Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Skåpguiden: Medicinskåp

Köp medicinskåp här!

Medicinskåp används för individuell förvaring av läkemedel på till exempel gruppboende, sjukhem, sjukhus eller servicehus. De är utrustade med antingen nyckellås eller elkodslås och är stöldfördröjande men har sällan ett ordentligt inbrottsskydd och passar då bättre för enklare förvaring av medicin. Medicinskåp är ofta mindre i storlek och finns även anpassade som hörnskåp för att man enkelt ska kunna placera skåpet.

Medicinskåp kan inreda på flera sätt, bland annat kan man kombinera medicinskåp med nyckelskåp för att enkelt kunna förvara och skydda nycklar på boenden. Skåpen kan också inredas med olika hyllor och fack för att man enkelt ska kunna separera olika individers läkemedel.

För att inbrottsskydda innehållet i ett medicinskåp kan man skaffa ett säkerhetsskåp som man placerar medicinskåpet i. Säkerhetsskåpen är tillverkade i 4 mm stålplåt och uppfyller vissa uppgivna krav på utformning av lås- och regelsystem. De testas och klassificeras av Svenska Stöldskyddsföreningen enligt normen SS 3492 som är ett minimum krav för bland annat förvaring av vapen och butiker som behöver försäkra sitt tobakslager. Vidare kan nämnas nyckelförvaring, förvaring av annat stöldbegärligt gods som t.ex. mobiltelefoner, mp3 spelare, AV utrustning. Genom ett SS 3492 certifikat kan man dessutom försäkra vissa värden i skåp ifall ett inbrott skulle äga rum.

För att ett skåp ska få en inbrottsklassning utförs ett inbrottstest. Ett inbrottstest innebär, förenklat, att man begår ett regelrätt inbrott i skåpet. Man använder, på förhand, angivna inbrottsverktyg och mäter sedan den tid det tar att forcera skåpet. Ju längre tid det tar desto säkrare skåp och desto högre inbrottsklassning. Klassningen som utmynnat i ett certifikat, är sedan avgörande för hur stora värden man får försäkra i skåpet.

Ibland kan det även vara nödvändigt att brandskydda material i ett medicinskåp. Då rekommenderas att man köper ett kassaskåp som både är brandtestat och inbrottstestat. Skåpen testas för brandskydd respektive inbrottsskydd och uppnår på så sätt en klassning varvid man utfärdar ett certifikat.

Det finns flera standarder vad gäller brandtester, den vanligaste i Sverige är den Nordiska standarden som innefattar regelbunden produktionskontroll och krav på återtestning inom fem år. Skåpen certifieras i 60P, 90P eller 120P (för papper) alternativt 60 Diskette eller 120 Diskette (för datamedia). Talen anger antal minuter i ugnen. Testet utförs i Sverige av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) som sedan klassificerar skåpen.

Gemensamt för de olika testnormerna är att testet görs i en ugn som hettas upp till cirka 1000 °C. Vi talar här om en extremtemperatur som har den effekten att färgen på skåpet smälter liksom t.ex. handtag av aluminium och andra detaljer. Vid en ordinär brand nås sällan eller aldrig denna temperatur men den höga temperaturen tjänar som en norm.

Testet går ut på att, genom sensorer, mäta innetemperaturen i skåpet under en på förhand angiven tidsintervall, vanligen 60 minuter eller 120 minuter men även 90 minuters tester förekommer. Under tidsintervallen får inte skåpets innetemperatur överstiga 175 °C om skåpet testas för brandskydd av papper, till exempel vid brandtestning av dokumentskåp och vertikalskåp. När skåpet testas för att brandskydda datamedia, till exempel datorskyddsskåp eller datamediainsatser, får inte innetemperaturen överstiga 50 °C då det är den maxtemperatur som datamedia tål.

I vissa tester förekommer även ett falltest, det vill säga att man släpper skåpet från 9 meters höjd och hettar sedan upp det igen med kravet att det skall hålla den invändiga temperaturökningen borta. Detta simulerar ett fall från andra våningen i ett hus som rasar samman.

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0