• Så har kassaskåp flera användningsområden

  Traditionellt sett används kassaskåp enbart för att förvara kontanter men allt eftersom samhället har gått över till att bli mer tekniskt avancerat har man också upptäckt flera viktiga användningsområden. Idag använder privatpersoner liksom företagare enligt en artikel Aftonbladet kassaskåp för att förvara allt från värdepapper och lösenord till nycklar samt kontrakt av olika slag. Många väljer också att ha det som smyckesförvaring.

  Kassaskåp går numera att hitta i många olika former och storlekar. Prisklassen varierar från någon hundralapp eller två till många tusen kronor. Marknaden för kassaskåp är stor och man ser en utveckling där allt fler privatpersoner väljer att låta installera kassaskåp även i hemmet. Man ser helt enkelt tryggheten med att själv ha ett kassaskåp som man kan kontrollera.

  Allt fler inbrott sker dock av kriminella ligor med målet att komma åt känslig information. Detta är en av orsakerna till att långt fler människor än tidigare väljer att ha personliga kassaskåp. Det finns helt enkelt en hel del saker som man helt enkelt inte vill förvara digitalt eftersom risken för att någon ska kunna nå uppgifterna är alltför stor.

  Vare sig man väljer att investera i ett kassaskåp för personligt bruk eller för att säkra värdesaker och kontanter i sin butik eller affärsverksamhet så är det ett gott val att köpa ett kassaskåp av bra kvalitet. Då minskar man risken för att någon ska komma åt dokument, kontanter eller andra saker som av någon anledning inte får komma i felaktiga händer. Det är ju sällan en smart ide’ att välja kassaskåp som är enkla att bara plocka med sig. Istället ska man satsa på ett som gör att eventuella tjuvar känner att det är för komplicerat att bryta sig in i för att man ska vilja prova.

 • Därför är ett fastbultat kassaskåp ett smart val

  Att investera i ett bra kassaskåp är alltid en god ide’ för affärsinnehavare som vill hålla kontanter och andra värdesaker trygga på kontoret eller i butiken. Det är ju ett faktum att man dagligen hanterar dessa i olika typer av transaktioner med kunderna och att man bör försäkra sig om att de är trygga till dess att de kan placeras på banken.

  När en frisersalong i Kristianstad under natten till lördagen fick påhälsning av inbrottstjuvar försökte man bland annat få med sig ett fastbultat kassaskåp men misslyckades då man helt enkelt inte kunde få loss det från väggen. Det faktum att man valt ett kassaskåp som inte lätt kunde förflyttas visade sig alltså vara en briljant ide’ för affärsinnehavaren.

  Många tjuvar rekognoserar innan man går in i en affärslokal för att stjäla kassaskåp och annat av värde. Fastbultade kassaskåp är näst intill omöjliga att få loss och detta minskar risken för att tjuvarna ska välja ens egen affärsverksamhet markant. Man vill helt enkelt inte lägga tid på att bryta sig in i en lokal där man med stor sannolikhet inte kommer att kunna nå värdesaker utan väljer i dessa fall hellre mindre säkra lokaler.

  Tjuvarna lyckades vid inbrottet i Kristianstad att få med sig en kassaapparat och en Ipad. Deras innehåll och huruvida det är av värde är i dagsläget okänt. Tidningen Kristianstadsbladet rapporterar att det i nuläget inte finns några misstänkta för inbrottet men polisen arbetar med att försöka säkra spår från fönstret där tjuvarna gick in i frisersalongen samt på andra platser runt om i lokalen.

  Man hoppas på att detta visar på vikten av att företagare runt om landet tänker igenom hur man på bästa sätt kan hålla sin verksamhet säker.

 • Så kan säkrare vapenhantering nolla dödsolyckor

  Statistiken visar att antalet dödsolyckor med vapen har minskat stadigt sedan 1980-talet, en tid då det skedde cirka sex stycken dödliga vådaskjutningar i Sverige om året. En avhandling från Umeå Universitet, där man studerat dödliga skottskador i landet, visar att siffran nu är nere på tre personer per år.

