. En del mindre skåp ska bultas fast i golv eller vägg, medan andra vapenskåp inte behöver bultas. Vi tänkte i denna artikel tipsa om den sistnämnda typen av skåp.

  Vad gäller vid vapenförvaring?

   Som tidigare nämnts måste alla vapen förvaras i ett säkerhetsskåp som är testat och certifierat enligt den svenska normen SSF 3492. Alla skåp, oavsett storlek, är godkända för 20 poäng.

  Hur många vapen du får förvara i skåpet beror på vad det är för typ av vapen. Alla skjutvapen har nämligen olika poäng:

  Gevär = 1 poäng

  Pistol = 2 poäng

  Automatvapen = 4 poäng

  Det gäller alltså att vapnen som förvaras i skåpet inte överstiger 20 poäng. För att lära dig mer om vad som gäller vid vapenförvaring, kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”Vad innebär SSF 3492?”.

  Något som vi också nämnt inledningsvis är att vissa vapenskåp måste bultas fast i antingen vägg eller golv. Många vill däremot slippa detta. Som tur är finns det vapenskåp som inte behöver bultas – de som har en vikt över 150 kg (exklusive vapen).

  Vill du slippa bulta fast ditt skåp måste du alltså inhandla ett vapenskåp som väger minst 150 kg.

  Tips på vapenskåp som inte behöver bultas

   Om du också vill slippa bulta fast ditt vapenskåp, rekommenderar vi dig att kolla in följande skåp:

  Vapenskåp Safir 16E

   

  Safir 16E är ett rejält vapenskåp som genomsyrar kvalitet. Skåpet är testat och certifierat enligt SSF 3492 och har plats för upp till 16 vapen. Den välplanerade inredningen gör det däremot möjligt att även förvara andra värdesaker i skåpet.

  Dessutom ingår just nu en brandbox, vilket ger brand- och vattensäker förvaring av dokument, USB-minnen, CD-skivor och annan datamedia, samt foton, smycken och värdehandlingar.

  I och med att skåpets vikt överstiger 150 kg behöver det heller inte bultas fast.

  Läs mer om och köp vapenskåpet Safir 16E.

  Vapenskåp S 1500 Premium

   

  Likt ovanstående skåp är S 1500 Premium mycket rymligt och ger plats åt upp till 16 gevär. Kolvringslåsningen ingjuter en känsla av kvalitet samtidigt som det minimerar skador på dina vapen.

  Skåpet levereras med elektroniskt kodlås, vapenhållare, dörrhyllor, sidohyllinsatser och en överhylla, vilket möjliggör praktiskt förvaring av andra värdesaker. Medföljande brandbox ger dessutom brandsäker förvaring av både dokument och datamedia.

  Läs mer om och köp vapenskåpet S 1500 Premium.

  Vapenskåp SP 88

   

  SP 88 är ett praktiskt och rymligt vapenskåp med plats för upp till 16 gevär. Skåpet är givetvis certifierat enligt den svenska normen SSF 3492 och levererar med nyckellås. Det är däremot möjligt att komplettera skåpet med ett elektroniskt kodlås.

  Den generösa inredningen med topphylla, halvhyllor, dörrhyllor och nyckellister, möjliggör förvaring av långt fler värdesaker. Dessutom ingår ett skjutmål samt en brandbox som ger dig brandsäker förvaring av såväl dokument som datamedia och smycken.

  Läs mer om och köp vapenskåpet SP 88.

  Köp ditt vapenskåp hos E-safe

  Vi hoppas att du nu är medveten om vad som krävs för att ett vapenskåp inte ska behöva bultas fast, samt om vilka modeller som lever upp till dessa krav. Är du i färd med att inhandla ett nytt vapenskåp, rekommenderar vi att du gör det hos oss på E-safe.

  Vi erbjuder ett av marknadens största utbud av värdeförvaringsenheter, dessutom till konkurrenskraftiga priser. Utöver detta har vi möjlighet att hjälpa dig med inbärning av skåpet.

  Om du fortfarande är osäker eller också har några frågor, är du varmt välkommen att vända dig till oss på E-safe. Använd vårt kontaktformulär, skicka ett e-postmeddelande till info@esafe.se eller ring oss direkt på 08-120 504 60.

