Kemikalieskåp

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamlig AFS 1997:10 13 §: Kemikalier som kan alstra hälsofarliga luftföroreningar skall, när de inte används förvaras i mekaniskt ventilerade kemikalieskåp eller kemikalieutrymmen.

I Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 2000:2, Kap 6 framgår bl.a. att:

Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus skall utrymmet vara brandtekniskt avskilt och i övrigt anpassat till förvaringen. Den
brandtekniska avskiljningen skall begränsa risken för:

• Brandspridning från förvaringsplatsen till övriga lokaler.
• Brandspridning från andra lokaler till förvaringsplatsen.

Utrymmet skall vara ventilerat.

OBS! Då en viss mängd brandfarlig vätska överskrids krävs ett större brandskydd. Exempelvis då mer än 500 liter klass I vätska förvaras i A och B-byggnad. Se Sprängämnesinspektionens allmänna råd till föreskrifterna.

Mest köpta kemikalieskåp

Brandisolerat

Det finns inga produkter att visa under denna serie med nuvarande filtrering.

Brandklassad 30 min

Det finns inga produkter att visa under denna serie med nuvarande filtrering.

Brandklassad 60 min

Det finns inga produkter att visa under denna serie med nuvarande filtrering.

Brandklassad 90 min

Det finns inga produkter att visa under denna serie med nuvarande filtrering.

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan Ny order

Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.

Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60