Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Skåpguiden: Brandtester

Ett brandsäkert skåp är a och o när man har viktiga papper eller datamedia som behöver brandskyddas. För att ett skåp ska brandklassas krävs det att man genomför tuffa brandtester på skåpet och mäter hur lång tid skåpet motstår en häftig brand. När brandtesterna är klara utfärdas ett certifikat som beskriver hur länge ett skåp skyddar dokumenten. Skåpens klassning framgår av den skylt som skall sitta på dörrens insida, vanligen i övre vänstra eller högra hörnet.

Gemensamt för de olika testnormerna är att testet görs i en ugn som hettas upp till cirka 1000 °C. Vi talar här om en extremtemperatur som har den effekten att färgen på skåpet smälter liksom t.ex. handtag av aluminium och andra detaljer. Vid en ordinär brand nås sällan eller aldrig denna temperatur men den höga temperaturen tjänar som en norm.

Testet går ut på att, genom sensorer, mäta innetemperaturen i skåpet under en på förhand angiven tidsintervall, vanligen 60 minuter eller 120 minuter men även 90 minuters tester förekommer. Under tidsintervallen får inte skåpets innetemperatur överstiga 175 °C om skåpet testas för brandskydd av papper, till exempel vid brandtestning av dokumentskåp och vertikalskåp. När skåpet testas för att brandskydda datamedia, till exempel datorskyddsskåp eller datamediainsatser, får inte innetemperaturen överstiga 50 °C då det är den maxtemperatur som datamedia tål.

I vissa tester förekommer även ett falltest, det vill säga att man släpper skåpet från 9 meters höjd och hettar sedan upp det igen med kravet att det skall hålla den invändiga temperaturökningen borta. Detta simulerar ett fall från andra våningen i ett hus som rasar samman.

Det finns flera olika certifieringar för brandskydd och de vanligaste i Sverige är den nordiska standarden och Europanormen.

NT Fire 017
Den Nordiska standarden som innefattar regelbunden produktionskontroll och krav på återtestning inom fem år. Skåpen certifieras i 60P, 90P eller 120P (för papper) alternativt 60 Diskette eller 120 Diskette (för datamedia). Talen anger antal minuter i ugnen. Testet utförs i Sverige av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) som också utfärdar certifikat.

EN 1047-1
Den senaste Europanormen som inkluderar fall- och chocktest det vill säga att mätningen av innetemperaturen fortsätter under avsvalningsfasen. Det genomförs också en årlig produktionskontroll. Skåpen certifieras i S 60P eller S 120P (för papper) alternativt S 60DIS eller S 120DIS (för datamedia). Testet kan göras på auktoriserade institut, vilka finns i flera länder i Europa och certifikaten utfärdas av European Security Certification Board Security Systems (ECB.S).

UL (Underwriters Laboratories)

Ett amerikanskt brandtest som kan inkludera fall- och chocktest om man begär detta, då genomförs även en produktionskontroll. Skåpen certifieras i 1H eller 2H som står för en eller två timmars testtid. Testen utförs både för papper och för datamedia. UL auktoriserade institut står för testerna och UL utfärdar certifikaten.

JIS
Ett japanskt test där skåpen certifieras i 60P eller 120P. Finns i P-test, det vill säga att testet endast sker för skydd av papper.

KSG-4500
Ett Koreanskt brandtest, även här certifieras skåpen i 60P eller 120P. Även detta test utförs endast för brandskydd av papper.

De, i Sverige, vanligast förekommande, certifieringarna är NT Fire 017 och EN 1047-1. De förekommer oftast som krav vid upphandlingar från offentlig sektor och storföretag med högt säkerhetstänkande. UL-testet är också på väg att bli mer vanligt förekommande. Produktionskontrollen säkerställer att det 999:e skåpet i produktionen har samma kvaliteter som det första.

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0