  Notera att både telefon- och butik håller lunchstängt mellan 12:00-13:00.

   

 • Tips på lämpliga kassaskåp för hemmabruk

  I takt med att bankfacken ökat kraftigt i pris, är det allt fler privatpersoner som valt att investera i ett eget kassaskåp. Ett betydligt prisvärdare alternativ som gör att man kan förvara sina värdesaker på ett säkert sätt, samtidigt som man också kan använda smycken och liknande. Vi tänkte därför tipsa om åtta kassaskåp som är lämpliga för hemmabruk.

  Dokumentskåp ES 36K

  ES 36K är ett av våra minsta och mest prisvärda dokumentskåp. Skåpet har ett testat och certifierat brandskydd, vilket innebär att dina viktiga dokument och handlingar skyddas mot brand i 60 minuter.

  Eftersom skåpet inte har något testat och certifierat inbrottsskydd räknas det som stöldfördröjande. Sammanfattningsvis lämpar sig ES 36K utmärkt för säker förvaring av pass, bankböcker, deklarationer, kontrakt, garantibevis, recept och liknande. Med andra ord en perfekt ersättare av ditt bankfack!

  Läs mer om och köp dokumentskåpet ES 36K.

  Dokumentskåp DS 36E

  Detta dokumentskåp är likvärdigt det ovanstående. Det har samma storlek och samma testade och certifierade brandskydd. Enda skillnaden är att DS 36E är försett med ett kodlås istället för ett nyckellås. Något som gör att du slipper hålla koll på stora och otympliga nycklar.

  Läs mer om och köp dokumentskåpet DS 36E.

  Dokumentskåp DS 52E

  Om du däremot behöver mer plats än de två ovanstående dokumentskåpen erbjuder, kan vi med fördel rekommendera dig att kolla in DS 52E. Ett lite större skåp som har en volym om 40 liter och som rymmer upp till 5 pärmar. Även detta skyddar dina viktiga dokument mot brand i 60 minuter.

  Läs mer om och köp dokumentskåpet DS 52E.

  Datamediaskåp DD 45S

  DD 45S är ett så kallat datamediaskåpet. Något som innebär att det ger ett brandsäkert skydd till både papper och datamedia såsom USB-minnen, CD- och DVD-skivor. Dessa är nämligen betydligt känsligare än dokument.

  Förutom att skåpet har ett testat och certifierat brandskydd för dokument och datamedia, är det också falltestat och vattentätt. Det står således emot fall från höga höjder och tål även brandsläckningen.

  En annan fördel med DD 45S är den praktiska inredningen. Inuti skåpet återfinns ett dörrfack, en utdragbar hylla, nyckelkrokar samt belysning.

  Läs mer om och köp datamediaskåpet DD 45S.

   Säkerhetsskåp SF 1000 paket

  Har du ett behov av att förvara både dokument och värdesaker som datorer, smycken och liknande, kan du med fördel kolla in säkerhetsskåpet SF 1000. Ett skåp som är testat och certifierat enligt den svenska normen SSF 3492. Något som innebär att den har ett gediget inbrottsskydd.

  För att du ska få en bättre förståelse för hur pass inbrottssäkert detta skåp är, så är det godkänt för förvaring av vapen. Därför kan dessa typer av skåp ibland kallas för vapenskåp. Du hittar mer information om certifieringen i vår tidigare artikel ”Vad innebär SSF 3492?”.

  För att du även ska kunna förvara viktiga dokument i skåpet ingår brandboxen Sentry H0100, vilken ger brandsäker förvaring av dokument, datamedia, pengar, värdehandlingar, samlingar, foton och liknande.

  Läs mer om och köp säkerhetsskåpet SF 1000.

  Stöldskyddsskåp ST 670K

  ST 670K är ett så kallat stöldskyddsskåp. En typ av skåp som både har ett certifierat brand- och inbrottsskydd. Perfekt för att skydda dokument och värdesaker mot brand och inbrott i hemmet!

  Läs mer om och köp stöldskyddsskåpet ST 670K.

