TP 26 SP 26 VK 200 (Beg.) EURO Basic II-100 TP 40 SP 40 EURO Basic II-100E Topaz 30E Vulkan 800 (Beg.) EURO Basic III-100 SP 26E Platina 5 EURO Basic III-100E TP 26E Topaz 34E Hadak 150 (Beg.) TP 50 Topaz 67 (Lagerrensning) MP 45 Topaz 67E (Lagerrensning) TP 40E Topaz 90 (Lagerrensning) TP 50E Hadak 730 (Beg.) MP 45E TP 65 Rosengrens 79 (Beg.) Värdeskydd 120V (Beg.) MP 65 SP 65 Rosengren 90 (Beg.) Topaz 90E (Lagerrensning) Platina 5E Rosengren 118 (Beg.) Rosengren 105 (Beg.) SP 40E Atlas 65 WK SP 85 Atlas 65 BK SP 65E TP 85 Platina 10E SP 85E EURO Basic 0-100 TP 65E EURO Basic 0-100E DEF PRO 43 Atlas 65 BE Atlas 65 WE Platina 20E TP 85E EURO Basic I-40 Platina 30E SP 160 Rosengren 193 (Beg.) EURO Plus I-140 + Kodlås (Beg.) Platina 40E SP 160E EURO Value IV-90 EURO Basic I-100 EURO Basic I-100E Platina 50E Platina 60E Prime 40K Atlas 65 BE (PS650) Prime 50K Prime 30E Prime 40E Prime 60K Prime 60E Prime 80K Prime 100E
TP 26 SP 26 VK 200 (Beg.) EURO Basic II-100 TP 40 SP 40 EURO Basic II-100E Topaz 30E Vulkan 800 (Beg.) EURO Basic III-100 SP 26E Platina 5 EURO Basic III-100E TP 26E Topaz 34E Hadak 150 (Beg.) TP 50 Topaz 67 (Lagerrensning) MP 45 Topaz 67E (Lagerrensning) TP 40E Topaz 90 (Lagerrensning) TP 50E Hadak 730 (Beg.) MP 45E TP 65 Rosengrens 79 (Beg.) Värdeskydd 120V (Beg.) MP 65 SP 65 Rosengren 90 (Beg.) Topaz 90E (Lagerrensning) Platina 5E Rosengren 118 (Beg.) Rosengren 105 (Beg.) SP 40E Atlas 65 WK SP 85 Atlas 65 BK SP 65E TP 85 Platina 10E SP 85E EURO Basic 0-100 TP 65E EURO Basic 0-100E DEF PRO 43 Atlas 65 BE Atlas 65 WE Platina 20E TP 85E EURO Basic I-40 Platina 30E SP 160 Rosengren 193 (Beg.) EURO Plus I-140 + Kodlås (Beg.) Platina 40E SP 160E EURO Value IV-90 EURO Basic I-100 EURO Basic I-100E Platina 50E Platina 60E Prime 40K Atlas 65 BE (PS650) Prime 50K Prime 30E Prime 40E Prime 60K Prime 60E Prime 80K Prime 100E
Höjd utv 270 mm 270 mm 490 mm 1190 mm 300 mm 300 mm 1190 mm 300 mm 800 mm 1190 mm 270 mm 340 mm 1190 mm 270 mm 340 mm 1460 mm 420 mm 670 mm 435 mm 670 mm 300 mm 900 mm 420 mm 730 mm 435 mm 660 mm 790 mm 1220 mm 655 mm 660 mm 890 mm 900 mm 340 mm 1180 mm 1050 mm 320 mm 655 mm 860 mm 655 mm 660 mm 860 mm 490 mm 860 mm 1190 mm 660 mm 1190 mm 1190 mm 655 mm 655 mm 670 mm 860 mm 570 mm 750 mm 1600 mm 1930 mm 1580 mm 980 mm 1600 mm 1080 mm 1190 mm 1190 mm 1336 mm 1652 mm 460 mm 655 mm 655 mm 340 mm 460 mm 638 mm 638 mm 840 mm 1241 mm
Bredd utv 370 mm 370 mm 490 mm 565 mm (+20 mm) 420 mm 420 mm 565 mm (+20 mm) 400 mm 600 mm 565 mm (+20 mm) 370 mm 500 mm 565 mm (+20 mm) 370 mm 500 mm 1300 mm 350 mm 440 mm 435 mm 440 mm 420 mm 440 mm 350 mm 570 mm 435 mm 490 mm 550 mm 710 mm 435 mm 490 mm 660 mm 440 mm 500 mm 680 mm 650 mm 420 mm 440 mm 490 mm 440 mm 490 mm 490 mm 480 mm 490 mm 565 mm (+20 mm) 490 mm 565 mm (+20 mm) 565 mm (+20 mm) 440 mm 440 mm 480 mm 490 mm 565 mm (+20 mm) 555 mm 850 mm 620 mm 685 mm (+27 mm) 545 mm 850 mm 690 mm 565 mm (+20 mm) 565 mm (+20 mm) 701 mm 701 mm 440 mm 440 mm 440 mm 500 mm 440 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm
Djup utv 280 mm 280 mm 440 mm 540 mm (+50 mm) 390 mm 390 mm 540 mm (+50 mm) 300 mm 500 mm 540 mm (+50 mm) 280 mm 345 mm (+55 mm) 540 mm (+50 mm) 280 mm 300 mm 900 mm 380 mm 380 mm 445 mm 380 mm 390 mm 380 mm 380 mm 560 mm 445 mm 410 mm 580 mm 710 mm 445 mm 410 mm 710 mm 380 mm 345 mm (+55 mm) 670 mm 640 mm 390 mm 430 mm 410 mm 430 mm 410 mm 410 mm 445 mm 410 mm 540 mm (+50 mm) 410 mm 540 mm (+50 mm) 540 mm (+50 mm) 430 mm 430 mm 445 mm 410 mm 540 mm (+50 mm) 547 mm 600 mm 780 mm 640 mm (+55 mm) 445 mm 600 mm 660 mm 540 mm (+50 mm) 540 mm (+50 mm) 580 mm 580 mm 430 mm 430 mm 430 mm 345 mm 430 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm
Höjd inv 190 mm 190 mm 1020 mm 220 mm 220 mm 1020 mm 214 mm 1020 mm 190 mm 262 mm 1020 mm 190 mm 254 mm 340 mm 584 mm 365 mm 584 mm 220 mm 754 mm 340 mm 365 mm 580 mm 585 mm 580 mm 754 mm 262 mm 900 mm 220 mm 575 mm 780 mm 575 mm 580 mm 750 mm 330 mm 780 mm 1020 mm 580 mm 1020 mm 1020 mm 575 mm 575 mm 510 mm 750 mm 400 mm 590 mm 1520 mm 1400 mm 820 mm 1520 mm 900 mm 1020 mm 1020 mm 1142 mm 1473 mm 382 mm 575 mm 574 mm 262 mm 382 mm 560 mm 560 mm 782 mm 1163 mm
Bredd inv 300 mm 290 mm 390 mm 345 mm 340 mm 390 mm 321 mm 390 mm 290 mm 424 mm 390 mm 300 mm 421 mm 275 mm 361 mm 365 mm 361 mm 345 mm 361 mm 275 mm 365 mm 420 mm 365 mm 410 mm 361 mm 424 mm 500 mm 340 mm 360 mm 410 mm 360 mm 410 mm 420 mm 332 mm 410 mm 390 mm 420 mm 390 mm 390 mm 360 mm 360 mm 332 mm 420 mm 390 mm 407 mm 770 mm 500 mm 397 mm 770 mm 500 mm 390 mm 390 mm 527 mm 527 mm 364 mm 360 mm 364 mm 424 mm 364 mm 574 mm 574 mm 574 mm 574 mm
Djup inv 185 mm 190 mm 330 mm 295 mm 300 mm 330 mm 165 mm 330 mm 190 mm 216 mm 330 mm 185 mm 159 mm 285 mm 239 mm 350 mm 239 mm 295 mm 239 mm 285 mm 350 mm 310 mm 350 mm 320 mm 239 mm 216 mm 400 mm 300 mm 300 mm 320 mm 300 mm 320 mm 310 mm 290 mm 320 mm 330 mm 310 mm 330 mm 330 mm 300 mm 300 mm 290 mm 310 mm 330 mm 388 mm 510 mm 400 mm 290 mm 510 mm 400 mm 330 mm 330 mm 386 mm 386 mm 300 mm 300 mm 300 mm 216 mm 300 mm 420 mm 420 mm 420 mm 424 mm
Vikt 30 kg 23 kg 120 kg 570 kg 38 kg 35 kg 570 kg 65 kg 360 kg 600 kg 23 kg 93 kg 600 kg 30 kg 87 kg 460 kg 43 kg 153 kg 55 kg 153 kg 38 kg 196 kg 43 kg 320 kg 55 kg 82 kg 290 kg 800 kg 83 kg 67 kg 700 kg 196 kg 93 kg 1000 kg 1100 kg 35 kg 155 kg 83 kg 155 kg 67 kg 104 kg 101 kg 83 kg 395 kg 82 kg 395 kg 400 kg 155 kg 155 kg 131 kg 104 kg 300 kg 179 kg 252 kg 420 kg 630 kg 191 kg 252 kg 730 kg 400 kg 400 kg 375 kg 440 kg 119 kg 155 kg 155 kg 93 kg 119 kg 233 kg 233 kg 287 kg 386 kg
Volym 10 l 11 l 131 l 22 l 22 l 131 l 11 l 131 l 11 l 24 l 131 l 10 l 17 l 27 l 50 l 47 l 50 l 22 l 70 l 27 l 47 l 76 l 75 l 75 l 70 l 24 l 22 l 63 l 101 l 63 l 75 l 102 l 32 l 101 l 131 l 76 l 131 l 131 l 63 l 63 l 49 l 102 l 52 l 90 l 591 l 280 l 93 l 591 l 180 l 131 l 131 l 220 l 287 l 42 l 63 l 63 l 24 l 42 l 135 l 135 l 188 l 285 l
Brandskyddsklass Brandisolerad Dubbla väggar utan isolering Brandisolerad NT Fire 017 P60 min Brandisolerad Dubbla väggar utan isolering NT Fire 017 P60 min Brandisolerad Brandisolerad NT Fire 017 P60 min Dubbla väggar utan isolering EN 15659 LFS P30 min NT Fire 017 P60 min Brandisolerad Brandisolerad NT Fire 017 90 P Brandisolerad Brandisolerad Brandisolerad Brandisolerad Brandisolerad Brandisolerad Brandisolerad NT Fire 017 120P (120 min) Brandisolerad Brandisolerad FR 120P (120 min) SP P90 min Brandisolerad Dubbla väggar utan isolering SP P60 min Brandisolerad EN 15659 LFS P30 min SP P90 min SP P90 min Dubbla väggar utan isolering EN-15659, LFS P30 min Dubbla väggar utan isolering EN-15659, LFS P30 min Dubbla väggar utan isolering Brandisolerad EN 15659, 60P LFS 60 min Dubbla väggar utan isolering NT Fire 017 P60 min Brandisolerad NT Fire 017 P60 min NT Fire 017 P60 min EN-15659, LFS P30 min EN-15659, LFS P30 min EN 15659, 60P LFS 60 min Brandisolerad NT Fire 017 120 P EN 15659, 60P LFS 60 min Dubbla väggar utan isolering NT Fire 017 120P (120 min) NT Fire 017 120 P EN 15659, 60P LFS 60 min Dubbla väggar utan isolering Motsvarande 60P NT Fire 017 P60 min NT Fire 017 P60 min EN 15659, 60P LFS 60 min EN 15659, 60P LFS 60 min EN 15659, LFS P30 min EN-15659, LFS P30 min EN 15659, LFS P30 min EN 15659, LFS P30 min EN 15659, LFS P30 min EN 15659, LFS P30 min EN 15659, LFS P30 min EN 15659, LFS P30 min EN 15659, LFS P30 min
