Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Kemikalieskåp

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamlig AFS 1997:10 13 §: Kemikalier som kan alstra hälsofarliga luftföroreningar skall, när de inte används förvaras i mekaniskt ventilerade kemikalieskåp eller kemikalieutrymmen.

I Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 2000:2, Kap 6 framgår bl.a. att:

Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus skall utrymmet vara brandtekniskt avskilt och i övrigt anpassat till förvaringen. Den
brandtekniska avskiljningen skall begränsa risken för:

• Brandspridning från förvaringsplatsen till övriga lokaler.
• Brandspridning från andra lokaler till förvaringsplatsen.

Utrymmet skall vara ventilerat.

OBS! Då en viss mängd brandfarlig vätska överskrids krävs ett större brandskydd. Exempelvis då mer än 500 liter klass I vätska förvaras i A och B-byggnad. Se Sprängämnesinspektionens allmänna råd till föreskrifterna.

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0