  En av anledningarna till detta tros vara att kunskapen om hur man ska förvara och hantera vapen har ökat kraftigt, mycket tack vare att man 1985 införde obligatorisk jägarexamen för att få hantera vapen.

  Fallen där dödsolyckor sker då en jägare till exempel misstas för en älg och skjuts eller då man snubblar till och ett skott går av är vanligast. Alla kan ramla, speciellt ute i naturen där grenar och stenar kan ställa till problem liksom väderleken.

  Mensura Junuzovic, författaren av studien, samt specialistläkare vid Umeå universitet och medicine doktor inom rättsmedicin, konstaterar; ”alla vapen kan gå av när något oväntat sker, oavsett om de är säkrade eller inte”.

  Sedan finns också gruppen där man noterar att vapenskåp och hur man förvarar vapnen är avgörande för en trygg miljö. Junuzovic berättar vidare; det finns flera fall där barn hittar föräldrarnas vapen eller nycklarna till vapenskåpet och så skjuter de sig själva eller någon annan.

  Felaktig vapenhantering och hur man sköter vapenförvaringen är faktorer som enligt studien visat sig ha stor påverkan på huruvida en olycka sker. Det är sällan en olycka orsakas av ett fel på själva vapnet.

  Man kan med andra ord konstatera att det är viktigt att förvara vapen på ett säkert sätt – i vapenskåp. Dessutom har man ett ansvar för att nycklarna till skåpet hanteras varsamt och tryggt så att ingen obehörig kan komma in i skåpet av misstag.

  Mensura Junuzovic konstaterar i sin avhandling att man i Sverige idag är nära nollvisionen vad gäller denna typ av olyckor, men att träning och utbildning vad gäller säker vapenhantering är fortsatt viktig.

 • Kvinna hittade kassaskåp i skogen och sökte själv reda på dess ägare

  De flesta som hittar ett kassaskåp i skogen skulle med stor sannolikhet ringa polisen, men Nina Unkuri från Vallentuna bestämde sig istället för att själva hitta kassaskåpets ägare och returnera dess innehåll.

  När Nina fann kassaskåpet under en promenad hade hon själv nyligen blivit av med registreringsplåtar till sin bil. Detta betydde att hon spenderat lång tid i kö hos polisen för att göra en anmälan. Med denna erfarenhet i bagaget hade hon inte lust att stå i regnet och vänta på att polisen skulle skicka ut en bil. Istället undersökte hon själv kassaskåpets innehåll som redan låg exponerat i det ösande regnet.

  Bland bilder, dokument och fotonegativ fann hon registreringsbevis för bilar, en pärm märkt ”huset” och en mängd olika kvitton. Genom att torka av vattnet från dokumenten så gott det gick fick hon fram ett namn på en person som hon sedan sökte efter på nätet. Nina hittade ett namn på en person som bodde i Vallentuna, men jobbade som redovisningskonsult i stan, och när hon kontaktade henne för att fråga om hon blivit av med sitt kassaskåp uttryckte kvinnan att Nina hade ”räddat hennes liv”.

  Ägarna informerade Nina om att det bland annat fanns extranycklar till huset och bilen i kassaskåpet. De hade kostat många tusen kronor att ersätta om inte Nina hade varit så handlingskraftig. Ägarna var mycket tacksamma över att få tillbaka sitt kassaskåp och framförallt de saker som de annars skulle ha förlorat. Det enda som fortfarande saknas är silver och en del smycken.

  Då det blir allt vanligare att man försöker ta med sig kassaskåpen istället för att bryta upp dem på plats så är det viktigt att man bultar fast skåpen för att minska risken att man blir av med sina värdesaker.

  Polisen har i nuläget inga spår efter dem som stal kassaskåpet och heller ingen misstänkt person. Man jobbar för att försöka säkra spår från tjuvgodset samt i huset de stals ifrån men tror tyvärr att regnet har spolat bort det mesta.

 • Bankfack ett minne blott med en växande marknad för värde- och kassaskåp

  Den gamla tidens bankfack, där kunder kunde förvara sina värdesaker i speciella värdefack på banken, ser ut att bli ett minne blott på allt fler banker runt om i landet. Det finns helt enkelt inte en tillräcklig grund för att bankfacken ska bli kvar eftersom för få är villiga att betala för dem.

