Inbärning Fri frakt Snabba leveranser Lägsta pris garanti Betala mot faktura Stort utbud

Skåpguiden: Nyckelskåp

Köp nyckelskåp här!

Nyckelskåp används för förvaring av nycklar och används ofta på företag, sjukhus och servicehus. Nyckelskåp finns med certifierade inbrottsklassning och även med alkolås. Som grund ligger ett nyckelsäkerhetsskåp, inbrottsklassat i SS 3492. Då utrustar man ett säkerhetsskåp med en nyckelinredning, antal nycklar avgör storleken på säkerhetsskåpet.

På nyckelskåpet har man ett elektroniskt kodlås som kan levereras i olika utföranden beroende på vilka funktioner man önskar. Man kan få enkelt utförande med endast en kod i stället för nyckel eller individuella koder med avläsning av vem som har öppnat skåpen när.Till låset kopplas sedan ett alkolås av fabrikatet V3 från Alkolås i Skandinavien AB som är godkänt av Statens Vägverk. För att få tillgång till nycklar fäster man ett munstycke i alkolåset och blåser. Finns ingen alkohol i utandningsluften så släpper en spärr till låset och man kan slå sin kod och ta ut nycklarna.

Nyckelskåp med nyckelkrokar finns i flera utföranden. De enklaste är tillverkade i tunnplåt och ger inget som helst inbrottsskydd. Sedan finns det oklassade nyckelskåp, tillverkade i 3 mm stålplåt. Denna konstruktion ger ett godtagbart inbrottsskydd som dock inte godkänns av försäkringsbolagen vid förvaring av vissa nyckeltyper. Då krävs nyckelskåp/säkerhetsskåp som är klassade enligt SS 3492.

Det kan handla om förvaring av huvudnycklar eller bilnycklar för bilhandlare och bilverkstäder. Den mest avancerade förvaringen får man i ett värdeskåp och det krävs för förvaring av t.ex. huvudnycklar som går till 100-tals dörrar. Då motsvarar en huvudnyckel värdet av vad det kostar att byta ut dessa lås.

För att ett nyckelskåp ska få en inbrottsklassning utförs ett inbrottstest. Ett inbrottstest innebär, förenklat, att man begår ett regelrätt inbrott i skåpet. Man använder, på förhand, angivna inbrottsverktyg och mäter sedan den tid det tar att forcera skåpet. Ju längre tid det tar desto säkrare skåp och desto högre inbrottsklassning. Klassningen som utmynnat i ett certifikat, är sedan avgörande för hur stora värden man får försäkra i skåpet.

Inbrottstesten utförs av certifierat institut i enlighet med gällande testnorm. De nu gällande testnormerna heter SS 3492 och SS 3493, dessa normer klargör vilka verktyg testinstitutet kan använda vid provning, samma vid båda normerna. Målsättningen för testinstitutet är att så snabbt som möjligt skapa ett genomgående hål på 10 x 10 cm. Kan detta inte göras under bestämd tid så klarar skåpet test, dock skall säkerhetsskåpets grundstomme vara tillverkad i 4 mm´s stålplåt samt båda ha borr- och inslagningsskydd vid låssystem. Låsen måste även dem vara testade och godkända. Skåpet skall även ha klarat minimum brandklass 60P enligt brandklass NT Fire 017 för att erhålla klassningen SS 3493.

När man använder säkerhetsskåp som nyckelförvaring så har skåpet en klassning som heter SS 3492, vilket innebär att det är testat och godkänt för inbrottsskydd men inte brandskydd. Denna klassning ger möjlighet att försäkra vissa värden och är också minimikrav för viss förvaring, t.ex. av vapen. I Sverige är det Svenska Stöldskyddsföreningen tillsammans med Rikspolisstyrelsen som genomför inbrottstester. När testerna är slutförda så utfärdas ett certifikat som beskriver hur inbrottssäkert ett skåp är. Skåpens klassning framgår av den skylt som skall sitta på dörrens insida, vanligen i övre vänstra eller högra hörnet.

Dina varor

Din kundvagn är tom

    Totalt: 0