• Dramatisk ökning av stulna vapenskåp

  Skåne upplever just nu en dramatisk ökning av stulna vapenskåp och polisen talar om en tiodubbling av antalet rapporterade stölder under hösten. Tidigare har vapenskåp i huvudsak stulits av tjuvar som vill åt värdesaker som förvaras i skåpen men utvecklingen visar att det numera är främst vapen som stjäls.

  Majoriteten av vapenskåpen som rapporterats som stulna har varit fastbultade och polisen råder nu allmänheten att bulta fast även vapenskåp som väger över 150 kilo. Anledningen till detta är att tjuvarna ofta har med sig utrustning som gör det enkelt att köra ut även tunga skåp till en väntande bil. I det stora antalet fall av stulna vapenskåp i Skåne har tjuvarna försökt bryta loss vapenskåpen med ett spett eller en kofot.

  Polisen har konstaterat att tjuvarna i de aktuella inbrotten verkar vara väl medvetna om vilka bostäder som har vapen hemma. De har därför bland annat kontaktat Jägareförbundet för att försöka bilda sig en uppfattning om hur detta kan ha skett. Lina Andersson från polisen berättar att man har en teori kring orsaken men att man i nuläget inte vill gå ut med den offentligt. Inget av de stulna vapnen har ännu återfunnits i samband med andra brott och polisen utesluter inte att åtminstone en del av vapnen kan ha transporterats utomlands för att säljas.

  Inbrotten har i huvudsak skett på kvällstid och fram till femtiden på morgonen. Det finns också vissa uppgifter som indikerar att tjuvarna oftast drar sig för att bryta sig in i hem där det finns larm. Polisen vill därför nu uppmuntra hemägare att hålla ögon och öron öppna och rapportera avvikelser de noterar i grannskapet.

  Som vapenägare måste du ha dina vapen inlåsta i ett godkänt vapenskåp. För att vara på den säkra sidan bör du helst även bulta fast det ordentligt samt installera ett larm för att förhindra att tjuvar försöker stjäla det. Kolla in vårt sortiment av godkända vapenskåp som har säkerhetsklassningen SSF 3492.

 • Unga lär sig vikten av säkervapenförvaring

  Elever och lärare på Ryssbygymnasiet är överens om en sak; det är viktigt att lära sig om bra vapenförvaring i tidig ålder för att på så sätt hantera vapen med största respekt som vuxna. Debatten har under hösten dock varit hård kring huruvida landets Naturbruksgymnasium ska få behålla sina ”gröna” utbildningar med fokus på bland annat jakt.

  Skolverketsståndpunkt var ursprungligen att samhällets syn på vapen blir mer och mer restriktiv och man såg helt enkelt att ett avskaffande av utbildningarna i jakt skulle minska risken för exempelvis skolskjutningar.

  Läraren Patrik Yngvesson berättar att anställda lärare på skolan inte fått någon information kring förslaget från Skolverket direkt. Istället har man fått höra talas om det från utomstående. Då skolan vid förslagets offentliggörande dessutom var mitt i antagningsprocessen för det följande läsåret fick man ta emot många samtal från oroliga föräldrar som funderade på om deras barn skulle vara tvungna att söka andra utbildningar istället.

  Eleverna själva säger att de är övertygade om att det är bäst att ha gått en ordentlig utbildning i jakt eftersom man då får lära sig vikten av säker vapenförvaring och hantering av vapen i tidig ålder. Man blir helt enkelt en mer ansvarstagande vapenägare genom att ha utbildats i ämnet.

  Flera lärare håller med om det eleverna säger då de anser att studenterna på Ryssbygymnasiet har en långt bättre grund att stå på ur ett säkerhetsperspektiv än andra. LärarenHenrik Gustafsson berättar att man dessutom observerar eleverna under deras första år på gymnasiet. Enbart de studenter som är mogna nog att förstå vikten av bra vapenförvaring och hantering får sedan vapentillstånd på skolan.

