Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Grade II – upp till 140 tkr

Grade II - upp till 140 tkr

EURO Basic II-100 EURO Basic II-100E Fire Master 50 EN2 K Fire Master 50 EN2 E Fire Master 65 EN2 K Fire Master 65 EN2 E PO 50 Fire PO 65 Fire EURO Basic II-40 Galaxy 60K PO 50E Fire KP 67 II PO 65E Fire Galaxy 60E EURO Basic II-60 PO 80 Fire PO 90 Fire GPP 65 PO 80E Fire PG Plus 60 PO 100 Fire KP 100 II KP PRO 45 II EURO Plus II-55 GPP 75 KP 120 II GPP 65E PO 100E Fire PSV 80 PO 130 Fire GPP 75E EURO Plus II-70 KP 150 II PG Plus 150 PO 130E Fire KP PRO 62 II PG Plus 110 KP PRO 85 II GPP 85 EuroCash 23 II EURO Plus II-105 Nerva 1 W0D2-II KP PRO 100 II PG Plus 200 PSV 100 GPP 85E KP PRO 120 II PSV 140 EURO Plus II-140 EuroCash 23S II GPP 120 KP PRO 150 II PG Plus 300 EuroCash 43 II GPP 120E Nerva 2 W0D3-II EuroCash 51 II KP PRO 180 II EURO Plus II-175 PG Plus 350 GPP 140 SG 62 II SG 100 II SG 120 II GPP 140E SG 150 II PG Plus 450 SG 180 II GPP 160 EuroCash 63 II GPP 160E
Höjd utv 1190 mm 1190 mm 490 mm 490 mm 670 mm 670 mm 500 mm 670 mm 570 mm 610 mm 500 mm 670 mm 670 mm 610 mm 770 mm 810 mm 990 mm 660 mm 810 mm 530 mm 1010 mm 1000 mm 450 mm 730 mm 755 mm 1200 mm 660 mm 1010 mm 780 mm 1320 mm 755 mm 880 mm 1500 mm 875 mm 1320 mm 620 mm 690 mm 850 mm 848 mm 715 mm 1230 mm 450 mm 1000 mm 1150 mm 1080 mm 848 mm 1200 mm 1380 mm 1580 mm 1030 mm 1225 mm 1500 mm 1600 mm 1230 mm 1225 mm 600 mm 1430 mm 1800 mm 1930 mm 1600 mm 1385 mm 620 mm 1000 mm 1200 mm 1385 mm 1500 mm 1850 mm 1800 mm 1575 mm 1730 mm 1575 mm
Bredd utv 565 mm (+20 mm) 565 mm (+20 mm) 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm 510 mm 510 mm 565 mm (+20 mm) 680 mm 510 mm 500 mm 510 mm 680 mm 565 mm (+20 mm) 680 mm 510 mm 625 mm 680 mm 500 mm 680 mm 500 mm 580 mm 685 mm (+27 mm) 625 mm 500 mm 625 mm 680 mm 680 mm 680 mm 625 mm 685 mm (+27 mm) 500 mm 600 mm 680 mm 580 mm 600 mm 580 mm 624 mm 550 mm 685 mm (+27 mm) 500 mm 580 mm 600 mm 680 mm 624 mm 580 mm 680 mm 685 mm (+27 mm) 640 mm 725 mm 580 mm 600 mm 640 mm 725 mm 500 mm 640 mm 580 mm 685 mm (+27 mm) 675 mm 725 mm 580 mm 580 mm 580 mm 725 mm 580 mm 675 mm 580 mm 725 mm 800 mm 725 mm
Djup utv 540 mm (+50 mm) 540 mm (+50 mm) 455 mm 455 mm 455 mm 455 mm 510 mm 510 mm 540 mm (+50 mm) 510 mm 510 mm 495 mm 510 mm 510 mm 540 mm (+50 mm) 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 528 mm 510 mm 495 mm 570 mm 640 mm (+55 mm) 510 mm 495 mm 510 mm 510 mm 660 mm 510 mm 510 mm 640 mm (+55 mm) 495 mm 561 mm 510 mm 570 mm 561 mm 570 mm 507 mm 648 mm 640 mm (+55 mm) 465 mm (+45 mm) 570 mm 561 mm 660 mm 507 mm 570 mm 660 mm 640 mm (+55 mm) 648 mm 510 mm 570 mm 561 mm 648 mm 510 mm 465 mm (+45 mm) 648 mm 570 mm 640 mm (+55 mm) 585 mm 510 mm 570 mm 570 mm 570 mm 510 mm 570 mm 616 mm 570 mm 510 mm 693 mm 510 mm
Höjd inv 1020 mm 1020 mm 330 mm 330 mm 510 mm 510 mm 410 mm 580 mm 400 mm 520 mm 410 mm 560 mm 580 mm 520 mm 600 mm 720 mm 900 mm 535 mm 720 mm 430 mm 920 mm 890 mm 290 mm 550 mm 630 mm 1090 mm 535 mm 920 mm 600 mm 1193 mm 630 mm 700 mm 1390 mm 775 mm 1193 mm 460 mm 590 mm 690 mm 724 mm 585 mm 1050 mm 840 mm 1050 mm 900 mm 724 mm 1040 mm 1200 mm 1400 mm 900 mm 1100 mm 1340 mm 1500 mm 1100 mm 1100 mm 1300 mm 1640 mm 1750 mm 1500 mm 1260 mm 460 mm 840 mm 1040 mm 1260 mm 1340 mm 1750 mm 1640 mm 1450 mm 1600 mm 1450 mm
Bredd inv 390 mm 390 mm 332 mm 332 mm 332 mm 332 mm 420 mm 420 mm 390 mm 590 mm 420 mm 390 mm 420 mm 590 mm 390 mm 590 mm 420 mm 500 mm 590 mm 400 mm 590 mm 390 mm 420 mm 500 mm 500 mm 390 mm 500 mm 590 mm 480 mm 565 mm 500 mm 500 mm 390 mm 500 mm 565 mm 420 mm 500 mm 420 mm 500 mm 420 mm 500 mm 420 mm 500 mm 480 mm 500 mm 420 mm 480 mm 500 mm 510 mm 600 mm 420 mm 500 mm 510 mm 600 mm 510 mm 420 mm 500 mm 575 mm 600 mm 420 mm 420 mm 420 mm 600 mm 420 mm 575 mm 420 mm 600 mm 670 mm 600 mm