  Värdeskåp Topaz 30E

  Precis som ST 670K erbjuder Topaz 30E ett certifierat brand- och inbrottsskydd. Skillnaden är att inbrottsskyddet på detta skåp är ännu bättre. Värdeskåp är testade enligt den europeiska normen EN 1143–1 och ger det allra bästa inbrottsskyddet på marknaden.

  Läs också: Värdeskåp – bäst i test

  Topaz 30E är marknadens minsta och mest prisvärda värdeskåpet. Tack vare den föga höjden på 30 cm är skåpet väldigt lättplacerat och lätt att gömma undan i exempelvis garderoben. Perfekt för hemmabruk!

  Läs mer om och köp värdeskåpet Topaz 30E.

  Värdeskåp SP 65

  Sist men inte minst skulle vi vilja tipsa om värdeskåpet SP 65. Ett rymligt och prisvärt skåp som har plats för upp till 10 st A4-pärmar. Precis som Topaz 30E ger detta skåp marknadens bästa inbrottsskydd. Det kan också kompletteras med brandboxen Sentry 500R för att ge säker förvaring av dokument och datamedia.

  Läs mer om och köp SP 65.

  Köp ditt kassaskåp hos E-safe

   Vi hoppas att du nu har hittat ett lämpligt kassaskåp för hemmabruk. Är du dessutom i färd med att köpa ett skåp, kan du med fördel göra det hos oss på E-safe. Vi erbjuder ett av nätets största utbud av kassaskåp. Vi kan dessutom hjälpa dig med inbärning.

  Om du fortfarande är osäker eller också har några frågor, är du varmt välkommen att vända dig till oss på E-safe – vi guidar till en säker förvaringslösning baserat på dina behov!

  Använd vårt kontaktformulär, skicka ett e-postmeddelande till info@esafe.se eller ring oss direkt på 08-120 504 60. Notera att både telefon- och butik håller lunchstängt mellan 12:00-13:00.

   

   

   

 • Så hittar du rätt värdeskåp för hemmet

  För att förvara dina värdesaker på ett tryggt sätt, kan du med fördel investera i ett värdeskåp. Men hur går man egentligen tillväga för att välja rätt bland kassaskåpsdjungeln? Vi reder ut hur du hittar rätt värdeskåp för hemmet!

  Men först – vad är ett värdeskåp?

  Som du säkerligen har märkt finns det en mängd olika typer av kassaskåp. Allt ifrån dokumentskåp till säkerhetsskåp och värdeskåp. Det sistnämnda alternativet är vad vi kommer att fokusera på i denna artikel.

  Värdeskåp är de skåp som har det allra högsta inbrottsskyddet av alla skåp på marknaden. De genomgår tuffa tester och certifieras därefter enligt olika standarder. Våra skåp är testade och certifierade enligt Europastandarden EN 1143–1.

  Skåpen testas och certifieras i sin tur i olika undernivåer, vilka brukar kallas för grader. Ju högre grad, desto bättre inbrottsskydd. De olika graderna som finns i Europastandarden EN 1143–1 är:

  • Grade 0
  • Grade I
  • Grade II
  • Grade III
  • Grade IV
  • Grade V
  • Grade VI
  • Grade VII
  • Grade VIII

  För att lära dig mer om vad de olika graderna innebär och varför du bör välja ett värdeskåp som är testat och certifierat, kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”Värdeskåp – bäst i test”.

  Så hittar du rätt värdeskåp för hemmet

  När du väl har bestämt dig för att investera i ett skåp av denna typ, är det dags att försöka hitta det värdeskåp som passar dina behov och ditt. För att lyckas med detta rekommenderar vi dig att fundera på följande frågor:

  Vad ska förvaras i skåpet?

  Först och främst gäller det att fundera på vad du planerar att förvara i skåpet. Är det framförallt kontanter, smycken och andra värdesaker? Eller ska det också förvaras dokument och datamedia som USB-minnen i skåpet?

  Ska du endast förvara värdesaker så kan det räcka med ett värdeskåp som ”enbart” har ett testat och certifierat inbrottsskydd. Beroende på värdesakernaspenningvärde kan det vara relevant att kika på skåp i olika grader. För personligt bruk räcker det däremot oftast med värdeskåp i Grade 0, Grade I eller Grade II.