  Förslaget från Skolverket är nu tillbakadraget och det är inte aktuellt att stänga ned gymnasieutbildningarna i jakt för ungdomar. Det är med andra ord tydligt att eleverna lär sig att ha största respekt för vapenförvaring och att unga som lär sig hantera vapen på ett ansvarsfullt sätt inte innebär någon risk för samhället i stort.

 • Tjuvar misslyckades med att bryta upp kassaskåp

  Det betalar sig att ha ett kassaskåp som är svårt för tjuvar att ta sig in i. Detta fick personal och elever på Pilängsskolan i Landskrona erfara när okända gärningsmän under natten till måndagen den 15:e januari bröt sig in i skolan genom att krossa en ruta i entrédörren.

  Tjuvarna har sedan fortsatt in i skolan där de tagit sönder en ruta till ett kontor och letat igenom ett flertal olika skåp och lådor för att hitta värdefulla saker att stjäla. Polisen fick in ett larm om inbrottet vid tretiden på natten och fann då de anlände till platsen att gärningsmännen också försökt ta sig in i ett kassaskåp genom att välta omkull det. Tjuvarna misslyckades dock då kassaskåpet helt enkelt var för stadigt för att bryta sig in i. Papper och värdesaker i kassaskåpet är därmed i säkert förvar hos sina rätta ägare.

  Inga gärningsmän har ännu gripits för inbrottet på Pilängsskolan. Ett larm om ett inbrott på en annan skola i staden tidigare under natten gör dock att polisen inte utesluter att samma gärningsmän ligger bakom de båda inbrotten. Skolans elever och deras vårdnadshavare är informerade om incidenten.

  Vad som stulits i inbrottet i Pilängsskolan i Landskrona är ännu oklart men utredningsarbetet hos polisen fortsätter. Klart är i alla fall att tjuvarna misslyckades med att komma in i kassaskåpet där skolans viktigaste föremål förvaras.

  Då polisen har goda förhoppningar om att hitta DNA på platsen ser de positivt på att någon ansvarig ska kunna gripas för brottet. Polisen fortsätter att bevaka Landskronas skolor lite extra under de närmaste veckorna för att kunna ingripa vid försök till inbrott. Allmänheten ombeds nu att hålla ögon och öron öppna samt rapportera till polisen om de ser eller hör någon misstänkt aktivitet vid stadens skolor.

 • Polisen vill få tips om inbrott

  I oktober 2016 fick polisen under en helg flera anmälningar om inbrott i norra Sverige. Polisen vill få in tips från allmänheten och information om iakttagelser som kan ha betydelse.

  Kustområdet i norra Sverige mest drabbat

  Under den aktuella helgen fick polisen flera anmälningar i de fyra nordligaste länen och det är främst kustområdet som blev mest drabbat. Tittar man i statistiken så är det vanligt att inbrottstjuvar kör räder genom regioner och passerar länsgränser, enligt polis André Westberg.

  I Västerbotten i orterna Norsjö, Robertsfors och Umeå, kom det fyra anmälningar om inbrott. I Piteå skedde tre inbrott där det framkom att i två av fallen låg villaägarna och sov under händelsen. Fönster var uppbrutna men det är oklart om tjuvarna hann få med sig något då de verkar ha förstått att någon var hemma.I något av fallen har fönster stått på vid gavel med brytmärken runt fönstret och altandörr samt entrédörr var sönderslagna. Även fritidshus i Härnösand hade påhälsning och det försvann bland annat en åkgräsklippare och en uppstoppad fågel.

  Användbar information till polisen

  Information om fordon eller personer som har rört sig i de aktuella områdena kan vara intressanta i utredningen. Det är bra med iakttagelser och ha för vana att notera registreringsnummer eller något annat som kan identifiera fordon som rör sig misstänksamt i bostadsområden. Var också extra uppmärksam på personer som uppträder misstänkt särskilt personer som inte normalt brukar röra sig i området. Anteckna gärna signalement och vilka tider som personer rört sig på platsen.