  Handelsbanken i Hässleholm är en av de banker som nu stänger denna tjänst helt för sina kunder. Ansvariga på banken meddelar att detta sker då efterfrågan på tjänsten har minskat markant under de senaste åren. Det är med andra ord för kostsamt att fortsätta erbjuda tjänsten och samtidigt göra de uppdateringar som kan komma att krävas inom de närmaste åren. Flyttar banken exempelvis till nya lokaler behöver man också bygga ett nytt bankvalv med värdeskåp och detta tillåter inte ekonomin då nästan inga kunder vill betala för det.

  En annan viktig faktor som påverkar det minskade intresset för bankfack är att allt fler kunder väljer att förvara aktiebrev och testamenten i elektronisk form. Framtiden ser ut att erbjuda än fler möjligheter att detta slag. Samtidigt har det också blivit allt vanligare att investera i ett eget kassa- eller värdeskåp hemma. Kunderna vill ha säker förvaring men samtidigt kunna få ut de dokument eller värdesaker de vill ha utan att för den skull behöva åka ned till banken för att hämta ut dem. Människor söker helt enkelt smidigare alternativ som både är säkra och sparar tid.

  Samtliga svenska banker rapporterar nu att de förutspår en kraftig minskning av bankfack under de närmaste åren och att de därför planerar för en framtid helt utan denna tjänst. Målet då allt fler väljer att köpa egna värde- eller kassaskåp är att istället erbjuda andra tjänster som ligger mer i tiden för bankernas uppdrag.

 • Kommunen tar krafttag mot stölder

  Brukarna inom den kommunala äldreomsorgen i Skövde har länge varit drabbade av stölder och man har nu därför bestämt sig för att förbättra förvaringsmöjligheterna för de äldre. Planen är att inom den närmaste framtiden installera digitala värdeskåp som varje enskild brukare kan använda sig av.

  Per Granath, som är sektorchef för vård och omsorg i kommunen, rapporterar att stölderna skett på ett antal olika sätt. Tyvärr är det vanligt att brukarna rapporterar att någon tagit ut pengar på deras bankomatkort.  Hur den som stulit kortet i dessa fall har fått tag på det är ännu oklart.

  Polisen har rent historiskt sett ofta varit tvungna att lägga ned sina utredningar i avsaknad av bevis. Per Granath säger dock att man tyvärr misstänker att kommunanställd personal ligger bakom stölderna eftersom de i allmänhet har tillgång till brukarnas nycklar.

  Genom att använda sig av värdeskåp med fingerprint-lås så minskar man risken med att nycklar hamnar på villovägar.

  Som ett led i att förbättra brukarnas möjligheter att slippa stölder har Skövde kommun nu bestämt sig för att införa digitala värdeskåp på alla äldreboenden. Då dessa saknar nycklar anser man att det också minskar risken för att anställda på kommunen ska kunna ta sig in i en brukares värdeskåp.

  Kommunen har som princip att alltid ersätta stölder som brukare råkar ut för även om man inte kunnat binda stölderna till specifika anställda. En noggrann genomgång av vad som stulits gör att man kan beräkna vilken ersättning varje brukare har rätt till. Detta är ett problem med flera dimensioner säger Per Granath, och vi försöker därför vara liberala med våran ersättning.

  Polisen har undersökt samtliga brottsplatser ordentligt men teknikerna har ännu inte funnit några spår efter vem som kan ha genomfört stölderna. Man hoppas på att övervakningskameror kan var behjälpliga i jakten på tjuven eller tjuvarna som riktat in sig på att stjäla från äldre medborgare i Skövde kommun.

 • Nödvändigt med bra värdeskåp där många människor vistas

  Mathildenborgs korttidsboende i Limhamn utanför Malmö har på senare tid drabbats av ett antal stölder. Flera boende i fastigheten har blivit bestulna på allt från kontanter till värdesaker. Ett par av stölderna har skett från de värdeskåp som finns i respektive rum, medan andra saker har försvunnit ifrån exempelvis handväskor.

