Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Skåpguiden: Arkivskåp och vertikalskåp

Köp arkivskåp här!

Arkivskåpen har samma egenskaper och testas på samma sätt som dokumentskåpen. Skillnaden är att ett arkivskåp är anpassat för hängmappar med utdragbara lådor i stället för en dörr. Vertikalskåp används ofta för brandskydd och förvaring av journaler, kontrakt och avtal. Ett arkivskåp ger det bästa kapacitetsutnyttjandet om man använder ett hängmappssystem för A4 eller foliomappar och kan även förses med en datamediainsats.

Arkivskåpen är utrustade med två eller flera lådor som löper på kullagrade stålexpansioner. Skåpen är utrustade med centrallås och snäpplås till varje låda för att ge en förenklad åtkomst till enskilda lådor.

Skåpen brandklassas efter att ha genomgått brandtester och får sedan ett certifikat som beskriver hur länge skåpet skyddar innehållet under en kraftig brand.

Gemensamt för de olika testnormerna är att testet görs i en ugn som hettas upp till c:a 1000 °C grader. Det är en extremtemperatur som har den effekten att färgen på skåpet smälter, liksom handtag av aluminium och andra detaljer på skåpet. Vid en vanlig brand uppnås sällan eller aldrig denna temperatur men den tjänar som en norm under testning.

Testet går ut på att, genom sensorer, mäta innetemperaturen i skåpet under en på förhand angiven tidsintervall, vanligen 60 minuter eller 120 minuter men även 90 minuters tester förekommer. Under tidsintervallen får inte dokumentskåp eller vertikalskåp ha en innetemperatur som överstiger 175 °C, vilket motsvarar gränsen för vad papper tål innan det blir oläsligt. När ett dokumentskåp inreds med en datamediainsats för att skydda datamedia så får inte innetemperaturen under testet överstiga 50 °C då det är maxtemperaturen för datamedia.

I vissa tester förekommer även ett falltest, dvs. man släpper skåpet från 9 meters höjd och hettar sedan upp det igen med kravet att det skall hålla den invändiga temperaturökningen borta. Detta simulerar ett fall från andra våningen i ett hus som rasar samman.

Både serie BF och serie PRO är testade enligt UL standard, Underwriters Labratories standard, som är ett amerikanskt brandtest som kan inkludera fall- och chocktest om man begär detta, då genomförs även en produktionskontroll. Skåpen certifieras i 1H eller 2H som står för en eller två timmars test. Test sker både för papper och för datamedia. UL auktoriserade institut står för testerna och UL utfärdar certifikaten.

Arkivskåpen har inget certifierat inbrottsskydd men erbjuder, liksom dokumentskåp, dock ett visst tillgreppsskydd, för förvaring av föremål som kräver inbrottsskydd finns särskilda säkerhetsskåp. Säkerhetsskåp används för att skydda innehåll mot inbrott och stöld. Användningsområdena är många och även utbudet av inredning är stort. Säkerhetsskåp kan utrustas med nyckelinredningar för säker förvaring av nycklar, de kan också utrustas med en datamediainsats för förvaring och brandskydd av datamedia, CD-skivor, mobiltelefoner, mp3-spelare och AV-utrustning.

Säkerhetsskåp har testats och klassats enligt SS 3492. Inbrottstesten utförs av certifierat institut i enlighet med gällande testnorm. De nu gällande testnormerna heter SS 3492 och SS 3493, dessa normer klargör vilka verktyg testinstitutet kan använda vid provning, samma vid båda normerna. Målsättningen för testinstitutet är att så snabbt som möjligt skapa ett genomgående hål på 10 x 10 cm. Kan detta inte göras under bestämd tid så klarar skåpet testet, dock skall säkerhetsskåpets grundstomme vara tillverkad i 4 mm´s stålplåt samt båda ha borr- och inslagningsskydd vid låssystem. Låsen måste även dem vara testade och godkända. Kassaskåpet skall även ha klarat minimum brandklass 60P enligt brandklass NT Fire 017 för att erhålla klassningen SS 3493.

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0