• Keycontrol 9550-L (paket)

  Nyckelskåp Keycontrol 9550 SC är ett smart nyckelskåp, med elektronisk nyckelidentifiering för kontroll av varje enskild nyckel. Rymmer upp till 84 låsta nyckelplatser.

  9550 SC nyckelskåp hanterar 2000 koder och administreras med PC-programmet KeyWin 5, där samtliga händelser registreras och sparas. Loggfunktionen sparar de 3600 senaste händelserna så man kan gå tillbaka och se namnet på den som har tagit ett viss nyckel och vid vilken tidpunkt.

  Med 9550 SC vet man alltid vet vem som har en nyckel. I programvaran programmeras vilka nycklar varje användare ska ha tillgång till, tar man fel nyckel larmar skåpet. Nyckellisten känner av och identifierar varje enskild nyckeltapp när den sätts in. Nyckeltappen kan sättas på vilken ledig plats som helst i skåpet, systemet identifierar den automatiskt. Går också att välja bestämda platser och fysiskt låsta platser.

  Systemet visar med lysdioder vilka nycklar användaren har tillgång till.

  Keycontrol-serien går att styra via PC-nätverk och även över TCP/IP. Kan kopplas direkt med ett nätverkskabel antingen till ett lokalt nätverk eller till en dator.
  Finns även möjlighet att styra allt genom ett webbgränssnitt som hostas av tillverkaren. Webbhosting kostar 295 kr/mån.

  Keycontrol-serien är fullt flexibelt och kan enkelt byggas ut från 84 nyckelplatser upp till tusentals nyckelplatser i samma nyckelhanteringssystem. I takt med att behovet växer kan du lätt komplettera med fler lister och nyckelplatser i ditt nyckelskåp, eller med flera nyckelskåp i samma system. Nyckelskåpet 9550 SC kan ha upp till 84 nyckelplatser.

  I detta paket ingår nyckelskåp Keycontrol 9550 SC, batteri-backup, KeyControl list för 14 låsta tappar, 14 numrerade nyckelbrickor, 14 st KeyControl tappar, 14 st KeyControl nyckelring vajer och programvara KeyWin 5. Programvaran KeyWin 5 har en licenskostnad på 2440 kr/år som faktureras av tillverkaren efter driftsättning.

  Enkel elanslutning via vanligt 230 volts vägguttag. Batteribackup ingår och används för att kunna få ut nycklar även vid ett strömavbrott.

  Skåpet kan kopplas till extern system för larm eller kortläsare.

 • Keycontrol 9550 EC

  Utbyggnadsskåp för Keycontrol-serien med 1 dörr och maximalt 84 nyckelplatser. (maximalt 6 nyckellister med 14 platser i vardera list). Utbyggnadsskåpen styrs via huvudskåpen. Maximalt 1 utbyggnadsskåp kan anslutas till varje huvudskåp.

  Detta pris inkluderar inga nyckellist, dessa kan väljas till längre ner.

 • Valuebox 7006 S

  ValueBox är ett smart system för värdesakshantering och passar in i en mängd olika branscher såsom butik, bank, polis och apotek. Värdeskåpen finns i olika utföranden för både små och stora verksamheter.

  Varje fack styrs och öppnas med separata koder och det finns möjlighet att ha upp till 500 användarkoder/fack och loggfunktion.

  ValueBox från system-serien är en flexibel och intelligent nyckelskåp där knappsatsen kompletteras med display för bra överblick och enkel programmering. Aktivera larm, se vem som öppnat en viss fack eller visa historik, allt direkt i displayen. Loggfunktionen sparar de 3600 senaste händelserna så man kan gå tillbaka och se namnet på den som har öppnat skåpet och vid vilken tidpunkt.

  Skåpet har sex förvaringsfack och knappsats för kodinmatning och programmering. Kan byggas ut med Expansion-skåp med upp till 15 skåp i valfri kombination. Det gör att det kan finnas 96 luckor i ett och samma system, som då alltså styrs via en och samma knappsats.

  Enkel elanslutning via vanligt 230 volts vägguttag. Batteribackup finns som extra tillbehör och används för att kunna öppna facken vid ett strömavbrott. Batteribackup kommer färdigmonterat vid leverans av skåpet.

