BS 67E BS 99E BS 132E PO 50 Fire PO 50 PO 65 Fire Galaxy 60K RB II-40 EURO Basic II-40 PO 50Elfire PO 50E PO 65Elfire Galaxy 60E PO 100 PO 80 Fire EURO Basic II-60 PO 80E RB II-50 PO 90 Fire PO 100E PO 80Elfire PO 130 RB II-500 KP 67 II GPP 65 PG Plus 60 PO 100 Fire GPP 75 PO 90Elfire EURO Basic II-100 RB II-80 EURO Plus II-55 PO 130E RB II-900 PO 100Elfire KP PRO 45 II KP 100 II EURO Plus II-70 KP 120 II PG Plus 150 RB II-1200 PG Plus 110 PSV 80 KP 150 II EURO Plus II-105 PG Plus 200 KP PRO 62 II RB II-1500 KP PRO 85 II GPP 120 EURO Plus II-140 EuroCash 23 II KP PRO 100 II PSV 100 GPP 140 PG Plus 300 KP PRO 120 II PSV 140 EuroCash 23S II PG Plus 350 EURO Plus II-175 GPP 160 KP PRO 150 II EuroCash 43 II PG Plus 450 EuroCash 51 II KP PRO 180 II SG 62 II SG 100 II SG 120 II SG 150 II SG 180 II EuroCash 63 II
BS 67E BS 99E BS 132E PO 50 Fire PO 50 PO 65 Fire Galaxy 60K RB II-40 EURO Basic II-40 PO 50Elfire PO 50E PO 65Elfire Galaxy 60E PO 100 PO 80 Fire EURO Basic II-60 PO 80E RB II-50 PO 90 Fire PO 100E PO 80Elfire PO 130 RB II-500 KP 67 II GPP 65 PG Plus 60 PO 100 Fire GPP 75 PO 90Elfire EURO Basic II-100 RB II-80 EURO Plus II-55 PO 130E RB II-900 PO 100Elfire KP PRO 45 II KP 100 II EURO Plus II-70 KP 120 II PG Plus 150 RB II-1200 PG Plus 110 PSV 80 KP 150 II EURO Plus II-105 PG Plus 200 KP PRO 62 II RB II-1500 KP PRO 85 II GPP 120 EURO Plus II-140 EuroCash 23 II KP PRO 100 II PSV 100 GPP 140 PG Plus 300 KP PRO 120 II PSV 140 EuroCash 23S II PG Plus 350 EURO Plus II-175 GPP 160 KP PRO 150 II EuroCash 43 II PG Plus 450 EuroCash 51 II KP PRO 180 II SG 62 II SG 100 II SG 120 II SG 150 II SG 180 II EuroCash 63 II
Höjd utv 670 mm 990 mm 1320 mm 500 mm 610 mm 670 mm 610 mm 565 mm 570 mm 500 mm 610 mm 670 mm 610 mm 1010 mm 810 mm 770 mm 810 mm 665 mm 990 mm 1010 mm 810 mm 1320 mm 665 mm 670 mm 660 mm 530 mm 1010 mm 755 mm 990 mm 1190 mm 965 mm 730 mm 1320 mm 1065 mm 1010 mm 450 mm 1000 mm 880 mm 1200 mm 875 mm 1365 mm 690 mm 780 mm 1500 mm 1230 mm 1150 mm 620 mm 1623 mm 850 mm 1225 mm 1580 mm 715 mm 1000 mm 1080 mm 1385 mm 1600 mm 1200 mm 1380 mm 1030 mm 1600 mm 1930 mm 1575 mm 1500 mm 1230 mm 1850 mm 1430 mm 1800 mm 620 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 1730 mm
Bredd utv 510 mm 510 mm 680 mm 510 mm 680 mm 510 mm 680 mm 560 mm 565 mm (+20 mm) 510 mm 680 mm 510 mm 680 mm 680 mm 680 mm 565 mm (+20 mm) 680 mm 560 mm 510 mm 680 mm 680 mm 680 mm 660 mm 500 mm 625 mm 500 mm 680 mm 625 mm 510 mm 565 mm (+20 mm) 560 mm 685 mm (+27 mm) 680 mm 660 mm 680 mm 580 mm 500 mm 685 mm (+27 mm) 500 mm 600 mm 660 mm 600 mm 680 mm 500 mm 685 mm (+27 mm) 600 mm 580 mm 635 mm 580 mm 725 mm 685 mm (+27 mm) 550 mm 580 mm 680 mm 725 mm 600 mm 580 mm 680 mm 640 mm 675 mm 685 mm (+27 mm) 725 mm 580 mm 640 mm 675 mm 640 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 800 mm
Djup utv 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 600 mm (+55 mm) 540 mm (+50 mm) 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 540 mm (+50 mm) 510 mm 600 mm (+55 mm) 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 670 mm (+55 mm) 495 mm 510 mm 528 mm 510 mm 510 mm 510 mm 540 mm (+50 mm) 600 mm (+55 mm) 640 mm (+55 mm) 510 mm 670 mm (+55 mm) 510 mm 570 mm 495 mm 640 mm (+55 mm) 495 mm 561 mm 670 mm (+55 mm) 561 mm 660 mm 495 mm 640 mm (+55 mm) 561 mm 570 mm 601 mm (+55 mm) 570 mm 510 mm 640 mm (+55 mm) 648 mm 570 mm 660 mm 510 mm 561 mm 570 mm 660 mm 648 mm 585 mm 640 mm (+55 mm) 510 mm 570 mm 648 mm 616 mm 648 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 693 mm
Höjd inv 537 mm 857 mm 1187 mm 410 mm 700 mm 580 mm 520 mm 400 mm 400 mm 410 mm 500 mm 580 mm 520 mm 900 mm 720 mm 600 mm 700 mm 500 mm 900 mm 900 mm 720 mm 1210 mm 500 mm 560 mm 535 mm 430 mm 920 mm 630 mm 900 mm 1020 mm 800 mm 550 mm 1210 mm 900 mm 920 mm 290 mm 890 mm 700 mm 1090 mm 775 mm 1200 mm 590 mm 600 mm 1390 mm 1050 mm 1050 mm 460 mm 1490 mm 690 mm 1100 mm 1400 mm 585 mm 840 mm 900 mm 1260 mm 1500 mm 1040 mm 1200 mm 900 mm 1500 mm 1750 mm 1450 mm 1340 mm 1100 mm 1750 mm 1300 mm 1640 mm 460 mm 840 mm 1040 mm 1340 mm 1640 mm 1600 mm
