Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Skåpguiden: Deponeringsskåp

Köp deponeringsskåp här!

Ett deponeringsskåp används i första hand till att förvara kontanter i större summor eller dyra värdeföremål. De ger ett starkt inbrottsskydd och gör det möjligt att försäkra kontanter. Deponeringsskåp passar utmärkt i både små och större butiker, på företag och andra platser då kontanter måste förvaras.

Deponeringsskåpen bygger på värdeskåp och finns idag inbrottsklassade enligt Europa normen EN 1143-2 vilket medger försäkring av kontanter. Det finns även oklassade alternativ men då måste försäkringsfrågan lösas med en speciell innehållsförsäkring.

Det som gör att deponeringsskåp passar utmärkt i butiker är att deponeringsskåpen har högst upp en utdragbar deponeringslåda i vilken personalen deponerar sin dagskassa. Vid stängning av lådan faller pengarna ned i det låsta skåpet och till denna dörr har endast värdehämtningsföretaget eller butikschefen nyckel eller kod. Deponeringslådan är givetvis fiskskyddad. Deponeringsskåp är ett vanligt alternativ i butik med flera personer som har dagskassor att redovisa under dagens lopp.

Genom användandet av deponeringsskåp ligger alltid kassan i säkert förvar då man inte behöver behörig personal, nycklar eller koder tillgängliga. Vid rån kan därför ej nycklar, koder etc. tilltvingas för åtkomst av skåpinnehåll. En del av skåpen har även en innehållsförsäkring på upp till 210 000 kronor.

Deponeringsskåp serie EURO-depo är certifierade och godkända enligt normen SS EN 1143-1 & 1143-2 i Grade II och III. Serien är lämplig i alla typer av verksamheter som har kontanthantering och därför är i behov av löpande deponering. Innan skåpen får certifikat så utförs hårda inbrottstest. Ett inbrottstest innebär, förenklat, att man begår ett regelrätt inbrott i skåpet. Man använder, på förhand, angivna inbrottsverktyg och mäter sedan den tid det tar att forcera skåpet. Ju längre tid det tar desto säkrare skåp och desto högre inbrottsklassning. Klassningen som utmynnat i ett certifikat, är sedan avgörande för hur stora värden man får försäkra i skåpet

Tester och certifikat utförs och utfärdas av auktoriserade institut men produkten kan dessvärre variera i kvalitet. Säkrast är att välja ett skåp med certifikat från Sverige, Tyskland, England eller Frankrike.

Det finns flera inbrottsklassningar av värdeskåp men den Europeiska Standarden för inbrottsklassning av värdeskåp är den absolut vanligaste när det gäller nya skåp idag. Inbrottstesterna kan också kompletteras med ett explosionstest det vill säga ett test som testar att skåpet klarar sprängning.

Vid inbrottstestet får skåpet en klassning som börjar vid Grade 0 och de högst klassade skåpen i Sverige har klassen Grade VI EX, där EX står för att skåpet är explosionstestat.

Klassningen är sedan vägledande för hur mycket kontanter man får försäkra i skåpet, i ett Grade 0 skåp får man förvara 40 000 kr och i ett Grade VI EX strax över 1,2 miljoner kronor.

För skåp från Grade IV och uppåt krävs dubbla lås och skåp som väger under 1000 kg måste förankras i golvet. I dessa fall är skåpen förberedda med hål i botten och en förankringsbult medföljer. Försäkringsbeloppen anges till sist och syvende av det bolag som ger företagsförsäkringen och kan påverkas uppåt av larmförhållanden. Beloppen som anges här är minimibelopp enligt försäkringsförbundets normer. Vid förvaring av värdeföremål gäller högre värden med kontantbeloppet som vägledande.

EN 1143-2 är en norm som är jämförbar med ovanstående och gäller endast deponeringsskåp. I testet finns emellertid ett tillägg för test av deponeringsenhetens säkerhet mot bl.a. manipulering och fiskning.

Deponeringsskåp modell SSK är väl lämpat att användas av kassapersonal, som löpande är i behov att deponera större sedlar eller penningbelopp.Skåpen är testade och godkända enligt den danska stöldskyddsnormen Skafor-blå och konstruktionen är uppbyggd av 4 mm stålplåt, enligt normen SS 3492.

SS 3492-klassningen innebär att skåpen är tillverkade i 4 mm stålplåt och uppfyller vissa krav som ställs på lås och regelsystem. SS 3492 ger möjlighet att försäkra vissa värden och är också minimikrav för viss förvaring, t.ex. av vapen.

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0