Djup inv 330 mm 330 mm 295 mm 295 mm 295 mm 295 mm 373 mm 373 mm 330 mm 370 mm 373 mm 360 mm 373 mm 370 mm 330 mm 373 mm 373 mm 305 mm 373 mm 360 mm 373 mm 360 mm 340 mm 400 mm 305 mm 360 mm 305 mm 373 mm 400 mm 360 mm 305 mm 400 mm 360 mm 386 mm 360 mm 340 mm 386 mm 340 mm 308 mm 425 mm 400 mm 340 mm 386 mm 400 mm 308 mm 340 mm 400 mm 400 mm 425 mm 305 mm 340 mm 386 mm 425 mm 305 mm 425 mm 340 mm 400 mm 410 mm 305 mm 340 mm 340 mm 340 mm 305 mm 340 mm 440 mm 340 mm 305 mm 470 mm 305 mm
Vikt 570 kg 570 kg 102 kg 102 kg 136 kg 136 kg 220 kg 248 kg 310 kg 280 kg 189 kg 100 kg 248 kg 280 kg 400 kg 382 kg 334 kg 265 kg 346 kg 250 kg 410 kg 130 kg 127 kg 465 kg 280 kg 153 kg 265 kg 410 kg 590 kg 572 kg 280 kg 560 kg 193 kg 402 kg 572 kg 157 kg 334 kg 222 kg 325 kg 290 kg 830 kg 89 kg 257 kg 501 kg 590 kg 325 kg 297 kg 980 kg 1060 kg 408 kg 420 kg 388 kg 655 kg 477 kg 420 kg 122 kg 545 kg 442 kg 1290 kg 731 kg 495 kg 157 kg 257 kg 297 kg 495 kg 388 kg 981 kg 442 kg 550 kg 768 kg 550 kg
Volym 131 l 131 l 32 32 49 49 64 l 91 l 52 l 113 l 64 l 79 l 91 l 113 l 77 l 158 l 141 l 81 l 158 l 62 l 202 l 125 l 41 l 110 l 96 l 153 l 81 l 202 l 115 l 242 l 96 l 140 l 195 l 150 l 242 l 66 l 114 l 99 l 111 l 210 l 120 l 203 l 173 l 111 l 149 l 230 l 280 l 201 l 191 l 290 l 201 l 234 l 350 l 354 l 230 l 66 l 120 l 149 l 230 l 191 l 443 l 234 l 265 l 265 l
Brandskyddsklass NT Fire 017 P60 min NT Fire 017 P60 min EN 15659, LFS P60 min EN 15659, LFS P60 min EN 15659, LFS P60 min EN 15659, LFS P60 min EN 15659, LFS P30 min EN 15659, LFS P30 min Motsvarande 60 P EN-15659, LFS P30 min EN 15659, LFS P30 min Brandisolerat EN 15659, LFS P30 min EN-15659, LFS P30 min Motsvarande 60 P EN 15659, LFS P30 min EN 15659, LFS P30 min EN-1047(S-60P) EN 15659, LFS P30 min Brandisolerat EN 15659, LFS P30 min Brandisolerat Brandisolerat Motsvarande 120 P EN-1047(S-60P) Brandisolerat EN-1047(S-60P) EN 15659, LFS P30 min NT Fire 017, P60 min EN 15659, LFS P30 min EN-1047(S-60P) Motsvarande 120 P Brandisolerat Brandisolerat EN 15659, LFS P30 min Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat EN-1047(S-60P) EN-1047(NT-60P) Motsvarande 120 P Brandisolerad Brandisolerat Brandisolerat NT Fire 017, P60 min EN-1047(S-60P) Brandisolerat NT Fire 017, P60 min Motsvarande 120 P EN-1047(NT-60P) EN-1047(S-60P) Brandisolerat Brandisolerat EN-1047(NT-60P) EN-1047(S-60P) Brandisolerad EN-1047(NT-60P) Brandisolerat Motsvarande 120 P Brandisolerat EN-1047(S-60P) Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat EN-1047(S-60P) Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat EN-1047(S-60P) EN-1047(NT-60P) EN-1047(S-60P)
Inbrottsskyddsklass SS EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS-EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II SS-EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS-EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II
Rek. Belopp 140 000:- 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140 000:- 140.000 kr 140 000:- 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr
Kapacitet 15-20 pärmar 15-20 pärmar 6 pärmar 10 pärmar 10 pärmar 6 st pärmar + utrymme ovan hyllplan 8 pärmar 8 pärmar 8 pärmar 9 pärmar 8 pärmar 8 pärmar 9 pärmar 16 pärmar 12 pärmar 24 pärmar 18 pärmar 12 pärmar 24 pärmar 32 pärmar 21 pärmar 21 pärmar 40 pärmar 23 23 28 pärmar 28 pärmar