Bredd inv 394 mm 394 mm 547 mm 420 mm 565 mm 420 mm 590 mm 400 mm 390 mm 420 mm 565 mm 420 mm 590 mm 565 mm 590 mm 390 mm 565 mm 400 mm 420 mm 565 mm 590 mm 550 mm 500 mm 390 mm 500 mm 400 mm 590 mm 500 mm 420 mm 390 mm 400 mm 500 mm 550 mm 500 mm 590 mm 420 mm 390 mm 500 mm 390 mm 500 mm 500 mm 500 mm 480 mm 390 mm 500 mm 500 mm 420 mm 500 mm 420 mm 600 mm 500 mm 420 mm 420 mm 480 mm 600 mm 500 mm 420 mm 480 mm 510 mm 575 mm 500 mm 600 mm 420 mm 510 mm 575 mm 510 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 670 mm
Djup inv 352 mm 352 mm 352 mm 373 mm 355 mm 373 mm 370 mm 330 mm 330 mm 373 mm 355 mm 373 mm 370 mm 355 mm 373 mm 330 mm 355 mm 330 mm 373 mm 355 mm 373 mm 355 mm 400 mm 360 mm 305 mm 360 mm 373 mm 305 mm 373 mm 330 mm 330 mm 400 mm 355 mm 400 mm 373 mm 340 mm 360 mm 400 mm 360 mm 386 mm 400 mm 386 mm 400 mm 360 mm 400 mm 386 mm 340 mm 400 mm 340 mm 305 mm 400 mm 425 mm 340 mm 400 mm 305 mm 386 mm 340 mm 400 mm 425 mm 410 mm 400 mm 305 mm 340 mm 425 mm 440 mm 425 mm 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm 470 mm
Vikt 248 kg 334 kg 515 kg 189 kg 137 kg 248 kg 280 kg 290 kg 310 kg 189 kg 137 kg 248 kg 280 kg 298 kg 382 kg 400 kg 256 kg 325 kg 334 kg 298 kg 346 kg 381 kg 395 kg 100 kg 265 kg 250 kg 410 kg 280 kg 334 kg 600 kg 425 kg 465 kg 318 kg 570 kg 410 kg 127 kg 130 kg 560 kg 153 kg 402 kg 700 kg 334 kg 590 kg 193 kg 830 kg 501 kg 157 kg 830 kg 222 kg 420 kg 1060 kg 290 kg 257 kg 590 kg 495 kg 655 kg 297 kg 980 kg 408 kg 731 kg 1290 kg 550 kg 388 kg 477 kg 981 kg 545 kg 442 kg 157 kg 257 kg 297 kg 388 kg 442 kg 768 kg
Volym 74 l 119 l 228 l 64 l 100 l 91 l 113 l 56 l 52 l 64 l 100 l 91 l 113 l 180 l 158 l 77 l 140 l 66 l 141 l 180 l 158 l 235 l 100 l 79 l 81 l 62 l 202 l 96 l 141 l 131 l 106 l 110 l 235 l 180 l 202 l 41 l 125 l 140 l 153 l 150 l 240 l 114 l 115 l 195 l 210 l 203 l 66 l 300 l 99 l 201 l 280 l 120 l 173 l 230 l 290 l 149 l 230 l 354 l 350 l 265 l 191 l 443 l 234 l 66 l 120 l 149 l 191 l 234 l
Brandskyddsklass Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat EN 15659, LFS P30 min EN 15659 EN 15659, LFS P30 min EN-15659, LFS P30 min NT Fire 017, P60 min Motsvarande 60 P EN 15659, LFS P30 min EN 15659 EN 15659, LFS P30 min EN-15659, LFS P30 min EN 15659 EN 15659, LFS P30 min Motsvarande 60 P EN 15659 NT Fire 017, P60 min EN 15659, LFS P30 min EN 15659 EN 15659, LFS P30 min EN 15659 NT Fire 017, P60 min Brandisolerat EN-1047(S-60P) Brandisolerat EN 15659, LFS P30 min EN-1047(S-60P) EN 15659, LFS P30 min Motsvarande 60 P NT Fire 017, P60 min Motsvarande 120 P EN 15659 NT Fire 017, P60 min EN 15659, LFS P30 min Brandisolerat Brandisolerat Motsvarande 120 P Brandisolerat Brandisolerat NT Fire 017, P60 min Brandisolerat NT Fire 017, P60 min Brandisolerat Motsvarande 120 P Brandisolerat Brandisolerat NT Fire 017, P60 min Brandisolerat EN-1047(S-60P) Motsvarande 120 P EN-1047(NT-60P) Brandisolerat NT Fire 017, P60 min EN-1047(S-60P) Brandisolerat Brandisolerat NT Fire 017, P60 min EN-1047(NT-60P) Brandisolerat Motsvarande 120 P EN-1047(S-60P) Brandisolerat EN-1047(NT-60P) Brandisolerat EN-1047(NT-60P) Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat Brandisolerat EN-1047(NT-60P)
Inbrottsskyddsklass SS EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 SS EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II SS-EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS-EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS-EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade II
Rek. Belopp 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140 000:- 140 000:- 140.000 kr 140 000:- 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140 000:- 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140 000:- 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr 140.000 kr
Kapacitet 8 pärmar 13 pärmar 30 pärmar 10 pärmar 6 pärmar 10 pärmar 6 st pärmar + utrymme ovan hyllplan 8 pärmar 8 pärmar 9 pärmar 12 pärmar + utrymme ovan hyllplan alt. 18 pärmar 8 pärmar 16 pärmar 8 pärmar 24 pärmar 21 pärmar 32 pärmar 18 pärmar 23 24 pärmar 40 pärmar 28 pärmar