  I värdeskåp som är testade och certifierade enligt Grade 0 rekommenderas det att man förvarar värdesaker upp till 50,000 kr. I skåpen som är certifierade enligt Grade I och Grade II, rekommenderas förvaring av värden upp till 80,000 respektive 140,000 kr.

  Planerar du däremot att även förvara viktiga dokument i ditt skåp, är det nödvändigt att välja ett skåp som har ett testat och certifierat inbrotts- och brandskydd. På så sätt skyddar du dem från såväl stöld som brandskador.

  Ska datamedia som USB-stickor förvaras i skåpet, måste du även komplettera det med en datamediabox. Detta eftersom datamedia är betydligt känsligare än dokument.

  Vilken storlek ska skåpet ha?

  När du val har kommit fram till vad som ska förvaras i ditt skåp, är det dags att börja fundera på vilken storlek det ska ha. Någonting som dels beror på vad som ska förvaras i skåpet, men också hur mycket plats du har hemma.

  Vår rekommendation är att du väljer ett så stort skåp som möjligt. När du väl har börjat använda det och märker hur praktiskt och säkert det känns, tillkommer det oftast mer och mer föremål. Då vill du inte upptäcka att du har köpt ett värdeskåp som är alldeles för litet!

  Ska skåpet ha nyckel- eller kodlås?

  Sist men inte minst bör du fundera på vilken typ av lås som skåpet ska ha. Nyckel- eller kodlås?

  Vår rekommendation är att använda ett kodlås. På så sätt slipper du släpa runt på stora och otympliga nycklar, vilka också lätt kan komma i fel händer. Skulle du få ett inbrott och tjuvarna hittar ditt skåp (och ser at det har ett nyckellås), vänder de oftast upp och ner på hela hemmet. Någonting som du också slipper med ett kodlås.

  Köp ditt värdeskåp hos E-safe

   Vi hoppas att du nu har en bättre förståelse för hur du hittar rätt värdeskåp för hemmet. Är du dessutom i färd med att köpa ett skåp, kan du med fördel göra det hos oss på E-safe. Vi erbjuder ett av nätets största utbud av värdeskåp med brandskydd. Vi kan dessutom hjälpa dig med inbärning.

  Om du fortfarande är osäker eller också har några frågor, är du varmt välkommen att vända dig till oss på E-safe – vi guidar till en säker förvaringslösning baserat på dina behov!

  Använd vårt kontaktformulär, skicka ett e-postmeddelande till info@esafe.se eller ring oss direkt på 08-120 504 60. Notera att både telefon- och butik håller lunchstängt mellan 12:00-13:00.

 • Litet kassaskåp som är brandsäkert – en köpguide

  Är du på jakt efter ett litet kassaskåp som är brandsäkert? Då har du hamnat helt rätt. I denna artikel tänkte vi nämligen tipsa om några av våra skåp som faller under denna kategori.

  Men först – därför bör du använda ett brandsäkert skåp

  Nu för tiden blir det allt ovanligare att man har kontanter och andra stöldbegärliga föremål hemma. Många äger däremot andra föremål som är ovärderliga. Föremål som har ett högt affektionsvärde. Det kan exempelvis handla om gamla familjefoton eller också betyg från skoltiden.

  För att skydda foton, dokument, datamedia och andra liknande föremål mot såväl brand som inbrott, rekommenderar vi att du investerar i ett litet brandsäkert kassaskåp till hemmet. På så sätt kan du vara säker på att dina ovärderliga ting är i säkert förvar, samtidigt som du slipper betala dyra årsavgifter för ett bankfack.

  Vilka typer av skåp ger ett gediget brandskydd?

  Som du säkerligen har märkt finns det en hel uppsjö av skåp på marknaden. Allt ifrån säkerhetsskåp till dokument- och värdeskåp. Beroende på om du värdesätter ett högt inbrottsskydd eller brandskydd (eller både och), finns det olika skåp som är bäst lämpade.

