Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Brandskydd

Brandsäkra ditt hem!

Det brinner i 17 hem varje dag, året runt. Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla byggnader tillsammans.

Brandsläckare

Vilken brandsläckare ska man välja?

Den svenska standarden för handbrandsläckare är en gemensam europeisk standard. För dig som ska köpa ny släckare innebär det att du bör känna till vad de olika benämningarna och klasserna innebär, så att du kan göra rätt val.

Så väljer du släckmedel:

A-släckare kan användas i normala bostads- och kontorsmiljöer och produktions- och lagerlokaler inom industrin där det framförallt finns trä, papper och textilier. A-släckare innehåller vatten, skum eller pulver.

B-släckmedel ska användas i miljöer där brandfarlig vara hanteras, till exempel bilverkstäder, bensinstationer, färgförråd, laboratorier och panncentraler. B-släckmedel krävs också för många plastmaterial i vår hemmiljö. B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid.

C-släckmedel ska användas i miljöer där risk för gasbrand finns, till exempel i panncentraler med naturgas och industri med gasolhantering. C-släckare innehåller pulver.

Tidigare fanns också E-beteckningen. Den talade om att släckaren kunde användas mot strömförande elanläggningar. Denna beteckning är borttagen och ersatt med information på släckaren. Brandsläckare i hemmet bör minst vara klassad i A och B.

Nytt är att många vatten- och skumsläckare kommer att kunna godkännas för användning mot brand i elanläggningar under 1000 V. Pulver- och skumsläckarna är de bästa allroundsläckarna.

 • Pulversläckarna är att föredra av rent släcktekniska skäl.
 • De har mycket släckeffektivitet per kg släckmedel och är relativt lätta att använda även för en ovan användare.
 • Pulversläckaren är relativt underhållsfri.
 • Skumsläckare kräver regelbunden omladdning.

Så väljer du storlek:

 • För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg och lägsta effektivitetsklass 43A 233BC.
 • Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Handbrandsläckaren behöver underhållas regelbundet. Titta till den varje månad och se efter att den fortfarande är laddad och inte har några skador. Handbrandsläckare för hemmabruk bör skickas på verkstadsgenomgång vart tionde år, alternativt bytas mot en ny.

En brandsläckare behöver kontrolleras och underhållas regelbundet. Titta till släckaren varje månad och kontrollera att den fortfarande är laddad och att den inte har några skador. En pulversläckare bör lämnas in för omladdning efter 10 år.

Brandfilt
En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl.

Brandfilten består av ett eller två lager glasfiberduk med ett tätskiktslager som släpper igenom ett minimum av brännbara gaser. Filtens storlek ska vara minst 120×180 cm för att kunna användas för att släcka brand i kläder på en människa.

Placera brandfilten så att den är lätt att dra ner i stropparna.

Brandvarnare
En brandvarnare är en billig livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig.

Hur många brandvarnare behöver du?

 • Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
 • Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.
 • Brandvarnarna bör placeras i anslutning till sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum.
 • Brandvarnarna ska uppfylla standarden SS-EN 14604. Märkningen står på förpackningen.

Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand!

Optisk eller joniserande brandvarnare?

Det finns två typer (avseende funktion) av brandvarnare, optisk och joniserande. Båda dessa reagerar på rök, men de känner av rökpartiklarna genom olika tekniska lösningar. Det syns inte utifrån om brandvarnaren är av den ena eller den andra sorten. Även om respektive typ är mer känsliga för vissa typer av rökpartiklar, så visar erfarenheten att båda sorterna ger varning vid bränder i bostäder på så sätt att de ger en likvärdigt skydd. Tiden från det att brandvarnaren ger larm till det att det blir en farlig miljö blir generellt sett lika, vare sig man har optisk eller joniserande brandvarnare.

Nätanslutna brandvarnare

Nätanslutna brandvarnare är anslutna till det allmänna elnätet för att säkerställa att de alltid är driftsatta. De har en batteribackup om ett strömavbrott skulle inträffa. Batteriet ska bytas efter tillverkarens anvisningar.

Var ska man montera brandvarnare?

Brandvarnarna ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller dock följande:

 • Brandvarnarna placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet.
 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 • Brandvarnarna ska sitta i taket, inte på väggen.
 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
 • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 • Placera inte brandvarnare nära köksspisen eller i badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka irriterande falsklarm. Glöm inte att testa dem när du monterat upp dem!

Skötsel och kontroll

 • Rengör brandvarnarna från utsidan med dammsugare en gång om året.
 • Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier – då slipper du byta varje år. Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång om året (till exempel på 1:a advent).
 • Kontrollera att brandvarnarna fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.
 • Byt ut brandvarnarna efter 8–10 år. De har begränsad livslängd.

Testa brandvarnaren

Gör en funktionskontroll av brandvarnaren minst en gång i kvartalet och när du har varit hemifrån en längre tid. Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Brandvarnarens siren ska då ljuda. Samtliga funktioner i brandvarnaren kontrolleras på det här sättet.

Om brandvarnaren aktiveras oavsiktligt vid till exempel matlagning, kan du vifta bort röken med en tidning eller liknande, för att få brandvarnaren att tystna. Undvik att avlägsna brandvarnaren från sin plats, eller att plocka bort batteriet.

Om det börjar brinna

Även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand.

Gör så här om det börjar brinna:

 • Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Därför måste du ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.
 • Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
 • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Över 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. Brandsäkert hem-konceptet räddar liv. I konceptet ingår ett driftsäkert brandvarnarsystem, automatisk övervakning av köksspisen, brandsläckare och brandfilt samt utbildning i brandskydd.

Källa: Brandskyddsföreningen

 

 

 

Dina varor

Din kundvagn är tom

  Totalt: 0