Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Skåpguiden: Vapenskåp

Vad säger lagen om vapenskåp?

För förvaring av vapen finns särskilda anpassade vapenskåp. Kraven på vapenskåp idag är att de är testade och certifierade enligt normen SSF 3492 som innebär att skåpet har ett godkänt inbrottsskydd. Undantag för förvaring av skjutvapen i vissa äldre skåp upphörde att gälla vid utgången av 2010.

Innan ett skåp får en säkerhetsklassning så måste det genomgå ett övervakat inbrottstest. I Sverige är det Svenska Stöldskyddsföreningen tillsammans med Rikspolisstyrelsen som genomför inbrottstester. När testerna är slutförda så utfärdas ett certifikat som beskriver hur inbrottssäkert ett skåp är. Skåpens klassning framgår av den skylt som skall sitta på dörrens insida, vanligen i övre vänstra eller högra hörnet.

Ett inbrottstest innebär, förenklat, att man begår ett regelrätt inbrott i skåpet. Man använder, på förhand, angivna inbrottsverktyg och mäter sedan den tid det tar att forcera skåpet. Ju längre tid det tar desto säkrare skåp och desto högre inbrottsklassning. Klassningen som utmynnat i ett certifikat, är sedan avgörande för hur stora värden man får försäkra i skåpet.

Här kan du se hur ett inbrottstest går till: Vapenskåp inbrottstest

I Sverige utfärdas två olika certifikat för inbrottsklassade skåp, SSF 3492 och SS 3493. Dessa normer klargör vilka verktyg testinstitutet kan använda vid provning, samma vid båda normerna. Målsättningen för testinstitutet är att så snabbt som möjligt skapa ett genomgående hål på 10 x 10 cm. Kan detta inte göras under bestämd tid så klarar skåpet testet, dock skall säkerhetsskåpets grundstomme vara tillverkad i 4 mm´s stålplåt samt båda ha borr- och inslagningsskydd vid låssystem. Låsen måste även dem vara testade och godkända.

Enligt lag ska vapen förvaras i säkerhetsskåp klassade enligt SSF 3492. Den som innehar skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den. Regeln finns i 5 kap. 1 § vapenlagen (1996:67). Detta gäller för alla som innehar skjutvapen.

Vapen ska förvaras i säkerhetsskåp som uppfyller svensk standard SS 3492 eller annat lika säkert förvaringsutrymme. Om förvaringen omfattar ett större antal eller särskilt farliga skjutvapen kan polisen ställa ytterligare krav på förvaringen. Du kan läsa mer om förvaring i 17 kap. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen FAP 551-3.

Vapen som gjorts varaktigt obrukbara, så kallade pluggade vapen, och effektbegränsade vapen, till exempel licensfria luftgevär, får förvaras på annat betryggande sätt, till exempel i låst vapenställ.

För förvaring av vapenhandlares och vissa sammanslutningars vapen finns regler i FAP 556-2.

Att tänka på när du köper vapenskåp

  • Enligt vapenlagen 6 § ska ett skåp som utan vapen har en vikt som understiger 150 kg vara förankrat i byggnadsstommen. Ett sådant skåp kan som alternativ till förankring förses med tyngder så att vikten 150 kg uppnås.
  • Tänk framåt och köp gärna ett större skåp även om du inte behöver det från början. Men det kommer du troligtvis göra längre framåt när du skaffar dig fler vapen. Det inte helt ovanligt att vapengarderoben regelbundet utökas med tiden, allt eftersom intresset för jakten eller skyttet utvecklas. Det är dessutom lätt att samla på sig mer och mer ammunition som tar plats. Tänk därför på att välja ett vapenskåp som är tillräckligt stort även några år framöver.Tänk på att du utöver dina vapen även vill ha plats att kunna förvara dess ammunition i vapenskåpet. Dessutom kanske du äger en jaktradio eller annan dyrbar utrustning som du vill låsa in tillsammans med dina vapen. Det kan vara sura pengar att efter något år behöva köpa nytt, större skåp när man istället kunde lagt en tusenlapp extra i första skedet. Ett gott råd är således att definitivt köpa ett större skåp än vad du behöver i dagsläget, och kanske till och med större än vad du tror att du kommer behöva framtiden.
  • Ett vapenskåp kan köpas med nyckellås eller kodlås. Det finns fördelar och nackdelar med båda låstyperna, men majoriteten av svenska vapeninnehavare verkar föredra lösningen med kodlås. Fördelen med kodlås är att du behöver inte vara rädd att barnen eller obehöriga hittar den gömda nyckeln och du riskerar inte heller att tappa nyckeln.  Skapa dock din egen uppfattning och välj utefter dina behov. Tänk dock på att byte av låstyp i efterhand normalt är ett dyrt alternativ då en auktoriserad låstekniker måste genomföra och godkänna bytet. Alla våra vapenskåp kan utrustas med kodlås.

Ansöka om vapenlicens

När du ansöker om vapenlicens behöver polisen veta att du köpt/äger ett godkänt vapenskåp. Därför behöver du i ansökningsblanketten i rutan ”Förvaringssätt” uppge vapenskåpets fabrikat/tillverkare och skåpets modellbeteckning. Fabrikatet för alla våra vapenskåp framgår i den tekniska specifikationen. Modellbeteckningen är detsamma som namnet på vapenskåpet.

Nyttiga länkar

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0