Inbrottsskyddsklass EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade 0 Klass V2 SS EN 1143-1, Grade II EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade 0 SS EN 1143-1, Grade II SS EN 1143-1, Grade 0 Skafor Röd (EN 1143-1, Grade I) SS EN 1143-1, Grade III EN 1143-1, Grade 0 SS EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1, Grade III EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1, Grade 0 Klass 2 - Motsvarande EN 1143-1 Grade II EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1, Grade 0 EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1, Grade 0 EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1, Grade 0 EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1, Grade 0 EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1, Grade 0 SS 3000, 100-120 värdepoäng EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade 0 INSTA 610, 40 värdepoäng SS EN 1143-1, Grade 0 SS EN 1143-1, Grade I INSTA 610, 40 värdepoäng INSTA 610, 40 värdepoäng EN 1143-1, Grade 0 EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade 0 EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade 0 EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade 0 SS EN 1143-1 EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1 SS EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1 SS EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade 0 SS EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1 Grade I SS EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade 0 SS EN 1143-1, Grade IV SS EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1, Grade I SS EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I EN 1143-1, Grade I
Rek. Belopp 80.000 kr 50.000 kr 140.000 kr 140 000:- 80.000 kr 50.000 kr 140 000:- 50 000:- 80.000 kr 210 000:- 50.000 kr 80.000 kr 210 000:- 80.000 kr 50 000:- - 80.000 kr 50 000:- 80.000 kr 50 000:- 80.000 kr 50 000:- 80.000 kr 50 000:- 80.000 kr 80.000 kr 50 000:- 200.000 kr 80.000 kr 50.000 kr 170.000 kr 50 000:- 80.000 kr 170.000 kr 170.000 kr 50.000 kr 80.000 kr 50.000 kr 80.000 kr 50.000 kr 80.000 kr 80 000:- 50.000 kr 50 000:- 80.000 kr 50 000:- 80 000:- 80.000 kr 80.000 kr 80 000:- 80.000 kr 80.000:- 80 000:- 50.000 kr 80 000:- 80 000:- 80 000:- 50.000 kr 350 000:- 80 000:- 80 000:- 80 000:- 80 000:- 80.000 kr 80.000 kr 80.000 kr 80.000 kr 80.000 kr 80.000 kr 80.000 kr 80.000 kr 80.000 kr
Kapacitet - 15-20 pärmar 3 pärmar 3 pärmar 15-20 pärmar - 15-20 pärmar 15-20 pärmar 60 st pärmar 4 pärmar 6 pärmar 3 pärmar 4 pärmar 8-10 pärmar 6 pärmar 10-12 pärmar 8 pärmar - 10-12 pärmar 10 pärmar - - - 3 pärmar 10 pärmar 15 pärmar 10 pärmar 10 pärmar 15 pärmar 5 pärmar 15 pärmar 15-20 pärmar 10-12 pärmar 15-20 pärmar 15-20 pärmar 10 pärmar 10 pärmar 12 pärmar 15 pärmar 6 pärmar 12 pärmar 80 pärmar 40-50 pärmar 32 pärmar 15 pärmar 80 pärmar - 15-20 pärmar 15-20 pärmar 25 pärmar 35 pärmar 6 pärmar 10 pärmar 10 pärmar 6 pärmar 15 pärmar 15 pärmar 20 pärmar 30 pärmar
