Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Skåpguiden: Säkerhetsskåp

Köp säkerhetsskåp här!

Säkerhetsskåp används för att skydda innehåll mot inbrott och stöld. Användningsområdena är många och även utbudet av inredning är stort.
Säkerhetsskåp kan utrustas med nyckelinredningar för säker förvaring av nycklar, de kan också utrustas med en datamediainsats för förvaring och brandskydd av datamedia, CD-skivor, mobiltelefoner, mp3-spelare och AV-utrustning.

Från början var säkerhetsskåp till för hemliga handlingar men har även på senare tid kommit att klara kravet för förvaring av giftiga preparat, AV-utrustning, vapen, mediciner, videokassetter, nycklar, tobak, bärbara datorer etc. Dock krävs inbrottsklassning SS 3492 vid förvaring av vapen, detta gäller även butikernas tobakslager vid försäljning av tobak.

Ett säkerhetsskåp kan utrustas med ett fackinrede där var och en kan ha ett eget fack på kontoret för att låsa in sin bärbara dator på natten.

Säkerhetsskåp finns i flera olika storlekar för säker förvaring av ägodelar, nycklar och andra värdeföremål. De skyddar värdeföremål effektivt mot inbrott och skadegörelse, det har inget brandskydd och bör därför inte användas som förvaring av brandkänsligt material. Vid förvaring av datamedia kan skåpet med fördel inredas med en datamediainsats för att garantera brandskydd.

Med en datamediainsats blir den maximala innertemperaturen vid brand c:a 50 °C, gränsen för vad många moderna datamedia tål. Skåpen brandklassas efter att ha genomgått brandtester och får sedan ett certifikat som beskriver hur länge skåpet skyddar innehållet under en kraftig brand.

Gemensamt för de olika testnormerna är att testet görs i en ugn som hettas upp till c:a 1000 °C grader. Det är en extremtemperatur som har den effekten att färgen på skåpet smälter, liksom handtag av aluminium och andra detaljer på skåpet. Vid en vanlig brand uppnås sällan eller aldrig denna temperatur men den tjänar som en norm under testning.

Genom sensorer testar man innetemperaturen i skåpet under en bestämd tidsintervall, vanligen 60 minuter eller 120 minuter. Under denna tid får inte dokumentskåp eller vertikalskåp ha en innetemperatur över 175 °C, vilket är gränsen för vad papper tål innan det blir oläsligt. För ett skåp som är till för att skydda datamedia får inte innetemperaturen under testet överstiga 50 °C då det är maxtemperaturen för datamedia.

Innan ett säkerhetsskåp får en inbrottsklassning så testas dem och certifieras. Inbrottstesten utförs av certifierat institut i enlighet med gällande testnorm. De nu gällande testnormerna heter SS 3492 och SS 3493, dessa normer klargör vilka verktyg testinstitutet kan använda vid provning, samma vid båda normerna. Målsättningen för testinstitutet är att så snabbt som möjligt skapa ett genomgående hål på 10 x 10 cm. Kan detta inte göras under bestämd tid så klarar skåpet testet, dock skall säkerhetsskåpets grundstomme vara tillverkad i 4 mm´s stålplåt samt båda ha borr- och inslagningsskydd vid låssystem. Låsen måste även dem vara testade och godkända.

Skåpet skall även ha klarat minimum brandklass 60P enligt brandklass NT Fire 017 för att erhålla klassningen SS 3493. Det finns flera standarder vad gäller brandtester, den vanligaste i Sverige är den Nordiska standarden som innefattar regelbunden produktionskontroll och krav på återtestning inom fem år. Skåpen certifieras i 60P, 90P eller 120P (för papper) alternativt 60 Diskette eller 120 Diskette (för datamedia). Talen anger antal minuter i ugnen. Testet utförs i Sverige av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) som sedan klassificerar skåpen.

Säkerhetsskåp skyddar materiella värden mot inbrott och skadegörelse och har en inbrottsklassning EN 14450 S2. De har testats enligt en ny Europastandard som i säkerhetsnivå kan jämföras med den numera nedlagda normen Stöldskyddsskåp 1 och Stöldskyddsskåp 2.Testerna utförs i Tyskland av ECB.S, European Certification Board.Security Systems, och sedan certifieras skåpen med inbrottsklass S1 respektive S2. Vid denna standard erbjuds ingen försäkringsmöjlighet av det förvarade innehållet.

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0