Standard utrustning Nyckellås med 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor Kodlås och 2 flyttbara hyllor nyckellås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats kodlås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats nyckellås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats kodlås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Högerhängd dörr. 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås med 2 nycklar, låsbar fack, en flyttbar hylla och förankringssats Kodlås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla och hål för fastbultning i golv. Kodlås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Kodlås, låsbar fack, en flyttbar hylla och förankringssats Högerhängd dörr. 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckell med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås, 2 nycklar, 1 hylla, hål för fastbultning i golv och bultsats. Nyckellås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 2 hyllor och hål för fastbultning i golv. Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla och hål för fastbultning i golv. Högerhängd dörr. Nyckellås, 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Nyckell med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 3 hyllor och hål för fastbultning i golv. Kodlås, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Högerhängd dörr. Nyckellås, 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Kodlås, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Högerhängd dörr. Nyckellås, 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås med 2 nycklar, 4 hyllor och hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla och hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla och hål för fastbultning i golv. Nyckell med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckell med 2 nycklar, en hylla Högerhängd dörr. Nyckellås, 2 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Kodlås, 2 utdragbara och sammetsklädda smyckeslådor Nyckellås med 2 nycklar, 2 hyllor och hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Högerhängd dörr. Nyckellås, 2 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Kodlås, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 3 hyllor och hål för fastbultning i golv. Omställbart högsäkerhetslås och 2 nycklar, 3 st flyttbara hyllor, förberedd för förankring i golv. Högerhängd dörr. Nyckellås, 3 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Nyckell med 2 nycklar, en hylla Nyckell med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 4 hyllor och hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 nycklar, 3 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Nyckell med 2 nycklar, 3 hyllor kodlås, 3 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås, 3 utdragbara och sammetsklädda smyckeslådor Nyckell med 2 nycklar, 3 hyllor Nyckellås med 2 nycklar, 4 hyllor och hål för fastbultning i golv. Högerhängd dörr. Nyckellås, 4 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 nycklar, 3 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Nyckell med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås, 1 hylla och förberett för fastbultning Kodlås, 2 hyllor och förberett för fastbultning Kodlås, 3 hyllor och förberett för fastbultning Kodlås, 3 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås, 4 hyllor och förberett för fastbultning Nyckellås, 2 nycklar, 4 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Kodlås, 4 hyllor och förberett för fastbultning Nyckell med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckell med 2 nycklar, 3 hyllor Kodlås, 3 flyttbara hyllor och förankringssats

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0