  Om du är på jakt efter ett skåp som ger dig ett gediget brandskydd, rekommenderar vi dig att kolla in följande skåptyper:

  • DokumentskåpEn typ av skåp som har ett testat och certifierat brandskydd och som är stöldfördröjande. Perfekt när du vill skydda viktiga dokument som bokföringsunderlag, avtal, betyg och foton.
  • DatamediaskåpEn typ av skåp som har ett testat och certifierat brandskydd för både dokument och datamedia, vilka är betydligt känsligare. Förutom att skydda dina viktiga dokument, skyddar dessa skåp även USB-minnen, CD- och DVD-skivor och liknande.
  • Värdeskåp med brandskyddEn typ av skåp som har ett testat och certifierat brand- och inbrottsskydd. Perfekt om du vill ha det bästa av båda världar och planerar att förvara föremål som både har ett högt penning- och affektionsvärde.

  Tips på små kassaskåp som är brandsäkra

  Nedan hittar du ett urval skåp som är små till storleken och som även har ett testat och certifierat brandskydd:

  DS 36E

  DS 36E är ett av våra minsta dokumentskåp. Den behändiga storleken gör att det lämpar sig utmärkt att förvara hemma. Skåpet är testat och certifierat enligt den nordiska normen NT Fire 017 60P, vilket innebär att dina viktiga dokument kommer att skyddas mot brand i 60 minuter.

  Läs mer om och köp DS 36E.

  DD 35S

  Önskar du däremot att förvara även datamedia i ditt skåp, rekommenderar vi dig att kolla in DD 35S. Ett av våra minsta och mest populära datamediaskåp. Skåpet är testat och certifierat enligt ELT ”60 minuter”, vilket innebär att det skyddar dina dokument och datamedia i 60 minuter.

  Utöver det gedigna brandskyddet är skåpet vattentätt och falltestat, vilket innebär att det klarar av brandsläckningen och inte öppnar sig vid fall från högre höjder. Exempelvis om skåpet står på övervåningen och faller ner i samband med brand.

  Läs mer om och köp DD 35S.

  Platina 20E

  Platina 20E är ett värdeskåp med brandskydd. Något som innebär att det både har ett testat och certifierat brand- och inbrottsskydd. Perfekt om önskar säker förvaring av föremål som har ett högt penning- och affektionsvärde.

  Skåpets inbrottsskydd är testat och certifierat enligt den europeiska normen EN 1143-1, Grade I. I skåpet rekommenderas det att man förvarar värdesaker för upp till 80,000 kronor. Brandskyddet är 60 minuter för papper med brandklassning EN 15659, 60P LFS 60 min.

  Läs mer om och köp Platina 20E.

  Köp ditt brandsäkra skåp hos E-safe

  Vi hoppas att du nu har bättre koll på vilka skåptyper som ger dig ett testat och certifierat brandskydd.

  Om du fortfarande är osäker eller också har några frågor, är du varmt välkommen att vända dig till oss på E-safe – vi guidar till en säker förvaringslösning baserat på dina behov!

  Använd vårt kontaktformulär, skicka ett e-postmeddelande till info@esafe.se eller ring oss direkt på 08-120 504 60. Notera att både telefon- och butik håller lunchstängt mellan 12:00-13:00.

 • Så väljer du rätt dokumentskåp till kontoret

  Med hjälp av ett brandsäkert dokumentskåp går du ett gediget skydd för såväl dokument som värdesäker. Men hur väljer man egentligen rätt skåp till kontoret? I denna artikel guidar vi dig igenom de olika alternativen, samt berättar mer om hur du ska tänka för att välja rätt dokumentskåp.

  Fyra tips för att hitta ett passande dokumentskåp

   Det finns en hel uppsjö av skåp på marknaden. Att veta vilken utav dem man ska välja kan verka till synes omöjligt. För att hitta ett skåp som passar just ert företag och ert behov, rekommenderar vi dig att fundera på följande frågor:

  1. Vad ska förvaras i skåpet?

   Först och främst gäller det såklart att veta vad ni har ett behov av att förvara. Är det framförallt dokument eller kommer det också förvaras värdesaker eller datamedia som hårddiskar, USB-minnen och CD-skivor i skåpet?