  Vid misstanke om brott eller misstanke om förberedelse till brott kan man alltid tipsa via telefonnumret 114 14. Det går även att anmäla via internet genom polisens hemsida.

  Ett brand och inbrottssäker kassaskåp eller värdeskåp är den bästa försäkringen mot att ha kvar familjens värdesaker efter ett inbrott. Det tar alldeles för lång tid att bryta upp t ex ett certifierad värdeskåp Grade 1, och den tiden har inte vanliga inbrottstjuvar!

  Källa: http://norran.se/nyheter/blaljus-nyheter/pitea-brot-sig-in-i-hus-dar-de-boende-lag-och-sov-685181

 • Bankfack får kraftig prishöjning på SEB

  En kraftig prishöjning har skett på bankfack hos banken SEB. Beslutet grundar sig på att banken inte ändrat sina priser på fem år och att de nu vill upp i samma pris över hela landet. Priserna har i vissa fall ökat med hela 1 000 kronor i hyra per år.

  Flera orsaker bakom ett högre pris hos SEB

  På SEB har man tagit ett större helhetsgrepp i att se över sin prissättning för värdefack. Priset har varit oförändrat under en period på fem år och kostnaden för kunderna har varierat mellan olika kontor. Banken har beslutat om att ha samma pris i hela Sverige och bakom beslutet har man även tagit hänsyn till att efterfrågan på bankfack har minskat. Presschefen på SEB, Frank Hojem, anser inte att bankens prishöjning är en strävan att balansera den rådande minusräntan.

  SEB har bankfack på de flesta av sina kontor men det är ovanligt att de sätts in vid nybygge. Enligt Frank Hojem är endast hälften av bankens värdefack uthyrda. Den sjunkande efterfrågan kan bero på att allt fler sparar viktiga dokument, såsom testamenten, digitalt. Banken har också en digital lagringstjänst som ett alternativ.

  Läsare från DN har reagerat starkt på det höjda priset

  På tidningen DN har flera läsare hört av sig angående den stora höjningen av priserna på bankfack hos SEB. Bland läsarna beskrivs prishöjningar från 650 till 1 550 kronor och från 1 200 till 2 200 kronor vilket de anser vara en ganska stor ökning.

  De flesta SEB kunder väljer nu att säga upp sina bankfack och köpa ett kassaskåp istället för sina värdesaker. Priset på kassaskåp som har testade och certifierade brand och inbrottsskydd börjar från ca 2500 kr och uppåt med frakten inkluderat. Därför blir ett kassaskåp mycket mer prisvärd än att ha bankfack, då priset man betalar för kassaskåp är en engångskostnad och oftast har man redan tjänat igen kostnaden på 1-2 år. En annan fördel med att ha kassaskåp istället för bankfack är att man slipper anpassa sig efter bankernas öppettider.

  Källa: http://www.dn.se/ekonomi/saftigt-hojt-pris-for-bankfack-pa-seb/

 • Kassaskåp i hemmet istället för bankfack

  Allt fler väljer bort bankfack i förmån till eget kassaskåp hemma. Försäljningen av kassaskåp för privat bruk i hemmet ökar, konstaterar säkerhetsföretaget Gunnebo. Banken SEB har kraftigt höjt sina priser för värdefack. Ett av skälen är att komma upp i samma prisklass som i övriga landet men den minskade efterfrågan har också påverkat beslutet.

  Säkerhetsföretaget Gunnebo märker en ökad försäljning av kassaskåp

  Gunnebo, ett företag som säljer tjänster och produkter inom säkerhet, har känt av att försäljningen av kassaskåp bland privatpersoner har ökat. Kundkretsen har varit banker och andra företag men sedan tio år tillbaka har efterfrågan till privatpersoner ökat alltmer. Ökningen är så pass stor att säkerhetsföretaget bildat en särskild försäljningsorganisation för kassaskåp till privatpersoner.