  Helen Martinsson, som är verksamhetschef i området, rapporterar att man polisanmält varje stöld och kommer att fortsätta polisanmäla eventuella framtida stölder. Hon säger att det är av högsta vikt att problemet löses eftersom de boende ska känna sig helt trygga med sin vistelse på Mathildenborg.

  Boende på korttidsboendet informeras vid ankomsten alltid om att det finns värdeskåp att förvara sina värdesaker i. Varje skåp har en unik nyckel som endast tilldelas den boende. Dock har man som princip att även be de boende att i största möjliga mån lämna sina värdesaker hemma under tiden man befinner sig på Mathildenborg. Besökare bör alltid ha eventuella värdesaker under uppsikt för att inte riskera att bli av med något.

  Eftersom många människor rör sig på boendet varje dag har man nu bestämt sig för att ta ytterligare steg för att arbeta förebyggande mot stölder av olika slag. Ledningen har klubbat igenom att man bland annat ska se över om värdeskåpen behöver uppdateras eller nyckelsystemet ändras för att öka säkerheten.

  Mathildenborgs korttidsboende har i nuläget 57 vårdplatser fördelade på 3 våningar. Polisen har varit på platsen för att försöka säkra eventuella spår hos dem som drabbats av stölderna. Man ska också studera eventuella mönster som kan säga något mer om hur stölderna har gått till.

  För närvarande finns inga misstänkta men man arbetar vidare för att försöka gripa någon som är skyldig till brotten. Under tiden ber man dem som rör sig på Mathildenborg att hålla ögon och öron öppna efter avvikande beteenden.

 • Kassaskåp stals vid villainbrott i Hosjö

  När en villaägare i Hosjö i Falu kommun kom hem till sitt hus på fredagskvällen upptäcktes det att det skett ett inbrott i villan. Ägaren ringde därför polisen som skickade en bil till platsen för att undersöka saken.

  Villaägaren uppgav till polisen att inbrottet måste ha skett någon gång efter klockan tolv på fredagen eftersom det var då han lämnade hemmet senast. Polisen kunde snabbt konstatera att tjuven eller tjuvarna tagit sig in i huset genom en låst altandörr. Vad man använt för verktyg för att ta sig in är ännu oklart. Därefter har de systematiskt sökt igenom huset efter pengar och andra värdesaker.

  Kolla in vårt stora sortiment av kassaskåp som exempelvis värdeskåp, säkerhetsskåp och dokumentskåp.

  Bland de stulna sakerna finns ett kassaskåp som enligt ägaren till huset har innehållit värdesaker samt en del kontanter. Polisen har redan säkrat ett antal spår på brottsplatsen och hoppas kunna lösa brottet. En mer noggrann undersökning av villan och dess omgivning kommer att göras av polisens tekniker vid ett senare tillfälle, i hopp om att hitta ytterligare ledtrådar. Man hoppas även kunna säkra DNA-spår för att på så sätt knyta nya inbrott till det som skedde i Hosjö.

  Polisen uppger att tjuvar ofta försöker ta med sig hela kassaskåp vid olika inbrott eftersom det helt enkelt går snabbare än att försöka bryta sig in i själva kassaskåpet på plats. Att bulta fast kassaskåpet är ett sätt att göra processen svårare för eventuella tjuvar.

  I fallet i Hosjö har polisen ännu ingen misstänkt och man har heller inte gripit någon för brottet. Utredningen fortsätter med förhoppningen om att brottet ska lösas och att man ska gripa den skyldige.

  Från polisens sida uppmuntrar man grannsamverkan där man hjälper varandra att hålla koll på respektive hus i området. All avvikande aktivitet bör alltid rapporteras till polisen så att de kan skicka ut en bil för att undersöka det hela närmare.

 • Tjuvar använde vinkelslip för att såga upp kassaskåp

  Under lördagsnatten utsattes två företagare i centrala Kalmar för ett inbrott. Det handlar om en matgrossist och en naprapat på Torsåsgatan i staden. Efter larm till polisen skickade man en bil till platsen där det upptäcktes att tjuvarna tagit sig in i fastigheten genom att bryta upp en dörr på baksidan av huset. Dörren är placerad utan någon större insyn och det finns i nuläget inget vittne som har sett något av själva inbrottet. Genom att ha ett kassaskåp som är stöldfördröjande så kan man öka chansen att inte gå miste om sina värdesaker.

