Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Skåpguiden: Datamediaskåp

Köp datamediaskåp här!

Datamediaskåp är förvaringsenheter konstruerade för att skydda datamedia mot värme och brand, gaser och fukt. De finns i flera olika storlekar och kan inredas med hyllor och utdragbara lådor för enklare förvaring av flera bärbara datorer, stationära datorer, servrar, disketter och CD-skivor.

I ett datamediaskåp blir den maximala innertemperaturen vid brand c:a 50 °C, gränsen för vad många moderna datamedia tål. Skåpen brandklassas efter att ha genomgått brandtester och får sedan ett certifikat som beskriver hur länge skåpet skyddar innehållet under en kraftig brand.

Gemensamt för de olika testnormerna är att testet görs i en ugn som hettas upp till c:a 1000 °C grader. Det är en extremtemperatur som har den effekten att färgen på skåpet smälter, liksom handtag av aluminium och andra detaljer på skåpet. Vid en vanlig brand uppnås sällan eller aldrig denna temperatur men den tjänar som en norm under testning.

Testet går ut på att, genom sensorer, mäta innetemperaturen i skåpet under en på förhand angiven tidsintervall, vanligen 60 minuter eller 120 minuter men även 90 minuters tester förekommer. Under tidsintervallen får inte dokumentskåp eller vertikalskåp ha en innetemperatur som överstiger 175 °C, vilket motsvarar gränsen för vad papper tål innan det blir oläsligt. När ett dokumentskåp inreds med en datamediainsats för att skydda datamedia så får inte innetemperaturen under testet överstiga 50 °C då det är maxtemperaturen för datamedia.

Datamediaskåp serie DL är certifierade av ECB.S i Tyskland och testade enligt senaste Europanormen i S60DIS och S120DIS. I testet ingår även falltest dvs. man släpper skåpet från 9 meters höjd och hettar sedan upp det igen med kravet att det skall hålla den invändiga temperaturökningen borta. Detta simulerar ett fall från andra våningen i ett hus som rasar samman.

Datorskyddskåp

Ett säkerhetsskåp för skydd av datorer mot inbrott och hög värme. Skåpet är utrustat med en bra fläktanläggning som ventilerar luften nedifrån och upp och är utrustat med fyra dammfilter. Fläktarna är termostatstyrda och går därför endast igång då skåpets innetemperatur överstiger angivet gradtal.

Ett datorskyddsskåp är utrustat med ett inbrottsskydd och har genomgått särskilda inbrottstest. Ett inbrottstest innebär, förenklat, att man begår ett regelrätt inbrott i skåpet. Man använder, på förhand, angivna inbrottsverktyg och mäter sedan den tid det tar att forcera skåpet. Ju längre tid det tar desto säkrare skåp och desto högre inbrottsklassning. Klassningen som utmynnat i ett certifikat, är sedan avgörande för hur stora värden man får försäkra i skåpet.

Datorskyddsskåp serie SSK har inbrottsklass SS 3492 vilket innebär attskåpen är tillverkade i 4 mm stålplåt och uppfyller vissa krav som ställs på lås och regelsystem. SS 3492 ger möjlighet att försäkra vissa värden och är också minimikrav för viss förvaring, t.ex. av vapen. För att både brandskydda och inbrottsskydda föremål finns det särskilda kassaskåp med inbrottscertifieringen SS 3493, vilket innebär att skåpet dessutom är brandskyddat 60P enligt NT Fire 017. Det finns flera standarder vad gäller brandtester, den vanligaste i Sverige är den Nordiska standarden som innefattar regelbunden produktionskontroll och krav på återtestning inom fem år. Skåpen certifieras i 60P, 90P eller 120P (för papper) alternativt 60 Diskette eller 120 Diskette (för datamedia). Talen anger antal minuter i ugnen. Testet utförs i Sverige av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) som sedan klassificerar skåpen.

Datamediainsats

En datamediainsats är en extra insats som man kan placera i dokument– eller arkivskåp för skydd av datamedia. En datamediainsats fungerar som en tilläggsisolering och innehållet skyddas på samma sätt som i ett datamediaskåp

Datamediainsats serie DM är liksom datamediaskåpen certifierade av ECB.S i Tyskland och testade enligt Europanormer i S60DIS och S120DIS.

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0