  Informationsdirektör på Gunnebo, Karin Wallström Nordén, har sina teorier kring det växande intresset. Wallström Nordén menar att det ökande antalet inbrott i kombination med att en del regioner inte längre erbjuder bankfack påverkar utvecklingen.

  Storbankerna märker en minskad efterfrågan på bankfack

  Banken SEB som kraftigt har höjt sina priser för bankfack anger att en bidragande orsak är bland annat att efterfrågan på värdefack minskat. Även hos Swedbank och Nordea konstaterar man denna förändring på marknaden. Dock har Swedbank ingen samlad statistik på grund av att det är en lokal tjänst förklarar Swedbanks presskontakt Claes Warrén. Biträdande presschef Petter Larsson på Nordea kopplar samman att antalet värdefack också minskat på ett naturligt sätt i takt med att antalet kontor blivit färre.

  En bank som inte märker av trenden är Handelsbanken. Bankens presschef Johan Wallqvist anser att det finns en efterfrågan men att det kan variera i olika regioner från en tid till en annan.

  Säkra kassaskåp

  Privatpersoner som köper kassaskåp vill ha ett gott skydd vid inbrott. En säkerhetsfunktion för att ingen tar skåpet med sig vid ett inbrott är att kassaskåpen sätts fast i golven. Många vill också förvara viktiga dokument och därför är det också viktigt med ett brandskydd vid brand.

  Källa: http://www.dn.se/ekonomi/bankfacket-har-flyttat-in-i-hemmet/

 • God Jul & Gott Nytt År!

  Våra öppettider under jul- och nyårshelgerna är:

  (Nedan öppettider gäller enbart vår kundtjänst, webbutiken har alltid öppet!)

  Fredag 23/12 STÄNGT
  Måndag 26/12 Annandag jul STÄNGT
  Tisdag 27/12 Öppet 09.00 – 17.00
  Onsdag 28/12 Öppet 09.00 – 17.00
  Torsdag 29/12 Öppet 09.00 – 17.00
  Fredag 30/12 Öppet 09.00 – 17.00
  Fredag 6/1 STÄNGT . . .
  Öppet som vanligt, helgfri vardag mellan 09.00 – 17.00, från Torsdag 9/1 2017.

  God jul och gott nytt år önskar vi på E-safe!

 • Inbrottsvåg i garagelängor i Västerås

  Natten mellan måndag och tisdag har flera inbrott och försök till inbrott rapporterats längs garagelängor på Gryta, Talltorp och Råby.

  Under måndagskvällen och fram till tisdag vid 13-tiden ska en eller flera personer tagit sig in i ett flerbilsgarage på Drevjaktsvägen på Gryta. Vid inbrottet ska flyttlådor med diverse saker ha stulits från en man men det är i nuläget oklart exakt vad som stulits.

  Längs samma garagelänga har ytterligare en man blivit bestulen sina saker, däribland en stereo, slutsteg och en baslåda. Värdet för sakerna är inte fastställt.

  På Spårhundsvägen på Gryta har ytterligare tre garagelängor, med totalt 24 garage, utsatts för inbrott. Ägaren av fastigheterna har anmält att samtliga lås brutits sönder men det är ännu oklart vad som stulits. Polis har varit på plats och sökt efter spår.

  Under samma tidsomfång som tidigare brott har det även skett två incidenter på Talltorp som upptäcktes och anmäldes under tisdagen. Ett däckfälj ska ha stulits från ett garage på Regnmätargatan och ytterligare två försök till inbrott längs med granngatan Åskledargatan ska ha skett då man upptäckt brytmärken på dörrarna.

   Även ett inbrott har skett på Råby någon gång mellan tisdag kl 21 och måndag 06.30. Inbrottet inträffade på Gransångargatan i en garagelänga och det är ännu oklart vad som saknas.

