Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Skåpguiden: Rånskydd

Rånskyddsboxar eller sedelboxar kan användas i butiker, på företag eller andra platser då kontanter måste förvaras. Rånskydd fungerar genom att personalen i butiken deponerar kontanter från till exempel en dagskassa i boxen som förvarar kontanterna tills behörig personal öppnar boxen.  När kontanterna har deponerats och lådan stängs faller pengarna ned i det låsta skåpet och till denna dörr har endast värdehämtningsföretaget eller butikschefen nyckel eller kod.

Det finns rånskyddsboxar som ger möjlighet för två kassörer att deponera och förvara sedlarna separat men i samma box. Alternativt kan ett sedelintag användas för sedlar och det andra till returnotor eller annat som behöver sparas separat i kassan.

Många rånskyddsboxar har tidlås, vilket innebär att de bara kan öppnas en viss tid på dagen, det är samma rånskyddsteknik som banken använder men rånskyddsboxen är i övrigt helt anpassade till butikens speciella behov och rutiner.

Behöver man ett starkare inbrottsskydd kan man köpa ett deponeringsskåp som dessutom kan inredas med rånskyddsbox. Ett deponeringsskåp används i första hand till att förvara kontanter i större summor eller dyra värdeföremål. De ger ett starkt inbrottsskydd och gör det möjligt att försäkra kontanter. Deponeringsskåp passar utmärkt i både små och större butiker, på företag och andra platser då kontanter måste förvaras.

Deponeringsskåpen bygger på värdeskåp och finns idag inbrottsklassade enligt Europanormen EN 1143-2 vilket medger försäkring av kontanter. Det finns även oklassade alternativ men då måste försäkringsfrågan lösas med en speciell innehållsförsäkring.

Det som gör att deponeringsskåp passar utmärkt i butiker är att deponeringsskåpen har högst upp en utdragbar deponeringslåda, som fungerar som en rånskyddsbox, i vilken personalen deponerar sin dagskassa. På samma sätt som med rånskyddsboxen så faller pengarna ned i det låsta skåpet vid stängning av lådan och till denna dörr har endast värdehämtningsföretaget eller butikschefen nyckel eller kod. Deponeringslådan är givetvis fiskskyddad. Deponeringsskåp är ett vanligt alternativ i butik med flera personer som har dagskassor att redovisa under dagens lopp.

Genom användandet av deponeringsskåp ligger alltid kassan i säkert förvar då man inte behöver behörig personal, nycklar eller koder tillgängliga. Vid rån kan därför ej nycklar, koder etc. tilltvingas för åtkomst av skåpinnehåll. En del av skåpen har även en innehållsförsäkring på upp till 210 000 kronor.

Det finns flera inbrottsklassningar av värdeskåp men den Europeiska Standarden för inbrottsklassning av värdeskåp är den absolut vanligaste när det gäller nya skåp idag. Inbrottstesterna kan också kompletteras med ett explosionstest det vill säga ett test som testar att skåpet klarar sprängning.

Vid inbrottstestet får skåpet en klassning som börjar vid Grade 0 och de högst klassade skåpen i Sverige har klassen Grade VI EX, där EX står för att skåpet är explosionstestat.

Klassningen är sedan vägledande för hur mycket kontanter man får försäkra i skåpet, i ett Grade 0 skåp får man förvara 40 000 kr och i ett Grade VI EX strax över 1,2 miljoner kronor.

För skåp från Grade IV och uppåt krävs dubbla lås och skåp som väger under 1000 kg måste förankras i golvet. I dessa fall är skåpen förberedda med hål i botten och en förankringsbult medföljer. Försäkringsbeloppen anges till sist och syvende av det bolag som ger företagsförsäkringen och kan påverkas uppåt av larmförhållanden. Beloppen som anges här är minimibelopp enligt försäkringsförbundets normer. Vid förvaring av värdeföremål gäller högre värden med kontantbeloppet som vägledande.

EN 1143-2 är en norm som är jämförbar med ovanstående och gäller endast deponeringsskåp. I testet finns emellertid ett tillägg för test av deponeringsenhetens säkerhet mot bl.a. manipulering och fiskning.

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0