Standard utrustning Kodlås, 1 hylla, hål för fastbultning i golv och bultsats, Watch Winder Kodlås, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats, Watch Winder Kodlås, 3 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats, Watch Winder Nyckellås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, låsbar fack, en flyttbar hylla och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar och en flyttbar hylla. Högerhängd dörr. 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Kodlås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Kodlås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Kodlås, en flyttbar hylla, låsbart innerskåp och förankringssats Kodlås, låsbar fack, en flyttbar hylla och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Högerhängd dörr. 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar och en flyttbar hylla. Nyckellås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar och en flyttbar hylla. Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla och hål för fastbultning i golv. Nyckell med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås, 2 nycklar, 1 hylla, hål för fastbultning i golv och bultsats. Nyckellås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckell med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Högerhängd dörr. 2 hyllor. Hål för fastbultning i golv Nyckellås med 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor. Högerhängd dörr. Nyckellås, 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Kodlås, 3 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor. Kodlås, 2 flyttbara hyllor, låsbart innerskåp och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla och hål för fastbultning i golv. Nyckellås med 2 nycklar, 2 hyllor och hål för fastbultning i golv. Högerhängd dörr. Nyckellås, 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås med 2 nycklar, 3 hyllor och hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Nyckellås med 2 nycklar och 3 flyttbara hyllor. Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Högerhängd dörr. Nyckellås, 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås med 2 nycklar, 4 hyllor och hål för fastbultning i golv. Högerhängd dörr. Nyckellås, 2 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla och hål för fastbultning i golv. Nyckellås med 2 nycklar och 3 flyttbara hyllor. Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla och hål för fastbultning i golv. Nyckell med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor och förankringssats Högerhängd dörr. Nyckellås, 3 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Nyckell med 2 nycklar, en hylla Nyckellås med 2 nycklar, 2 hyllor och hål för fastbultning i golv. Högerhängd dörr. Nyckellås, 2 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Nyckell med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås, 2 nycklar, 3 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Nyckellås med 2 nycklar, 3 hyllor och hål för fastbultning i golv. Omställbart högsäkerhetslås och 2 nycklar, 3 st flyttbara hyllor, förberedd för förankring i golv. Nyckell med 2 nycklar, en hylla Nyckellås, 2 nycklar, 3 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Högerhängd dörr. Nyckellås, 4 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Nyckell med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 4 hyllor och hål för fastbultning i golv. Nyckell med 2 nycklar, 3 hyllor Nyckellås, 2 nycklar, 4 hyllor, hål för fastbultning i golv och bultsats. Nyckell med 2 nycklar, 3 hyllor Nyckellås med 2 nycklar, 4 hyllor och hål för fastbultning i golv. Kodlås, 1 hylla och förberett för fastbultning Kodlås, 2 hyllor och förberett för fastbultning Kodlås, 3 hyllor och förberett för fastbultning Kodlås, 4 hyllor och förberett för fastbultning Kodlås, 4 hyllor och förberett för fastbultning Nyckell med 2 nycklar, 3 hyllor

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan Ny order

Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.

Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60