Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Första hjälpen

Vad är första hjälpen?

Första hjälpenåtgärder definieras som hjälpåtgärder vilka omedelbart måste vidtas i fall av olycka eller akut sjukdom för att upprätthålla och återställa vitala kroppsfunktioner. Rent praktiskt innefattar första hjälpen utrustning som t.ex. förbandsutrustning, utbildning av personal i rekommenderade metoder samt rutiner för fall av sjukdom eller skada.

Vad är krisstöd?

Krisstöd fokuserar på social och psykisk vård i samband med våld, olyckor eller andra akuta situationer som kan inträffa på arbetsplatsen.

Vad krävs av arbetsgivaren?

Ett generellt krav kring första hjälpen och krisstöd på arbetsplatsen är att förebyggande åtgärder ska vidtas och följas upp med hjälp av en riskbedömning. Olycksfallsrisken är inte det enda som ska vägas in – även risker såsom våld och livshotande sjukdomar bland personalen bör tas i akt. Med riskbedömningen som underlag bör arbetsgivaren utforma rutiner och åtgärder för första hjälpen och krisstöd på arbetsplatsen.

Denna information ska finnas tydligt utmärkt på arbetsplatsen: första hjälpenutrustningens placering, vilka personer som har första hjälpenkompetens, telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt adress till arbetsplatsen.

Exempel på första hjälpenutrustning som bör/skall finnas på de flesta arbetsplatser:

Det tidigare nämnda kravet kring att det ska finnas första hjälpenutbildad personal på arbetsplatsen är ett generellt krav för alla arbetsplatser. Antalet utbildade beror på faktorer såsom risken för olycksfall, skiftlagsuppdelning, antal anställda med mera. Första hjälpenutbildning och HLR erbjuds av Företagshälsan.

En arbetsplats där frätande kemikalier eller produkter används kräver även en ögondusch för att förhindra skador på ögonen vid stänk. Starka syror och baser ämnen och produkter märkta med frätsymbol kräver minst femton minuters spoltid i duschen vilket den skall klara. Vattnet i duschen måste vara rumstempererat, alltså mellan 20 – 30 ˚C då allt för varmt vatten kan förvärra frätskador. För att förhindra att vattentemperaturen håller sig inom intervallen ska en temperaturvakt installeras. Ögonduschen ska kontrolleras minst en gång per halvår och resultatet skall dokumenteras.

I fall då det inte finns möjlighet att ansluta en fast ögondusch kan ögonduschflaskor med koksaltlösning användas.

På arbetsplatser där det finns risk för översköljning med ämne som kan skada huden eller risk för brännskador ska en nöddusch finnas tillgänglig i arbetsplatsens omedelbara närhet. Duschens skall kontrolleras regelbundet och dokumenteras minst en gång varje halvår.

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att chefer och arbetsledare har fullgoda kunskaper om krisstöd för att möjliggöra planering av den på ett lämpligt sätt.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets föreskrift Första hjälpen och krisstöd

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0