Standard utrustning Nyckellås med två nycklar, en flyttbar hylla och förankringssats Nyckell med 2 nycklar, en flyttbar hylla och förankringssats Nyckellås, flyttbar hylla Nyckellås med 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor Nyckellås med två nycklar, en flyttbar hylla och förankringssats Nyckell med 2 nycklar, en flyttbar hylla och förankringssats Kodlås och 2 flyttbara hyllor Kodlås, 1 hylla, hål för fastbultning i golv eller vägg och bultsats. Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och Watch Winder Kodllås, en flyttbar hylla och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, flyttbar hylla Kodlås, 2 flyttbara hyllor och Watch Winder Kodlås, en flyttbar hylla och förankringssats Kodlås, 1 hylla, hål för fastbultning i golv eller vägg och bultsats. Nyckellås, 2 nycklar, 2 hyllor Nyckellås med 2 nycklar, en hylla och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 1 hylla, hål för fastbultning i golv eller vägg och bultsats. Nyckellås med 2 nycklar, en flyttbar hylla och förankringssats Kodlås, 1 hylla, hål för fastbultning i golv eller vägg och bultsats. Kodlås, en flyttbar hylla och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv eller vägg och bultsats. Kodlås, en hylla och förankringssats Nyckellås Kodlås, en flyttbar hylla och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås, flyttbar hylla Nyckellås och 2 flyttbara hyllor, vänsterhängd dörr Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckell med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, en flyttbar hylla Kodlås, 2 hyllor, hål för fastbultning i golv eller vägg och bultsats. Kodlås och en flyttbar hylla Nyckellås, 2 flyttbara hyllor Nyckellås, 5 flyttbara hyllor Kodllås, en flyttbar hylla och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, en flyttbar hylla och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, en flyttbar hylla och förankringssats Kodlås, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås, 1 hylla, hål för fastbultning i golv och bultsats, EH Mini Kodlås, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor Kodlås, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås och 2 flyttbara hyllor Nyckellås med 2 nycklar och 3 flyttbara hyllor Kodlås, en flyttbar hylla och förankringssats Kodlås, en flyttbar hylla och förankringssats Kodlås, 1 hylla, hål för fastbultning i golv och bultsats, Kassaskåp EH Mini Kodlås, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Högerhängd dörr. 1 hylla. Hål för fastbultning i golv. Kodlås, 1 hylla, hål för fastbultning i golv och bultsats, Kassaskåp EH Mini Nyckellås med 2 nycklar, 3 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås och 4 flyttbara hyllor Kodlås, 3 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Kodlås, 1 hylla, hål för fastbultning i golv och bultsats, Kassaskåp EH Mini Kodlås, 3 flyttbara hyllor och förankringssats Högerhängd dörr. Nyckellås, 2 hyllor. Hål för fastbultning i golv. Nyckellås med 2 nycklar och 2 flyttbara hyllor Kodlås och 2 flyttbara hyllor Kodlås, 2 hyllor, stor brandbox, hål för fastbultning i golv och bultsats, Kassaskåp EH Mini Kodlås, 3 hyllor, stor brandbox, hål för fastbultning i golv och bultsats, Kassaskåp EH Mini Nyckellås med 2 nycklar, en flyttbar hylla och förankringssats Kodlås, en flyttbar hylla och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, en flyttbar hylla och förankringssats Kodlås, en flyttbar hylla och förankringssats Kodlås, en flyttbar hylla och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Nyckellås med 2 nycklar, 2 flyttbara hyllor och förankringssats Kodlås, 2 flyttbara hyllor och förankringssats

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan Ny order

Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.

Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60