  Polisen rapporterar att tjuvarna först tycks ha tagit sig in till matgrossisten där de lokaliserade ett kassaskåp som de sedan sågade sig in i. Teknikerna tror att tjuvarna kan ha använt sig av en vinkelslip för att göra detta.  Ägarna till företaget var inte på plats vid tidpunkten för inbrottet men befann sig under följande dag på platsen för att inspektera vad som hade stulits och rapportera detta vidare till polisen.

  Tjuvarna har efter inbrottet hos matgrossisten begett sig vidare in till naprapaten där de stulit ett kassaskrin innehållandes ett par tusenlappar. Polisen har talat med innehavaren av naprapatkliniken och kan konstatera att ingenting annat av värde misstänks ha stulits ifrån detta kontor.

  Polisen arbetar just nu med att försöka säkra eventuella spår som tjuvarna kan ha lämnat efter sig på platsen. Tekniker finns på plats för att göra en ordentlig genomgång av de båda brottsplatserna och man hoppas på att få ett genombrott inom de närmaste dagarna. Polisen har i nuläget dock ingen misstänkt och har inte gripit någon för inbrotten.

  Nu uppmanar man allmänheten att se över säkerhetsrutinerna kring sina kassaskåp. Obehöriga bör aldrig få möjlighet att komma i närheten av dem. Det är därför extra viktigt att man ser till att besökare till företaget inte kan få en uppfattning om vart man förvarar sitt kassaskåp.

 • Tjuvar stal kassaskåp i lokal idrottsarena

  Idrottshallen Liljas Arena i Nybro fick nyligen påhälsning av tjuvar som fick med sig ett kassaskåp från platsen. Polisen fick in ett larm om inbrottet klockan 04.31 på morgonen och när man kom till platsen med en av sina bilar upptäckte man en uppbruten kanslidörr. Vad tjuvarna använt för att ta sig in är ännu oklart men polisen misstänker att man brutit sig in med hjälp av någon form av spett eller kofot.

  Polisen arbetar ännu för att säkra bevis och hitta möjligt DNA på brottsplatsen. De har i dagens läge inte gått ut med om de funnit några ledtrådar eller ej.

  Kim Hild, pressinformatör vid polisens regionsledningscentral, säger; ”kassaskåpet från kansliet saknas, men vi vet ännu inte vad som finns i det”. Vad som fanns i kassaskåpet är i dagsläget alltså inte officiellt men polisen arbetar nu för att försöka hitta spår på brottsplatsen. Dessutom intervjuar man dem som arbetar på Liljas Arena samt ansvariga chefer för arenan. Målet är att ta reda på vad kassaskåpet innehöll samt om någon medarbetare under veckorna innan inbrottet har noterat något misstänkt i området.

  Ingen misstänkt har ännu gripits för inbrottet i Liljas Arena i Nybro men polisen hoppas på att få ett genombrott i arbetet med den tekniska undersökningen under de närmaste dagarna. Samtidigt patrullerar poliser med jämna mellanrum förbi arenan. Man hoppas att en tydlig närvaro i området ska avskräcka tjuvar från att slå till igen.

  Polisen råder alla företagare och organisationer att med jämna mellanrum tömma sina kassaskåp för att på så sätt minska risken för att bli bestulen. Man kan också ta olika säkerhetssteg så som att bulta fast det eller gömma undan det från uppenbar insyn för människor utanför lokalen eller dem som rör sig i närheten av där kassaskåpet står.

 • Medlemmar i skytteklubbar kartlades för att kunna stjäla deras vapenskåp

  Polisen i Stockholm utreder i dagsläget inbrott där medlemmar i olika skytteklubbar runt om i huvudstaden fått sina skjutvapen stulna. Tjuvarna har i samtliga fall forcerat ytterdörren till bostäderna och sedan tagit sig in, burit med sig hela vapenskåp ut till väntande fordon och åkt iväg. Ägarna har vid inbrotten inte varit hemma.

  E-safe erbjuder ett stort antal skåp för förvaring av vapen för både privatpersoner och företag till förmånliga priser.

