Brandavskiljande skåp

Brandskåp, Kemikalieskåp eller Brandavskiljande skåp är avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor, kemikalier, sprayburkar, m. m. i butiker, bensinstationer och verkstäder. Skåpen ger också maximal varuexponering och därmed ökad försäljningen av brandfarliga vätskor och aerosoler alla dagar som det inte brinner!

Den dagen ni drabbas av en brand, avskiljer skåpen de brandfarliga vätskorna och aerosolerna från själva branden så att de inte bidrar till ett okontrollerat och mycket farligt brandförlopp. Genom att avskilja de brandfarliga varorna från branden, bidrar skåpen till en säker evakuering av kunder och personal samt förbättrar möjligheterna till en kontrollerad släckning och därmed minskade skador på fastigheter. Allt i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2 och testen SP 2369 klass I (30 min).

Brandavskiljande skåp utgåva 6 håller en högre säkerhetsnivå och är godkända i enlighet med kraven för samförvaring av brandfarlig vara i både plastflaskor och aerosolburkar, läs mer i denna handbok från MSB på sidan 23.

Skåpet är provad, certifierad och P-märkt av SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. Provning har utförts enligt SP metod 2369 utgåva 6 och skåpen uppfyller kraven enligt SBCS certifieringsregler SPCR 102:2019. Innertemperaturen av skåp som är certifierade enligt SP 2369 klass I överstiger inte 200 °C i minst 30 minuter vid en fullbrand, därmed förhindras brandspridning till omgivningen.

Mest köpta brandavskiljande skåp

Brandskåp

Det finns inga produkter att visa under denna serie med nuvarande filtrering.

Brandskåp utgåva 6

Det finns inga produkter att visa under denna serie med nuvarande filtrering.

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan Ny order

Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.

Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60