Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Skåpguiden: Kassaskåp

Köp kassaskåp här!

Kassaskåp passar utmärkt till förvaring av viktiga dokument, journaler, värdeföremål och kontanter. Kassaskåp passar bra för mindre butiker, kontor eller i hem då man kan försäkra 20 000-30 000 kronor i skåpet, något som varierar beroende på olika försäkringsbolag.

Kassaskåp är lite unika eftersom de är utrustade med skydd för både brand och inbrott och är därför både brandskyddsklassade och inbrottsskyddsklassade. Kassaskåp har samma inbrottstest som säkerhetsskåp (som har inbrottsklassning SS 3492) men med tillägget att de även är brandklassade. Testnormen heter då SS 3493 och brandskyddet är vanligen 60P enligt NT Fire 017. Skåpen testas för brandskydd respektive inbrottsskydd och uppnår på så sätt en klassning varvid man utfärdar ett certifikat.

Det finns flera standarder vad gäller brandtester, den vanligaste i Sverige är den Nordiska standarden som innefattar regelbunden produktionskontroll och krav på återtestning inom fem år. Skåpen certifieras i 60P, 90P eller 120P (för papper) alternativt 60 Diskette eller 120 Diskette (för datamedia). Talen anger antal minuter i ugnen. Testet utförs i Sverige av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) som sedan klassificerar skåpen.

Gemensamt för de olika testnormerna är att testet görs i en ugn som hettas upp till cirka 1000 °C. Vi talar här om en extremtemperatur som har den effekten att färgen på skåpet smälter liksom t.ex. handtag av aluminium och andra detaljer. Vid en ordinär brand nås sällan eller aldrig denna temperatur men den höga temperaturen tjänar som en norm.

Testet går ut på att, genom sensorer, mäta innetemperaturen i skåpet under en på förhand angiven tidsintervall, vanligen 60 minuter eller 120 minuter men även 90 minuters tester förekommer. Under tidsintervallen får inte skåpets innetemperatur överstiga 175 °C om skåpet testas för brandskydd av papper, till exempel vid brandtestning av dokumentskåp och vertikalskåp. När skåpet testas för att brandskydda datamedia, till exempel datorskyddsskåp eller datamediainsatser, får inte innetemperaturen överstiga 50 °C då det är den maxtemperatur som datamedia tål.

I vissa tester förekommer även ett falltest, det vill säga att man släpper skåpet från 9 meters höjd och hettar sedan upp det igen med kravet att det skall hålla den invändiga temperaturökningen borta. Detta simulerar ett fall från andra våningen i ett hus som rasar samman.

I Sverige utförs inbrottstester av Rikspolisstyrelsen tillsammans med Stöldskyddsföreningen och genomförs av Svenska Stöldskyddsföreningen. Certifikaten utfärdas av Det Norske Veritas (DNV)eller Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB (SBSC).
Ett inbrottstest innebär, förenklat, att man begår ett regelrätt inbrott i skåpet. Man använder, på förhand, angivna inbrottsverktyg och mäter sedan den tid det tar att forcera skåpet. Ju längre tid det tar desto säkrare skåp och desto högre inbrottsklassning. Klassningen som utmynnat i ett certifikat, är sedan avgörande för hur stora värden man får försäkra i skåpet. Vanligt förekommande certifikat är SS 3492 och innebär att skåpen är tillverkade i 4 mm stålplåt och uppfyller vissa krav som ställs på lås och regelsystem. SS 3492 ger möjlighet att försäkra vissa värden och är också minimikrav för viss förvaring, t.ex. av vapen.

SS 3493 är den klassning kassaskåp har vilket innebär att de är testade enligt samma norm som säkerhetsskåp med klassning SS 3492 vilket ger dem ett godkänt inbrottsskyddmen att de dessutom är brandklassade.

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0