  För enklare och överskådligare administrering kan nyckelskåpen i system-serien kopplas till dator med Keywin Light programvara. All kommunikation görs via ett USB minne där man tankar upp och ned information mellan skåp och dator, se tillbehör längre ner.

  Skåpet kan kopplas till extern system för larm eller kortläsare.

 • Valuebox 7005 S

  ValueBox är ett smart system för värdesakshantering och passar in i en mängd olika branscher såsom butik, bank, polis och apotek. Värdeskåpen finns i olika utföranden för både små och stora verksamheter.

  Varje fack styrs och öppnas med separata koder och det finns möjlighet att ha upp till 500 användarkoder/fack och loggfunktion.

  ValueBox från system-serien är en flexibel och intelligent nyckelskåp där knappsatsen kompletteras med display för bra överblick och enkel programmering. Aktivera larm, se vem som öppnat en viss fack eller visa historik, allt direkt i displayen. Loggfunktionen sparar de 3600 senaste händelserna så man kan gå tillbaka och se namnet på den som har öppnat skåpet och vid vilken tidpunkt.

  Skåpet har fem förvaringsfack och knappsats för kodinmatning och programmering. Kan byggas ut med Expansion-skåp med upp till 15 skåp i valfri kombination. Det gör att det kan finnas 96 luckor i ett och samma system, som då alltså styrs via en och samma knappsats.

  Enkel elanslutning via vanligt 230 volts vägguttag. Batteribackup finns som extra tillbehör och används för att kunna öppna facken vid ett strömavbrott. Batteribackup kommer färdigmonterat vid leverans av skåpet.

  För enklare och överskådligare administrering kan nyckelskåpen i system-serien kopplas till dator med Keywin Light programvara. All kommunikation görs via ett USB minne där man tankar upp och ned information mellan skåp och dator, se tillbehör längre ner.

  Skåpet kan kopplas till extern system för larm eller kortläsare.

 • Valuebox 7003 S

  ValueBox är ett smart system för värdesakshantering och passar in i en mängd olika branscher såsom butik, bank, polis och apotek. Värdeskåpen finns i olika utföranden för både små och stora verksamheter.

  Varje fack styrs och öppnas med separata koder och det finns möjlighet att ha upp till 500 användarkoder/fack och loggfunktion.

  ValueBox från system-serien är en flexibel och intelligent nyckelskåp där knappsatsen kompletteras med display för bra överblick och enkel programmering. Aktivera larm, se vem som öppnat en viss fack eller visa historik, allt direkt i displayen. Loggfunktionen sparar de 3600 senaste händelserna så man kan gå tillbaka och se namnet på den som har öppnat skåpet och vid vilken tidpunkt.

  Skåpet har tre förvaringsfack och knappsats för kodinmatning och programmering. Kan byggas ut med Expansion-skåp med upp till 15 skåp i valfri kombination. Det gör att det kan finnas 96 luckor i ett och samma system, som då alltså styrs via en och samma knappsats.

  Enkel elanslutning via vanligt 230 volts vägguttag. Batteribackup finns som extra tillbehör och används för att kunna öppna facken vid ett strömavbrott. Batteribackup kommer färdigmonterat vid leverans av skåpet.

  För enklare och överskådligare administrering kan nyckelskåpen i system-serien kopplas till dator med Keywin Light programvara. All kommunikation görs via ett USB minne där man tankar upp och ned information mellan skåp och dator, se tillbehör längre ner.

  Skåpet kan kopplas till extern system för larm eller kortläsare.

 • Valuebox 7004 S

  ValueBox är ett smart system för värdesakshantering och passar in i en mängd olika branscher såsom butik, bank, polis och apotek. Värdeskåpen finns i olika utföranden för både små och stora verksamheter.

  Varje fack styrs och öppnas med separata koder och det finns möjlighet att ha upp till 500 användarkoder/fack och loggfunktion.

  ValueBox från system-serien är en flexibel och intelligent nyckelskåp där knappsatsen kompletteras med display för bra överblick och enkel programmering. Aktivera larm, se vem som öppnat en viss fack eller visa historik, allt direkt i displayen. Loggfunktionen sparar de 3600 senaste händelserna så man kan gå tillbaka och se namnet på den som har öppnat skåpet och vid vilken tidpunkt.