  Det finns många typer av kassaskåp är lämpliga att ha i ett garage. Ett exempel är säkerhetsklassade säkerhetsskåp som testade och certifierade enligt den svenska standarden SS 3492/SSF 3492. Har man dyrbara verktyg i garaget kan man ha de i ett låsbart verktygsskåp.

  Källa: http://www.vlt.se/blaljus/brott/vag-av-inbrott-i-garagelangor-i-vasteras

 • Högsäsong för inbrott i Uppsala län

  På kort tid har ett flertal inbrott och inbrottsförsök anmälts i Uppsala län.

  Det var runt 18-tiden på tisdagen som en Knivstabo hade lagt sig för att vila. Vilan blev kortvarig då ett oljud hördes från altanen. Genom fönstret såg personen två okända personer som försökte bryta sig in genom att krossa rutan till altandörren. När gärningsmännen fick syn på Knivstabon flydde de från platsen.

  Klockan halv fyra samma dag anmäldes ett inbrott i Hackstatrakten. En teknisk undersökning är på väg att inledas, men polisen har redan gått ut med uppgifter om att det stals kamerautrustning till ett stort värde vid inbrottet.

  På onsdagen anmäldes ännu ett inbrott vid lunchtid. Inbrottet som anmäldes har skett i en sommarstuga i Tierps kommun och ska ha ägt rum någon gång under de senaste dagarna. Vad som stulits är oklart i nuläget.

  Strax därefter anmäldes ett inbrott i ett hus i Skogstibble. Vid detta inbrott ska ett kassaskåp ha stulits.

  Nästan inga villaägare har undgått inbrott hos sig själv eller på området. Då detta inte går att undivka är bästa sättet att skydda sina värdesaker att ha de i ett inborttssäker kassaskåp, värdeskåp eller stöldskyddsskåp. Förutom ett bra inbrottsskydd så får man även brandskydd också på köpet när man skaffar sig ett brandsäkert kassaskåp.

  Källa: http://www.unt.se/uppland/enkoping/flera-inbrott-anmalda-i-uppsala-lan-4419059.aspx

 • Snart semester, se till att ha rätt skydd!

  Snart är det sommar och semestertider, det innebär högsäsong för inbrotten. Inbrottstjuvarna tar aldrig semester. Snarare passar de på att länsa ditt hus eller företag när du är på semester.

  Se till att skaffa dig rätt skydd mot inbrottstjuvarna så att du kan känna dig trygg när du lämnar ditt hem/företag för en skön semester. Tjuvar är svårstoppade, men du kan göra en hel del för att det ska bli besvärligare för dem och framförallt ha kvar dina oersättliga värdesaker efter ett inbrott, genom att skaffa dig ett inbrottsklassad värdeskåp!

  Den vanliga inbrottstjuven har oftast inte den tid och de verktyg som behövs för att bryta upp ett inbrottsklassad värdeskåp. Därför ger ett värdeskåp en ökad trygghet.

  Värdeskåp är oftast ett engångsköp man gör som håller i många många år, därför är det viktigt att köpa ett ordentligt skåp från början. Jämför man skåpets engångskostnad mot dyra försäkringspremier, månadskostnad för larm eller bankfacksavgifter så har man fått igen investeringen bara på ett par år.

  Här hittar du alla våra prisvärda, brandsäkra och inbrottssäkra värdeskåp som är godkända av svenska försäkringsbolag för förvaring av värden från 50.000 kr upp till 1,6 Mkr.

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan

Din webbläsare är för gammal!

Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare, eftersom den blivit för gammal och stödjer inte de dagens standarder som denna webbplats kräver för att fungera korrekt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi Google Chrome eller Apple Safari.

Ring 08-120 504 60 i fall du inte har möjlighet att använda en annan webbläsare så hjälper vi dig per telefon.

Berätta mer