  Om det framförallt är dokument som ska förvaras i skåpet, lämpar sig ett traditionellt dokumentskåp alldeles utmärkt. Ska det däremot placeras värdesaker i skåpet rekommenderar vi dig istället att kika in våra brand- och inbrottssäkra värdeskåp.

  Vet du med dig att hårddiskar, USB-minnen eller andra datamedia ska förvaras i skåpet, bör en datamediainsats placeras inuti dokumentskåpet. Detta eftersom datamedia tar skada vid betydligt lägre temperaturer än pappersdokument.

  1. Hur mycket ska förvaras i skåpet?

  När du väl vet vad som ska förvaras i skåpet, är det dags att fundera på hur mycket som ska förvaras i det?

  När det kommer till dokumentskåp så pratar man oftast om hur många pärmar som ryms i skåpet, i och med att det många gånger är dessa som ska förvaras på kontoret. Hos oss på E-safe hittar du dokumentskåp med plats för:

  Vad gäller skåpets storlek så rekommenderar vi dig att alltid inhandla ett som är lite större än du initialt tänkt. Oftast tillkommer det nämligen pärmar och andra föremål. Du vill inte hamna i en situation där du blir tvungen att införskaffa ytterligare ett dokumentskåp, bara för att du till en början köpte ett som var för litet.

  1. Hur många ska ha tillgång till skåpet?

   När du väl har rett ut för vad och hur mycket som ska förvaras i skåpet, är det dags att fundera över hur många som ska ha tillgång till det?

  Synonymt för skåp som placeras på en arbetsplats är att många ska ha tillgång till det. Något som kan göra det både svårt och riskabelt att hålla koll på nycklar. Är det flera personer som ska ha tillgång till dokumentskåpet, rekommenderar vi dig därför att köpa ett skåp med kodlås.

  På så sätt slipper ni oroa er för nycklar som är på vift och potentiellt hamnar i fel händer. De flesta elektroniska kodlås har 2–3 koder, men det går också att köpa till lås som har såväl fler koder som loggfunktioner och tidsfördröjning.

  Du hittar dessa under vår kategori nycklar & lås. Tveka inte på att ringa oss direkt på 08 – 120 504 60 för rådgivning kring elektroniska kodlås.

  1. Finns några krav från ert försäkringsbolag?

   I de allra flesta fall ställer försäkringsbolagen krav på dig som företag. Det krav som oftast ställs är att dokument eller andra föremål ska förvaras i ett skåp som är testat och certifierat. Kontrollera därför om ni har några sådana krav från ert försäkringsbolag!

  Finns inga sådana krav går det bra att inhandla ett dokumentskåp utan brandskydd. Vi rekommenderar dig däremot att alltid skaffa ett klassat och certifierat skåp, oavsett om det finns några krav från ett försäkringsbolag. På så sätt kan du nämligen känna dig trygg med skåpets funktion ifall olyckan skulle vara framme.

  Köp ditt dokumentskåp hos E-safe

   Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för vilka olika typer av dokumentskåp som finns, samt hur du går tillväga för att hitta ett som passar just ert kontor.

  Om du vill köpa ett skåp, kan du med fördel göra det hos oss på E-safe. Vi erbjuder ett av nätets största utbud av dokumentskåp. Vi kan dessutom hjälpa dig med inbärning.

  Om du fortfarande är osäker eller också har några frågor, är du varmt välkommen att vända dig till oss på E-safe – vi guidar till en säker förvaringslösning baserat på dina behov!

  Använd vårt kontaktformulär, skicka ett e-postmeddelande till info@esafe.se eller ring oss direkt på 08-120 504 60. Notera att både telefon- och butik håller lunchstängt mellan 12:00-13:00.

   

   

 • Värdeskåp – bäst i test

  Ett bra kassaskåp ska ge dina värdesaker ett gediget skydd och försvåra för en eventuell inbrottstjuv att komma åt dessa. Det är däremot stor skillnad på inbrottsskyddet på skåp till skåp. Vi tänkte därför berätta mer om värdeskåp, vilka är bäst i test.

  Därför bör du välja ett certifierat skåp

   Alla skåp, speciellt många av de som säljs i de större varuhusen, är inte lika bra som de verkar. För att vara säker på att du får ett gediget inbrottsskydd gäller det att välja ett skåp som är testat och certifierat.