  Gemensamt för inbrotten är att de som bor i hemmen är medlemmar i skytteklubbar i Stockholmsområdet. Polisen misstänker därför att det finns ett tydligt samband mellan inbrotten. En källa säger till media att tjuvarna tycks ha kartlagt medlemmar i skytteklubbarna och sedan systematiskt rånat deras hem då de själva inte varit hemma. Stölderna har skett i såväl lägenheter som i hus belägna i helt olika delar av Stockholm.

  Målet med inbrotten tycks vara att få tillgång till ett stort antal vapen. Huruvida dessa sedan ska användas för att begå brott eller för att säljas på svarta marknaden är i nuläget oklart. En talesman för polisen meddelar dock att det blivit allt vanligare att vapen säljs på den svarta marknaden. Detta gör dem nämligen svårare att spåra då kriminella begår olika typer av vapenrelaterade brott.

  Ingen har i dagens läge gripits för stölderna av skjutvapnen men vid det sista misstänkta försöket till stöld avbröts tjuvarna och flydde platsen. Polisen hoppas på att säkra DNA från den brottsplatsen men är mycket förtegna om utredningsarbetet.

  Att försöka stjäla vapenskåp från privatpersoner är ett vanligt tillvägagångssätt för att få tillgång till vapen. Det är ofta välorganiserade brott där man arbetar tillsammans för att effektivt få tag på så många vapen som möjligt, utan alltför stora risker. Alla ägare av ett vapenskåp uppmuntras därför att bulta fast vapenskåpet där man förvarar sina vapen för att på så vis göra det svårare för en tjuv att få loss det.

 • Dramatisk ökning av stulna vapenskåp

  Skåne upplever just nu en dramatisk ökning av stulna vapenskåp och polisen talar om en tiodubbling av antalet rapporterade stölder under hösten. Tidigare har vapenskåp i huvudsak stulits av tjuvar som vill åt värdesaker som förvaras i skåpen men utvecklingen visar att det numera är främst vapen som stjäls.

  Majoriteten av vapenskåpen som rapporterats som stulna har varit fastbultade och polisen råder nu allmänheten att bulta fast även vapenskåp som väger över 150 kilo. Anledningen till detta är att tjuvarna ofta har med sig utrustning som gör det enkelt att köra ut även tunga skåp till en väntande bil. I det stora antalet fall av stulna vapenskåp i Skåne har tjuvarna försökt bryta loss vapenskåpen med ett spett eller en kofot.

  Polisen har konstaterat att tjuvarna i de aktuella inbrotten verkar vara väl medvetna om vilka bostäder som har vapen hemma. De har därför bland annat kontaktat Jägareförbundet för att försöka bilda sig en uppfattning om hur detta kan ha skett. Lina Andersson från polisen berättar att man har en teori kring orsaken men att man i nuläget inte vill gå ut med den offentligt. Inget av de stulna vapnen har ännu återfunnits i samband med andra brott och polisen utesluter inte att åtminstone en del av vapnen kan ha transporterats utomlands för att säljas.

  Inbrotten har i huvudsak skett på kvällstid och fram till femtiden på morgonen. Det finns också vissa uppgifter som indikerar att tjuvarna oftast drar sig för att bryta sig in i hem där det finns larm. Polisen vill därför nu uppmuntra hemägare att hålla ögon och öron öppna och rapportera avvikelser de noterar i grannskapet.

  Som vapenägare måste du ha dina vapen inlåsta i ett godkänt vapenskåp. För att vara på den säkra sidan bör du helst även bulta fast det ordentligt samt installera ett larm för att förhindra att tjuvar försöker stjäla det. Kolla in vårt sortiment av godkända vapenskåp som har säkerhetsklassningen SSF 3492.

Dina varor

Din varukorg är tom

Totalt:

Töm korgen Till kassan Ny order

Din webbläsare är för gammal!

Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare, eftersom den blivit för gammal och stödjer inte de dagens standarder som denna webbplats kräver för att fungera korrekt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi Google Chrome eller Apple Safari.

Ring 08-120 504 60 i fall du inte har möjlighet att använda en annan webbläsare så hjälper vi dig per telefon.

Berätta mer