  Skåpet har fyra förvaringsfack och knappsats för kodinmatning och programmering. Kan byggas ut med Expansion-skåp med upp till 15 skåp i valfri kombination. Det gör att det kan finnas 96 luckor i ett och samma system, som då alltså styrs via en och samma knappsats.

  Enkel elanslutning via vanligt 230 volts vägguttag. Batteribackup finns som extra tillbehör och används för att kunna öppna facken vid ett strömavbrott. Batteribackup kommer färdigmonterat vid leverans av skåpet.

  För enklare och överskådligare administrering kan nyckelskåpen i system-serien kopplas till dator med Keywin Light programvara. All kommunikation görs via ett USB minne där man tankar upp och ned information mellan skåp och dator, se tillbehör längre ner.

  Skåpet kan kopplas till extern system för larm eller kortläsare.

 • Valuebox 7002 S

  ValueBox är ett smart system för värdesakshantering och passar in i en mängd olika branscher såsom butik, bank, polis och apotek. Värdeskåpen finns i olika utföranden för både små och stora verksamheter.

  Varje fack styrs och öppnas med separata koder och det finns möjlighet att ha upp till 500 användarkoder/fack och loggfunktion.

  ValueBox från system-serien är en flexibel och intelligent nyckelskåp där knappsatsen kompletteras med display för bra överblick och enkel programmering. Aktivera larm, se vem som öppnat en viss fack eller visa historik, allt direkt i displayen. Loggfunktionen sparar de 3600 senaste händelserna så man kan gå tillbaka och se namnet på den som har öppnat skåpet och vid vilken tidpunkt.

  Skåpet har två stora förvaringsfack och knappsats för kodinmatning och programmering. Kan byggas ut med Expansion-skåp med upp till 15 skåp i valfri kombination. Det gör att det kan finnas 96 luckor i ett och samma system, som då alltså styrs via en och samma knappsats.

  Enkel elanslutning via vanligt 230 volts vägguttag. Batteribackup finns som extra tillbehör och används för att kunna öppna facken vid ett strömavbrott. Batteribackup kommer färdigmonterat vid leverans av skåpet.

  För enklare och överskådligare administrering kan nyckelskåpen i system-serien kopplas till dator med Keywin Light programvara. All kommunikation görs via ett USB minne där man tankar upp och ned information mellan skåp och dator, se tillbehör längre ner.

  Skåpet kan kopplas till extern system för larm eller kortläsare.

 • Batteribackup

  Med batteribackup behöver du aldrig fundera över nyckelskåpets tillgänglighet. Batteribackup används för att kunna öppna facken om strömmen gått.

 • Valuebox 7006 E

  Utbyggnadsskåp till Valuebox-serien som ansluts till ett huvudskåp ur serien. Huvudskåpet kan utökas med upp till 15 st utbyggnadsskåp och kan kombineras med de olika serierna allt efter behov av förvaringsfack

  Luckan styrs via huvudskåpet men kan även i nödfall öppnas med nyckel via serviceluckan.

 • Valuebox 7005 E

  Utbyggnadsskåp till Valuebox-serien som ansluts till ett huvudskåp ur serien. Huvudskåpet kan utökas med upp till 15 st utbyggnadsskåp och kan kombineras med de olika serierna allt efter behov av förvaringsfack

  Luckan styrs via huvudskåpet men kan även i nödfall öppnas med nyckel via serviceluckan.

 • Valuebox 7004 E

  Utbyggnadsskåp till Valuebox-serien som ansluts till ett huvudskåp ur serien. Huvudskåpet kan utökas med upp till 15 st utbyggnadsskåp och kan kombineras med de olika serierna allt efter behov av förvaringsfack

  Luckan styrs via huvudskåpet men kan även i nödfall öppnas med nyckel via serviceluckan.

 • Valuebox 7003 E

  Utbyggnadsskåp till Valuebox-serien som ansluts till ett huvudskåp ur serien. Huvudskåpet kan utökas med upp till 15 st utbyggnadsskåp och kan kombineras med de olika serierna allt efter behov av förvaringsfack

  Luckan styrs via huvudskåpet men kan även i nödfall öppnas med nyckel via serviceluckan.

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan Ny order

Din webbläsare är för gammal och behöver uppdateras för att E-safe ska fungera korrekt.

Ring oss så kan vi hjälpa dig med din beställning: 08-120 504 60