   I dagsläget finns det tre olika skåptyper som testat och certifieras, dessa är säkerhetsskåp, stöldskyddsskåp och värdeskåp. Det förstnämnda alternativet ger det svagaste skyddet medan det sistnämnda ger det starkaste skyddet. Värdeskåpen är alltså bäst i test. Säkerhetsskåpen är framförallt avsedda för vapenförvaring.

  Läs också: Vad innebär SSF 3492?

  Såväl stöldskyddskåp som värdeskåp är i sin tur uppdelade i olika undernivåer beroende på hur pass inbrottssäkra de är. Eftersom denna artikel kretsar kring den sistnämnda skåptypen, kommer vi enbart fokusera på dennes undernivåer.

  En av de vanligaste standarderna som värdeskåp testat emot är Europastandarden EN 1143–1. Det är alltså denna standard som sedermera finns i olika undernivåer, så kallade grader, vilka är:

  • Grade 0
  • Grade I
  • Grade II
  • Grade III
  • Grade IV
  • Grade V
  • Grade VI
  • Grade VII
  • Grade VIII

  Grade 0

   Grade 0 ger det svagaste skyddet bland värdeskåpen. Trots detta är skyddet robust och ger säker förvaring av värdepapper, kontanter, klockor, smycken och andra värdesaker med ett värde upp till 50 000 kr.

  Skåpet är alltså godkänt för förvaring av kontanter upp till 50000 kr om det placeras i ett olarmat utrymme. Men om larm finns i utrymmet brukar försäkringsbolagen godkänna förvaring av värden/kontanter upp till det dubbla beloppet eller mer. För smycken och ädelmetaller får man generellt ha värden för dubbla beloppsgränsen eller mer.

  Notera dock att ovan endast gäller för företag som ska förvara kontanter och andra värdesaker. För privatpersoner finns inga begränsningar. Man kan däremot använda ovanstående som en riktlinje.

  Kolla in våra värdeskåp som är certifierade enligt Grade 0.

  Grade I

   Nästa steg i certifieringsskalan är Grade I, vilket gersäker förvaring av kontanter och värdesaker upp till 80 000 kr. Notera dock att även detta endast gäller för företag.

  Kolla in våra värdeskåp som är certifierade enligt Grade I.

  Grade II

   Värdeskåp som är testade och certifierade enligt EN 1143–1Grade II är godkända för förvaring av kontanter upp till 140 000 kr.

  Kolla in våra värdeskåp som är certifierade enligt Grade II.

  Grade III

  Dessa kraftiga skåp ger ett gediget skydd och är godkända för förvaring av värden upp till 210 000 kr.

  Kolla in våra värdeskåp som är certifierade enligt Grade III.

  Grade IV

   Nästa steg i certifieringsskalan är Grade IV, vilket ger säker förvaring av kontanter och värdesaker upp till 350 000 kr.

  Kolla in våra värdeskåp som är certifierade enligt Grade IV.

  Grade V

  Värdeskåp som är testade och certifierade enligt EN 1143–1Grade V är godkända för förvaring av kontanter och värdesaker upp till 550 000 kr.

  Kolla in våra värdeskåp som är certifierade enligt Grade V.

  Grade VI

   Dessa robusta skåp ger säker förvaring av kontanter och värdesaker upp till 1 320000 kr.

  Kolla in våra värdeskåp som är certifierade enligt Grade VI.

  Grade VII

  Nästa steg i certifieringsskalan är VII, vilket ger säker förvaring av kontanter och värdesaker upp till 1 650 000 kr.

  Kolla in våra värdeskåp som är certifierade enligt Grade VII.

  Grade VIII

  De skåp som ger det allra starkaste inbrottsskyddet är testade och certifierade enligt EN 1143–1Grade VIII, vilka är godkända för förvaring av kontanter och värdesaker upp till 1 930 000 kr. Bland de olika värdeskåpen är det alltså dessa som är allra bäst i test.

  Kolla in våra värdeskåp som är certifierade enligt Grade VIII.

  Sammanfattningsvis

  Det finns en hel uppsjö av olika skåptyper på marknaden. Vilken du ska välja beror framförallt på vad du ska förvara i skåpet. För att vara säker på att du får ett gediget inbrottsskydd rekommenderar vi dig däremot att investera i ett testat och certifierat värdeskåp, vilka är bäst i test.

  Även bland dessa skåp finns det, som ovan nämnts, olika grader av inbrottsskydd. Som företag är det viktigt att du följer de krav som finns. Som privatperson kan du istället se dessa som rekommendationer på hur mycket värdesaker du bör förvara i ditt skåp.

  Köp ditt värdeskåp hos E-safe

  På E-safe erbjuder vi ett stort utbud av testade och certifierade värdeskåp med brandskåp. Utforska vårt stora sortiment och gör din beställning enkelt online. Vi kan hjälpa dig med inbärning.

  Om du fortfarande är osäker eller också har några frågor, är du varmt välkommen att vända dig till oss på E-safe – vi guidar till en säker förvaringslösning baserat på dina behov!

  Använd vårt kontaktformulär, skicka ett e-postmeddelande till info@esafe.se eller ring oss direkt på 08-120 504 60. Notera att både telefon- och butik håller lunchstängt mellan 12:00-13:00.

   

 • Öppna kassaskåp utan nyckel – är det möjligt?

  En fråga som vi ofta får är ”hur gör man för att öppna ett kassaskåp utan nyckel?”. Om du också vill få svar på denna fråga har du hamnat helt rätt. I denna artikel tänkte vi nämligen reda ut alla frågetecken som rör borttappade kassaskåpsnycklar.

  Borttappade nycklar – ett vanligt förekommande problem

   Borttappade kassaskåpsnycklar är tyvärr ett vanligt förekommande problem. Vanligtvis tappas de bort på grund av att det är många som har tillgång till och använder nycklarna, varpå någon slarvar bort dem. I andra fall kan det vara så att man har ärvt ett skåp eller också städar ur ett dödsbo där man inte hittar några nycklar till skåpet.

  Går det att komma in i skåpet utan nyckel?

  Har du råkat ut för någon av ovanstående scenarion, undrar du troligtvis om det går att komma in i skåpet i alla fall?

  Om du äger ett klassat och certifierat kassaskåp kan det vara möjligt att beställa nya kopior av nycklarna. Vanligtvis krävs det dock att du har tillgång till det unika serienummer som finns på just de nycklar som är tillverkade för skåpet. Med andra ord finns det alltså inga ”universalnycklar” eller liknande att tillgå.

  Har du däremot inte ett klassat och certifierat skåp är det oftast omöjligt att beställa några passande nycklar.

  Finns det inga nycklar att tillgå kan du antingen kontakta en värdeförvaringstekniker som har möjlighet att ta sig in i kassaskåpet utan nyckel, alternativt försöka öppna det på egen hand. Hur du bör gå tillväga beror dels på hur inbrottssäkert skåpet är men också hur mycket det är värt.  I vissa fall är nämligen skåpets värde lägre än kostnaden för att anlita en värdeförvaringstekniker.

  Om du är osäker på om det går att beställa nya nycklar till ditt skåp, är du välkommen att kontakta oss på E-safe. Använd vårt kontaktformulär, skicka ett mejl till info@esafe.se eller ring oss direkt på 08 – 120 504 60 (OBS! Lunchstängt 12:00 – 13:00).

  Så gör du för att undvika kostsamma kassaskåpsöppningar

  Innan oturen är framme finns det som tur är några saker du kan göra för att undvika kostsamma kassaskåpsöppningar. Först och främst bör du hålla en god uppsikt över nycklarna och kontinuerligt kontrollera om någon har försvunnit. Inte minst det är många som har tillgång till dem.

  Har du åtminstone en nyckel kvar kan du, som tidigare nämnts, beställa nya nycklar. Gör detta snarast möjligt!

  Något annat du kan göra är att byta ut nyckellåset mot ett kodlås. På så sätt slipper du hålla koll på nycklarna och riskerar inte att bli utelåst. Hos oss på E-safe hittar du ett stort utbud av dokumentskåp, värdeskåp med brandskydd och andra typer av kassaskåp med elektroniskt kodlås.

   

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan Ny order

Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.

Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60